VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

02 27. Kai atjauta ir meilė primena vystančią rožę

Juozas Elekšis

„Gimtinės“ leidyklos konsultantas, meno kūrėjas

Mano viena pažįstama pedagogė, kaip ir daugelis kitų, nesigiria dideliu atlyginimu. Vyras – tolimųjų reisų vairuotojas. Sūnus dar studentas. Bet moteris su užsidegimu augina didelį apkūnų , turintį kilmės dokumentus šunį. Jam reikia geros priežiūros, todėl negaili ir savo kuklių išteklių. O stokodama lėšų kiekvieną mėnesį skuba į gretimą miestelį pas vienišą neįgalią tetą, kai tik ji gauna išmokas. Pasiguodžia ir lyg neprievartaudama parsiveža dalį jos pensijos ir neįgalumo pašalpos. Žinoma, apie rimtesnę kasdienę pagalbą tetai teužsimena gražiais žodžiais, nesivargina klausinėti, ar jai ko nestinga, gal kas skriaudžia.

Mums, žurnalistams, rengiant spaudai straipsnius, tenka išgirsti skaudžių istorijų iš neįgaliųjų gyvenimo. Kartais artimi giminaičiai, net šeimos nariai ypač iš regėjimo negalią turinčiųjų apgaulės būdu iškaulija testamentą ar teisę valdyti pastarųjų lėšas, o kad nusikalstama veika nepaaiškėtų, visokiais būdais tą neįgalųjį paverčia teisiškai neveiksniu. Šiai opiai neįgaliųjų gyvenimo problemai neliko abejingas Tėviškės pažinimo paramos fondas. Jo iniciatyva „Gimtinės“ leidykla ėmėsi leisti žinomo žurnalisto, kultūros istoriko dr. Kazio Račkausko dokumentinių apybraižų knygą „Matanti širdimi“. Tai bus nuotraukomis, dokumentais ir šviesuolių laiškais iliustruoti pasakojimai apie mūsų šalies miestuose ir kaimuose gyvenančius eilinius gerus žmones, turinčius regėjimo negalią. Ketinama kuo objektyviau supažindinti visuomenę su šių jautrios sielos žmonių kasdienybe, šventėmis ir  jų aplinka.

Dr. Kazys  Račkauskas su žinoma etnologe Gražina Kadžyte

Šios knygos rengimui spaudai pritaria Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovybė, sumanymą pažadėjo globoti Tėviškės pažinimo paramos fondas, kaupiantis tautos paveldo puoselėjimui ir humanitarinio turinio knygų leidybai šviesuomenės aukas. Todėl šios aktualios knygos sumanytojai maloniai kviečia verslininkus, politikus ir visus, kurie neabejingi regėjimo negalią turinčių žmonių likimui pagal išgales dalyvauti šioje humanitarinėje talkoje. Joje svarbiausi du dalykai: sukaupti kuo daugiau patikimų žinių apie regėjimo neįgaliuosius ir aplinką, taip pat šios knygos leidybai reikalingų lėšų.

Visų pirma neatidėliojant kviečiame neįgaliuosius parašyti leidyklai kuo plačiau, išsamiau ir konkrečiau apie save apie savo pačių ryškiausius šviesius ir skaudžius išgyvenimus. Svarbu pasakoti suprantamai, tiksliai, nieko neišgalvoti, teisingai apibūdinant savo būklę, sveikatos, buities ir dvasinio gyvenimo sunkumus, apie jų priežastis ir galimus sprendimus. Praverstų gauti visa tai patvirtinančių dokumentų kopijų, nuotraukų ir t. t. Prašome vengti abstrakčių laiškų, prasimanymų, kad nesuklaidintume leidyklos ir knygos autoriaus nepagrįstais nusiskundimais, kaltinimais.

Mielai lauksime Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, jos filialų, skyrių bei organizacijų laiškų, pasiūlymų, patarimų, nuotraukų ir dokumentų apie savo narius. Norime drauge pažvelgti į šių jautrių žmonių mikropasaulį, o ypač giliau susipažinti su labiausiai pažeidžiamais – su tais, kurie visiškai nemato, jiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kaip jis realiai tenkinamas.

Taip pat lauksime regėjimo negalią turinčiųjų šeimos narių, artimųjų, kolegų, kaimynų, socialinių darbuotojų objektyvių pasakojimų ir nuotraukų. Mums rūpi kuo giliau pažinti regėjimo negalią turinčių žmonių dvasinę ir fizinę būseną, jų lūkesčius ir santykius su šeima, jeigu vieniši – su artimaisiais ir aplinka. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad regėjimo neįgaliaisiais kasdien rūpinasi tikra geradarių armija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo centrai, medikai, savivaldybių socialinės paramos skyriai ir centrai, seniūnijos ir socialiniai darbuotojai. Tame geradarių pulke – daugybė visuomeninių organizacijų. Visi šie geradariai išlaikomi iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų. Įdomu, kokia iš šių resursų tiesioginė nauda neįgaliesiems? Vien iš žiniasklaidos žinome apie piktavalių skriaudas apgaulės būdu iš neįgaliųjų  pasisavinant jų lėšas ir turtą, paliekant juos apleistus, neprižiūrimus, vargstančius.

Iki šiol yra išleista nemažai įdomių knygų apie regėjimo negalią turinčius žmones. Tačiau dauguma jų – apie išskirtines, visuomenėje populiarias asmenybes. „Gimtinės“ leidyklai rūpi eiliniai geri, dvasingi, sąžiningi neįgalieji. Knygos autorius dr. K. Račkauskas turi nemažą patirtį: du dešimtmečius redagavo laikraštį, parašė 40 knygų ir brošiūrų, tarp jų – sudarė monografijas „Aukštadvaris“ (2002), „Lietuvos deimančiukai“ (2008), almanachą „Tėviškės vyturiai“ (2005). Naujausios jo knygos – monografija „Čižiūnų židinio šviesa“ (2014) ir dviejų dalių unikalus publicistikos rinkinys „Europoje su savo kraičiu“ (2015).

Regėjimo negalią turinčiųjų, jų artimųjų, bičiulių ir kitų laiškų ir prisiminimų su nuotraukomis bei dokumentų kopijomis lauksime kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2016-ųjų liepos 1 d. Nuotraukų antroje pusėje prašome parašyti kas, kada joje įamžinta. Pageidautina tekstus surinkti kompiuteriu, o jeigu ranka – gerai įskaitomus, ypač aiškiai rašyti vardus, pavardes, gimimo ir kitas datas, vietovardžius bei adresus. Atsiminimus ir laiškus siųsti el. paštu gimtine@mail.tele2.lt  arba Lietuvos paštu: „Gimtinė“ P. d. 267 LT-03105 Vilnius-9.

Šios knygos leidybai reikia lėšų. Todėl maloniai kreipiamės į šalies verslininkus, politikus, Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių narius, į tautiečius ir išeivijos šviesuolius, visų pirma į regėjimo negalią turinčiuosius, jų artimuosius, kaimynus ir bičiulius, įmones ir organizacijas prašydami lėšomis paremti knygos „Matanti širdimi“ leidybą. Aukas prašome pervesti į Tėviškės pažinimo paramos fondo, kodas 192022366,  sąsk. LT21 7044 0600 0114 4126 SEB bankas. Aukotojų įmonės, organizacijos ir pavardės, jeigu neprieštaraus geradariai, bus paskelbtos knygoje.

 

Atgal