VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

12 14. Knygų derlius Paįstryje

Bronislovas Mažylis

2015m. gruodžio 9 d. Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Paįstrio filiale įvyko Paįstryje gyvenančios aktyvios visuomenininkės Onos Striškienės leidinių „Varguose pakelta galva“ ir „Penkiolika metų kartu“ pristatymas.

Autorę pristato bibliotekininkė J.Blaževičienė. Nuotraukos Algimanto Stalilionio

Renginį vedė vyresnioji bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė, o jį, advento nuotaikai pritaikintomis dainomis ir giesmėmis , paįvairino Paįstrio kultūros centro vokalinis ansamblis „Įstrelė“, vadovaujamas Virginijaus Kiršgalvio. Vedančioji gausiam susirinkusiųjų būriui pristatė krašto aktyvistę O. Striškienę, ne tik kaip aktyvią spaudos bendradarbę, savo rašiniais informuojančią visuomenę apie Paįstrio krašte vykstančius renginius, įvykius, čia gyvenančius, įdomesne veikla užsiimančius žmones, bet jau ne vieną knygą išleidžiančią autorę.

Kalba O.Striškienė

Renginio kaltininkė O.Striškienė papasakojo, kad savo knygoje „Varguose pakelta galva“ sudėti jos ir kitų bendraautorių rašiniai apie giminės atskirų šeimų gyvenimus, nueitus kelius, vargus ne tik čia savam krašte, bet ir sibiruose, paskaitė įdomesnes ištraukas. Antroje - „Penkiolika metų kartu“ autorė parodė Paįstrio krašto moterų ūkininkių būrelio „Gabija“ penkiolikos metų veiklą.  

Kalba tautodailininkė S. Mikeliūnienė

Apie rašančiosios aktyvią veiklą, knygose paminėtus faktus, įvykius savo samprotavimais pasidalino Paįstrio kraštiečių klubo garbės prezidentas Petras Knizikevičius, kalbėjo kraštietė, tautodailininkė Staselė Mikeliūnienė, rajono viešosios bibliotekos vyr. bibliografė kraštotyrai Vidmantė Trečiokienė ir visa eilė svečių. Ištraukas iš pristatomų knygų skaitė Adelė Samulionienė, A. Žutautas, Dalia Butkienė, Loreta Pažereckienė, Jūratė Blaževičienė. Atskiri leidiniuose aprašyti faktai buvo įpinami į vokalinio ansamblio „Įstrelė“ atliekamą programą. Knygų autorei buvo linkima kantrybės ir tolimesnės kūrybinės sėkmės.

Savo knygose pasirašo O.Striškienė

Šio renginio metu buvo prisiminta prieš metus Amžinybėn iškeliavusi kraštietė, ilgą laiką gyvenusi  Klaipėdos krašte, dailininkė, grafikė Ona Šimaitytė-Račkauskienė (1943 – 2014). Ji kūrė estampus, taikomąją grafiką, ekslibrisus. Ji ne vieno garsaus Lietuvos žmogaus ekslibrisų , tame tarpe ir žymesnių kraštiečių, autorė. Prie dailininkės portreto buvo uždegta žvakelė, jos atmintis buvo pagerbta tylos minute. Kraštietės gyvenimo ir kūrybos kelią priminė ilgametė draugė, tautodailininkė S. Mikeliūnienė.

Atgal