VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

2011-08-15
Pirmadienį visoje Lietuvoje švenčiama Žolinė - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė. Visose katalikų bažnyčiose šventinami naujo derliaus vaisiai, žolynai, gėlių puokštės. Plačiau
2011-06-15
Minint Gedulo ir vilties dieną, į šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje susirinkę tikintieji meldėsi už Tėvynę Lietuvą, brolius ir seseris, kurie kentėjo tremtį, joje žuvo arba likę gyvi savo širdyse nešiojasi skaudžią tremties patirtį. Plačiau