VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

2016-09-07
Mirė buvęs LRT generalinis direktorius, „Giminių" prodiuseris A. Ilginis Eidamas 65-uosius metus rugsėjo 7-ąją staiga mirė TV režisierius, buvęs LRT generalinis direktorius Arvydas Ilginis. Apie nelaimę patvirtino Velionio šeima.    Plačiau
2016-09-04
Mirė Lietuvos Nepriklausomybės Aktro signataras Gintautas Iešmantas. Plačiau
2016-09-03
Buvai... Algirdo Pilvelio atminimui Kostas Fedaravičius   Buvai Žmogus, Išėjai Žmogumi... Esi pelenai Lietuvai ant krūtinės. Plačiau
2016-09-02
Rugpjūčio 31 d. Vilniuje, Kairėnų kapinėse, palaidotas "Lietuvos aido" vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis. Plačiau
2016-09-02
Netekome talentingo, nuoširdaus ir jautraus bendraminčio, su kuriuo buvo malonu kalbėtis įvairiomis temomis. Tebūna jam lengva Vilnijos krašto Kairėnų kapinių žemelė. Te mūsų užuojautos žodžiai ir išsaugotas atminimas palengvina praradimo skausmą velionio artimųjų, redakcijos kolektyvo ir visų pažinojusių širdyse.            Rašytojas Vytautas Indrašius Plačiau
2016-09-01
Liūdime dėl ALGIRDO PILVELIO netekties. Jo intelektualinis kūrybinis palikimas ir veikla yra neįkainuojama dovana Lietuvai, lietuvių tautai. Jo neišdildoma atmintis lydės kaip švyturys mūsų veikloje. Reiškiu gilią užuojautą Algirdo dukrelei  Aistei ir  "Lietuvos Aido" redakcijai.   Nuoširdžiai, Kazimieras Ragulskis Plačiau
2016-08-31
Netikėtai mirus bičiuliui, nepralenkiamam  haiku meistrui, nuolatiniam kultūros rėmėjui Algirdui Pilveliui, reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems artimiesiems ir draugams, ,,Lietuvos Aido" redakcijai. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  Vilniaus skyriaus vardu  pirmininkas R. A. Vorevičius Plačiau
2016-08-31
Dėl staigios „Lietuvos Aido“ Vyriausiojo Redaktoriaus Algirdo Pilvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius, „Lietuvos Aido“ redakcijos kolektyvą,   kuriam sumaniai vadovavo velionis, negailėdamas sveikatos ir jėgų, ryžtingai gindamas Lietuvos Nepriklausomybę. Lietuvos kaimo  rašytojų sąjungos vardu – Kostas Fedaravičius Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas          Plačiau
2016-08-30
Mirė „Lietuvos aido“ vyr. redaktorius ir leidėjas Algirdas Pilvelis Vilniuje rugpjūčio 27 dieną, eidamas 73-uosius metus, mirė  „Lietuvos aido“ vyr.  redaktorius ir leidėjas Algirdas Pilvelis. Plačiau