VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

09.06. Šiandien „Lietuvos aidui“ - 100!

Garbingas jubiliejus  -  puiki proga pasidžiaugti, jog buvome principingi, reikalingi skaitytojams,  reiklūs sau, sugebėjome nutiesti kelią į Jūsų širdis, savo darbais įrodėme, jog bet kokiomis sąlygomis su Jūsų visų pagalba išlikome, sutelkėme žmones nuoširdžiam kūrybiniam darbui, radome Jums gerą žodį. 

Buvome neabejingi Jums, Jūsų rūpesčiams, viltingai atvėrėme duris į pasaulį, mūsų žodis jums gydė sielas, buvo laukiamas, mielas ir, svarbiausia, reikalingas.

Būkime ir išlikime aktyvūs ir iniciatyvūs savo šalies gyvenimo dalyviai, garbingi kūrėjai.

Didžiuokimės savo valstybe, pasidžiaukime kitų pasiekimais, juk kiekvienas esame svarbus Lietuvai. Susimąstykime, kokius paliksime pėdsakus, darbus  ateinančiai kartai. Lai mūsų darbais džiaugsis tie, kurie juos tęs čia, Lietuvoje, ir po šimto metų.

„Lietuvos aidas“ visuomet atspindėjo svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, tautiškumą, asmenybes. Neliko nepastebėti tie, kurių nepastebi kiti, dideli spaudos rykliai, todėl mes savo darbais ir žodžiais pasiekėme Jūsų širdis ir jas sušildėme.

Eikime į ateitį: kitais metais vasario 16-ąją minėsime išskirtinę, Lietuvai reikšmingiausią istorijos sukaktį – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto šimtmetį. Pakilome iš istorijos nebūties, įsiliejome į Europos tautų ir valstybių šeimą. Esame valstybės, tautinės minties laikraštis, tad ir toliau stengsimės savo darbu prisidėti prie pilietinės atsakomybės ugdymo ir jos išsaugojimo.

Pajuskime kiekvienas savo širdimi šią sukaktį ir garbingai sutikime šventę!

„Lietuvos aido“ kolektyvas

Atgal