VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

03 10. Bibliotekų metams – knygos LEU „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubui“

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Lietuvos Edukologijos universitete (LEU) 2013 m. lapkričio 18 d. buvo patvirtintas  „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubas“. Tačiau reikėjo dar laiko, kol LEU II rūmuose, Istorijos fakultete būtų įrengtos patalpos ir čia galėtų vykti renginiai. Vienas pirmųjų svarbių renginių – 2015 m. spalio 15 d. klube organizuota apskritojo stalo diskusija „Lietuva ir Ukraina: saugumas ir bendradarbiavimas“. Pagrindinį pranešimą „Karinis bendradarbiavimas bendrame Lietuvos – Ukrainos saugumo kontekste“  skaitė Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Artūras Jasinskas. Renginį moderavo LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis. Pranešimas sukėlė karštas diskusijas, į kurias įsijungė renginyje dalyvavę Lietuvos bei iš Ukrainos atvykę mokslininkai dalyvauti „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubo“ atidaryme.

Iškaba ant LEU „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubo“ durų. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Į apskritojo stalo diskusiją atvyko mokslininkai iš Ukrainos aukštųjų mokyklų. Iš M. P. Drogomanovo  pedagoginio universiteto Kijeve, su kuriuo LEU pasirašęs bendradarbiavimo sutartį, atvyko rektorius akademikas Viktoras Andriuščenko, tarptautinių ryšių prorektorius Volodymyras Lavrynenko, sociologijos, psichologijos ir socialinės komunikacijos instituto direktorius prof.  Volodymyras Jevtuchas. Iš Černivcų Jurijaus Fedkovičiaus nacionalinio universiteto – rektorius prof. Stepanas Melnyčukas, kiti profesoriai.

LEU Istorijos fakulteto dekanas akademikas Eugenijus Jovaiša „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klube“ prie padovanotų knygų bei kitų leidinių

Iš lietuvių mokslininkų apvaliojo stalo diskusijoje dalyvavo LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, Istorijos fakulteto dekanas akademikas Eugenijus Jovaiša, Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros vedėjas prof. Juozas Skirius, Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas doc. dr. Robertas Jurgaitis, prof. Sandra Grigaravičiūtė, lektorius Tomas Baranauskas,  prof. Elena Jolanta Zabarskaitė, prof. Vytas Navickas ir dr. Aldona Vasiliauskienė.

Jaukiose  ir moderniai įrengtose „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubo“ patalpose, vos vienas kitas leidinys ukrainiečių kalba – padovanoti ukrainiečių mokslininkų – puošė knygų spintą. Tad „Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacija“ nusprendė prisidėti prie literatūros gausinimo klubo patalpose ir 2016 m. vasario 11 d. padovanojo per 20 knygų bei įvairių žurnalų.Knygas perdavė Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė, priėmė Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanas akademikas Eugenijus Jovaiša. Knygos perduotos šių metų, paskelbtų bibliotekos metais, išvakarėse.

Itin svarbu, kad „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klube“ nuo šiol bus saugomos pokalbių knygelės. Jos išleistos Lucke buvusio Nepapastojo ir Įgaliotojo Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Boryso Klimčiuko (1951 03 18–2014 09 02) iniciatyva ir pastangomis. 2004 m. pasirodė 130 psl. leidinys „Iš Ukrainos į Lietuvą“ (Z Ukrainy do Litvy), 2006 m. – 96 psl. „Lietuvių – ukrainiečių pokalbių knygelė“. Šios pokalbių knygelės labai svarbios ir reikalingos „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubui“, tai reikšmingas pagrindas pradedant mokytis ukrainiečių kalbos.

2017 m. minėsime Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejų. Klubui padovanota kelios šiam ordinui skirtos knygos. Pirmiausia, būtina paminėti vienuolio bazilijono kunigo t. Klementijaus (Vasyliaus Stasivo) OSBM monografiją, skirtą bazilijonų knygų leidybos tyrinėjimams „Svarbaus žodžio misija“. Ji gausiai iliustruota apimanti 464 psl., išleista 2015 m. Žovkvos leidykloje (netoli Lvovo).

Ukrainoje garsus Hošivo vienuolynas – tai svarbus vienuolių bazilijonų veiklos centras. Apie jį galima bus sužinoti iš 2006 m. Hošive išleistos knygelės (24 psl.) „Hošivo vienuolynas“ (Hošivskij monastyr).

Šv. Bazilijaus ordinui skirta ir  dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“, vienuolių bazilijonų išleista  Romoje (2014. 680 p.) kaip 53 Analectos tomas.

Padovanotų knygų sąraše ir žymaus Ukrainos istoriko popieriaus tyrinėtojo, Tarptautinės popieriaus tyrinėtojų draugijos nario (ilgamečio jos vadovo) profesoriaus Oresto Maciuko (1932–1999)1997 m. Lvove išleista 160 psl. monografija „Vakarų Ukrainos pilys ir įtvirtinimai“ (Zamki į fortecii zachidnoj Ukrainy“.

Yra knyga skirta Ukrainos himno kūrėjui. Žodžių ir muzikos kūrėjai Ukrainoje ir diasporoje pagerbti įvairiuose jubiliejiniuose renginiuose: Pavlo Čiubinskij – Ukrainos himno žodžių autorius (2014 m. paminėtas 130 metų jubiliejus nuo jo mirties) ir Michailo Verbycki – sukūręs muziką –  2015 m. kovo 4 d. minėta 200 metų data nuo jo gimimo. Pastarajam jubiliejui buvo išleistas leidinys iškilmingai pristatytas 2015 m. Lvovo Religijos istorijos muziejaus organizuotoje tarptautinėje  mokslinėje konferencijoje, kuris  bus saugomas „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klube“.  

LEU Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros vedėjas prof. Juozas Skirius prie „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubo“

Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacija LEU įsteigtam klubui padovanojo vienuolių bazilijonų parašytų poezijos, lyrikos bei istorinių knygų; straipsnių rinkinių, skirtų bažnyčios istorijai; Ukrainos religijotyros rinkinių;  Lvovo bei Kijevo universitetų leidinių. Įdomus straipsnių rinkinys, 2013 m. išleistas  Kijeve (504 psl.), „Ukraina ir Vatikanas: iki ir po antrojo Vatikano susirinkimo“ (Ukraina i Vatikan: do i pislia druhoho Vatikanskoho soboru).

„Lietuvos ir Ukrainos istorijos klubui“ padovanota ukrainiečių kalba, Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto 2004 m. išleista straipsnio autorės monografija „Antrojo Lietuvos Statuto nuorašai kirilica: paleografija, chronologija, kodikologija“ (Kyrylyčni spysky druhoho Lytovskoho Statutu: paleografija, chronologija, kodykologija) (176 psl.) – tai pirmoji humanitarinio pobūdžio lietuvės mokslininkės knyga išleista ukrainiečių kalba.

Knygų spinta „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klube“ pasipildė ir vienuolių bazilijonų Žovkvoje leidžiamo žurnalo „Misionierius“ (Misionar) įvairių metų (2001–2015) numeriais bei kitais Ukrainoje leistais žurnalais.

Be to, straipsnio autorė klubui padovanojo ir keletą savo lietuvių kalba išspausdintų knygų. Dera pastebėti, kad daugelyje straipsnių rinkinių išleistų Ukrainoje, išspausdinti dr. A. Vasiliauskienės straipsniai, vienuose leidiniuose jie išversti į ukrainiečių kalba, kituose – publikuoti lietuvių kalba.

Akcentuotina, kad dauguma į Lietuvą iš Ukrainos atvežtų minėtų ukrainietiškų knygų bus saugomos tik  LEU „Lietuvos ir Ukrainos istorijos klube“.

Atgal