VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

12 05. Literatūrinio-publicistinio almanacho „Stupeni“ sutiktuvės Lietuvoje

Birutė Silevičienė

Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos kvietimu į tarptautinio literatūrinio-publicistinio almanacho „Stupeni“ pristatymą  ir poetinę-muzikinę programą, vykusią lapkričio 8 d. Tautinių bendrijų namuose, rinkosi knygos autoriai ir svečiai, branginantys  rašytą žodį ir eilėraščių posmus. Nors lijo lietus, kūrybos mylėtojų tai nebaugino.

Renginį vedė Lev  Mesengiser – MAPP Draugijos vice prezidentas, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos respublikinės draugijos prezidentas.

Kalba Profesorius Vytautas Martinkus

Dėkodamas susirinkusiems, ypatingą padėką pareiškė Latvijos Seimo deputatui Aleksandrui Jakimovui,  svečiui iš Kaliningrado Vladimirui Vachramejevui, iš Minsko – Nikolajui Gerasimovui, MAPP regioniniams koordinatoriams Lietuvoje ir daugeliui kitų.

Pažymėjo didžiulį nuveiktą darbą, leidžiant almanachą, sulaukusį aukšto literatūrinio įvertinimo, pažymėdamas, kad almanache „Stupeni“ spausdinama net 67 autorių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Anglijos, Izraelio, Vengrijos kūryba ne tik rusų kalba, bet ir išversta į rusų kalbą, tad šis almanachas turi teisę vadintis tarptautiniu.

Lev  Mesengiser pabrėžė, kad ypatingo dėmesio sulaukė jaunųjų kūrėjų skyrius „Nauji vardai“. Tai suteikia almanachui ypatingų spalvų, skatinant rašyti talentingus jaunuolius.

Kalbėjęs MAPP prezidentas Rygoje Andrejus Korsarovas pažymėjo, kad be viso kolektyvo įtempto darbo, vadovaujant Lev  Mesengiser, ši knyga nebūtų išvydusi dienos šviesos. Tai jau antra šios didžiulės organizacijos išleista knyga. Pirmoji - eilėraščių ir prozos rinkinys „5 MAPP metai Lietuvoje“, kurios jau pats pavadinimas kalba apie šios organizacijos augimą. Ir štai sulaukta almanacho „Stupeni“, kuris yra tarptautinis!

Kūrybos analizę pateikė Elena Suodienė

„Rugsėjį mes jau lankėmės Vilniuje MAPP žurnalo „Žemiškasis laikas“ pristatyme. Sveikiname naują pradžią, kur skamba ne tik sausos eilės, bet jas palydi muzikos garsai, kur poezija susilieja su muzika, kaip neatskiriama viena nuo kitos dalis“ – kalbėjo Andrejus Korsarovas.

Kūrybinio almanacho kūrybos analizę pateikė Elena Suodienė, taip pat kalbėjo daug almanacho autorių, skaitė savo eiles, dainavo romansus, išsakė linkėjimus.

Bendra vakaro dalyviųnuotrauka

Buvo perskaitytas Arono Gaalo – poeto-vertėjo, leidėjo, Europos kultūrinio, literatūrinio fondo EOS Vengrijoje prezidento sveikinimo laiškas iš Vengrijos, kuriame leidėjas pasidžiaugė redkolegijos ir poetų, prozininkų nuveiktu darbu ir linkėjo almanacho  kūrėjams  savo talentą kaip palikimą perduoti ateinančioms kartoms. Ragino į pavojus reaguoti literatūra, žodžių jėga. Linkėjo, jog  kūrėjams pakaktų jėgų šiam dideliam darbui, laimės, taikos, meilės ir įkvėpimo.

Vakaro pabaigoje Lev  Mesengiser dėkojo kūrėjams už didžiulį pasiaukojamą darbą, leidžiant almanachą, tikėdamas, kad jis suteiks džiaugsmo ir estetinio pasigėrėjimo ištikimiems literatūros vertintojams.

Atgal