VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

04 04. Autografas po penkiasdešimt penkerių metų

Jonas Staliulionis

Šiltą ir gražią kovo pabaigos popietę, po šv. Velykų, į Varėną atvažiavo poetė Violeta Palčinskaitė su nauja knyga “Atminties babilonai”. Tai puiki ir vertinga knyga parašyta talentingos menininkės plunksna. Bet man ir mano kartai Violeta pirmiausia yra jaunatviško eilėraščio “ Atsisveikinant” poetė. Prieš pusę šimto metų skaitytas ir deklamuotas eilėraštis– lyg gurkšnis gaivaus oro, kvepiančio alyvų ir jazminų žiedais vis dar atsimena mūsų gimnazistiškas dienas mažame, brukavotame Stakliškių miestelyje. “Atsisveikinant” skambėjo ir nuo mokyklos scenos ir mokinių susibūrimuose, o deklamuodamos merginos dažnai ir ašarą nubraukdavo.

Eidamas į literatūrinę popietę, savo bibliotekoje susiradau tą ploną, žaliais viršeliais knygelę, išleistą 1961 metais “ Pirmosios knygos” aplanke. O kai sklaidant knygelę, iškrito sudžiūvęs penkialapis dobilas, net širdis ėmė smarkiau plakti, padvelkė jaunystės pievų kvapais, per bruką nukaukšėjo žingsniai ir pasijutau besisukantis mokyklinio valso sūkuryje.

 Betarpiški, nuoširdūs poetės jausmai surado atgarsį jaunose sielose, širdin įstrigo kadaise šildę posmai. Juk mūsų kartos žmonės romantiški, o juos su šiuo eilėraščiu sieja daug šiltų atsiminimų, sentimentų. Todėl ir po daugelio metų jis vis toks pat mielas ir gražus ir lyg ant smilgų suvertos birželio žemuogės kvepia mūsų gimnazistiškomis vasaromis.

Po literatūrinės popietės Varėnos viešojoje bibliotekoje poetė ant mano išsaugotos knygelės užrašė autografą. Autorės palinkėjimai, atsiradę po penkiasdešimt penkerių metų, šildo jos eilėraščius.

Atgal