VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

2016-08-30
Mirė „Lietuvos aido“ vyr. redaktorius ir leidėjas Algirdas Pilvelis Vilniuje rugpjūčio 27 dieną, eidamas 73-uosius metus, mirė  „Lietuvos aido“ vyr.  redaktorius ir leidėjas Algirdas Pilvelis. Plačiau
2016-07-28
Sveikiname!   Ši diena tarsi panaši bet daug pakeisti gali: apjungti meilę žmogui, jo gyvasčiai ir grožiui, prisiminimams – buvo kas, yra, ir kas dar bus... Galėki savyje šiandieną laisva širdim svajoti, pamiršus negeroves, gyvent  grožiu ir gėriu. Praėjo daug gražių dienų, pripildytų jausmų ir džiaugsmo. Malonė aplanko ne kasdieną, gal kita diena atlėks tauresnė, pralenkus laiką ateitin...   Genovaitę Gužaitę, sulaukusią garbingo 90 metų jubiliejaus, sveikina giminės Plačiau
2016-07-16
 Istoriko Mečislovo Jučo 90-mečiui skirtas renginys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose Vilniuje 2016 m. liepos 7 d.  buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos istorijos mokslo klasiku pripažįstamo akademiko, profesoriaus, habilituoto daktaro Mečislovo Jučo,   gimusio 1926 m. balandžio 26 d., jubiliejinis gimtadienis.   Plačiau