VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

09.18. Naujausios žinios

Prezidentė JT Generalinėje Asamblėjoje kalbės apie mūsų regiono saugumą

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė išvyko į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, kur tiesiogiai informuos pasaulio lyderius apie saugumo padėtį Lietuvos pasienyje ir regione bei apie puolamojo pobūdžio pratybose „Zapad" repetuojamus agresyvius scenarijus, praneša Prezidentės spaudos tarnyba.
JT Generalinėje Asamblėjoje dalyvauja visų, su tiesiogine pratybų „Zapad" grėsme susiduriančių, regiono šalių prezidentai - Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos.
Pasak Prezidentės, labai svarbu garsiai ir suprantamai perspėti tarptautinę bendruomenę apie regiono saugumui iškilusius pavojus: jeigu būsime girdimi, būsime ir apsaugoti.
Apie Rusijos veiksmus ir galimas jų pasekmes, tarptautinių organizacijų reakcijos svarbą Prezidentė pirmiausia dvišaliame susitikime kalbėsis su JT generaliniu sekretoriumi Antoniijumi Guterešu (António Guterres). Prezidentės teigimu, agresyviam Rusijos elgesiui būtinas tarptautinės bendruomenės atsakas, Jungtinės Tautos nebegali likti pasyviomis stebėtojomis, kai pasaulį purto teroristiniai išpuoliai, vyksta branduolinis ginklavimasis, o nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė pati pažeidinėja tarptautinę teisę, užuot ją gynusi. Dvišaliame susitikime bus aptartos ir JT reformos bei operatyvesnio JT atsako į tarptautinės teisės pažeidimus bei konfliktų prevenciją būtinybė. Šalies vadovė taip pat prisijungs prie JAV prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) inicijuotos deklaracijos, kuria siekiama reformuoti Jungtines Tautas.
Vėliau JT vadovo kvietimu Prezidentė dalyvaus darbo pietuose su JAV, Prancūzijos, Šveicarijos, Japonijos, Jordanijos ir kitų valstybių vadovais, kur bus aptariama geopolitinė situacija ir iššūkiai žmonijos saugumui. Nors pasaulio dėmesys šiuo metu sutelktas į Šiaurės Korėją ir Siriją, Prezidentės teigimu, ne mažiau pavojingesni manevrai vyksta ir Ukrainoje bei prie mūsų sienų.
Pasak Prezidentės spaudos tarnybos pranešimo, Niujorke taip pat įvyks dvišalis Prezidentės susitikimas su Lenkijos Prezidentu Andžejumi Duda (Andrzej Duda). Jame šalių vadovai kalbėsis apie Lietuvos ir Lenkijos žmonių saugumo užtikrinimą, bendrą atsaką į geopolitines ir hibridines grėsmes, aptars energetinio saugumo klausimus ir dvišalių santykių stiprinimo galimybes.
Prieš Vakarų valstybes nukreipti agresyvūs Kremliaus scenarijai bus ir pagrindinės Prezidentės kalbos iš JT Generalinės Asamblėjos tribūnos akcentas. Savo kalboje Prezidentė atkreips pasaulio lyderių dėmesį ne tik į karines, bet ir energetinio šantažo bei kibernetinių atakų, destabilizuojančios propagandos grėsmes. Prezidentė kalbės rugsėjo 19 d. apie 20-21 val. Lietuvos laiku. 
Vizito Niujorke metu Prezidentė įteiks valstybinius apdovanojimus dviem Pentagono pareigūnams, prisidėjusiems prie Lietuvos saugumo ir gynybos stiprinimo. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Karininko kryžiumi bus apdovanotas buvęs JAV gynybos departamento pareigūnas Džeimsas Džojus Taunsendas (James Joye Townsend), aktyviai prisidėjęs prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės užtikrinimo. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžius bus įteiktas JAV gynybos departamento pareigūnui, buvusiam JAV gynybos atašė Lietuvoje Deividui Bredliui Mileriui (David Bradley Miller) už dvišalio gynybos bendradarbiavimo stiprinimą.

Minėsime Lietuvių konferencijos 100-metį

Rugsėjo 20 d., trečiadienį, Seime vyksiančia šventine konferencija bus paminėtas Lietuvių konferencijos, pasiryžusios atkurti Lietuvos valstybę, šimtmetis. 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis Vilniuje posėdžiavę įvairių šalies vietovių, luomų, politinių srovių atstovai sutarė, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, demokratiškai sutvarkyta valstybė, o jos pamatus turi nustatyti demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktas Steigiamasis Seimas. Lietuvių konferencijos dalyviai išrinko 20 Lietuvos Tarybos narių, kurie šiuos konferencijos siekius netrukus įtvirtino Vasario 16-osios aktu.

Šia proga Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio iniciatyva į šventinę konferenciją Kovo 11-osios Akto salėje pakviesti šalies moksleivių ir jų mokytojų bendruomenių, archyvarų, muziejininkų, bibliotekininkų, jaunimo atstovai kartu su valstybės politikais turės galimybę išklausyti pranešimų, kuriuos perskaitys prof. dr. Antanas Kulakauskas, ambasadorius, prof. dr. Alfonsas Eidintas, dr. Artūras Svarauskas, lekt. Andrius Gruodis. Rasa Zozaitė perskaitys pranešimą, kurio bendraautoris – prof. dr. Liudas Mažylis. Taip pat bus padaryti pirmieji įrašai į per šalį keliausiančią knygą „Pasižadėjimas Lietuvai“, kurioje pažymėti savąjį moralinį įsipareigojimą Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pakvies kiekvieną pageidaujantįjį.

Prieš šventinę konferenciją Seimo rūmuose bus atverta šiai sukakčiai paminėti sukurta paroda.

Šventinė konferencija, kurioje numatyta ir meninė programa, yra vienas Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių. Konferencija bus tiesiogiai transliuojama televizijos programa „Seimas-tiesiogiai“, Seimo Facebook paskyroje ir Seimo interneto svetainėje www.lrs.lt , taip pat ją numatoma transliuoti LRT Kultūros kanalu. Pradžia – 14 val.

ES auditoriai tikrina potvynių rizikos valdymą

Europos Audito Rūmai pradeda tikrinti, ar Europos Sąjungoje (ES) potvynių prevencija, apsauga ir pasirengimas jiems yra pagrįsti patikima analize ir gali būti veiksmingi. 
Audito darbas prasidėjo rugsėjo mėnesį, jo rezultatus planuojama paskelbti 2018 m. pabaigoje.
Pagal 2007 m. ES Potvynių direktyvą reikalaujama, kad valstybės narės įvertintų visų vandentakių ir pakrančių potvynių riziką; įvertintų potvynių dydį, turtą ir žmones, kuriems gresia pavojus atitinkamose vietovėse; parengtų potvynių rizikos valdymo planus; imtųsi tinkamų ir suderintų priemonių, siekiant sumažinti potvynių riziką; koordinuotų savo potvynių rizikos valdymo praktiką bendruose upių baseinuose ir susilaikytų nuo bet kokių priemonių, kurios didina potvynių riziką kaimyninėse šalyse. Rengiant planus turėtų būti atsižvelgiama į ilgalaikius pokyčius, pavyzdžiui, klimato kaitą, taip pat į tvaraus žemės naudojimo ir vandens sulaikymo praktiką, siekiant visapusiškai ir ilgam laikui padidinti atsparumą potvyniams.
Remiantis Europos aplinkos agentūra (EAA), dėl padažnėjusių smarkių liūčių atvejų ir kylančio jūros lygio numatoma, kad artimiausiais metais Europoje padidės upių, lietaus ir pakrančių potvynių rizika. 1999-2015 m. hidrologiniai reiškiniai sudarė trečdalį su ekstremaliais klimato kaitos reiškiniais susijusių ekonominių nuostolių 33 Europos šalyse, jie siekia apie 105 milijardus eurų. 
ES finansuoja su potvyniais susijusius projektus naudodama įvairias finansavimo priemones. Pavyzdžiui, pagal 2014-2020 m. laikotarpio tikslą „Prisitaikymas prie klimato kaitos ir rizikos prevencija" valstybės narės ir regionai iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo gali skirti ES lėšų su potvyniais susijusiems projektams.

Jonavos, Kaišiadorių ir Elektrėnų rajonuose treniruosis NATO bataliono kariai

Rugsėjo 18-23 dienomis NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės, veikiančios Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" sudėtyje, kariai surengs pratybas Jonavos, Kaišiadorių ir Elektrėnų rajonuose (nuo Kazokiškių iki Gaižiūnų). Šiose pratybose batalione tarnaujantys Nyderlandų Karalystės kariai, dislokuoti Rukloje, treniruosis atlikti stabdymo ir gynybos operacijas. 
Pratybų metu kariai judės ir treniruosis ne tik karinio poligono teritorijoje, bet ir poligono apylinkėse. Pratybos dažniausiai vyks dienos metu, bus naudojami imitaciniai šoviniai. Kariai informuoja, kad gyventojų kasdieninė veikla nebus trikdoma ir jie stengsis sukelti kuo mažiau nepatogumų. Pratybos prasidės pirmadienį, rugsėjo 18 d., ir tęsis iki šeštadienio, rugsėjo 23 d. Iki tol vyks pasiruošimas joms, todėl šiomis dienomis judės pavienė karinė technika.
Nyderlandų kontingentą NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje sudaro kariai iš Nyderlandų kariuomenės 13-osios lengvosios brigados, 42-ojo „Limburgse Jagers" šarvuotojo pėstininkų pulko, dislokuoto Oirschoto mieste. Limburgo jėgeriai - seniausias Nyderlandų kariuomenės pėstininkų pulkas, veikiantis nuo 1813 metų. Per daugiau nei 200 metų šis dalinys dalyvavo istoriniame Vaterlo mūšyje (1815 m.), taikos įtvirtinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (1995-2003), misijose Irake (2004), Afganistane (2007-2010) ir daugelyje kitų. Į Lietuvą Nyderlandų kariai yra atsigabenę visą daliniui priklausančią techniką - pėstininkų kovos mašinas „Boxer" ir įvairios paskirties mašinas „Fennek". 
Nyderlandų kariai kartu su kitais NATO priešakinio bataliono kariais dalyvauja integruotame koviniame rengime Lietuvos kariuomenės poligonuose. 
NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė Lietuvoje dislokuota nuo šių metų pradžios. Joje šiuo metu yra per 450 Vokietijos, 100 Belgijos, 20 Liuksemburgo, 200 Nyderlandų ir 200 Norvegijos karių. Kovinė grupė yra integruota į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas" Rukloje. Bataliono kovinei grupei Lietuvoje vadovauja ir jos pagrindą sudaro Vokietijos kariai. 
Reaguodami į pasikeitusią saugumo situaciją NATO šalių vadovai 2016 m. susitikime Varšuvoje priėmė sprendimą sustiprinti NATO buvimą rytinėje Aljanso dalyje. Šiuo metu Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotos keturios rotacinės daugianacionalinės kovinės grupės, kuriose maždaug 4,5 tūkst. karių. Joms vadovauja Vokietija, Kanada, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Lietuvoje lankysis Europos Komisijos narys V. P. Andriukaitis

Pirmadienį ir antradienį oficialaus darbo vizito Lietuvoje lankysis už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis. 
Pirmadienį eurokomisaras dalyvaus ES bendrų veiksmų projekto konferencijoje ir per ją vyksiančioje spaudos konferencijoje. Taip pat V. Andriukaitis dalyvaus konferencijoje „Riebalų rūgščių transizomerai maiste: vartotojų apsauga ir iššūkiai pramonei", kurioje pristatys Europos Komisijos viziją dėl riebalų rūgščių transizomerų reglamentavimo maiste. 
Antradienį V. P. Andriukaitis dalyvaus moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje #SWITCH!, kuriame skaitys pranešimą „Europos skaitmeninė politika ir e.sveikata: kur mes esame?".
Taip pat antradienį V. P. Andriukaitis dalyvaus susitikime su visuomene, kurios metu bus diskutuojama maisto saugos Europos Sąjungoje, kovos su maisto švaistymu, maisto ženklinimo, gyvūnų gerovės ir Europos Sąjungos ateities klausimais. Diskusija vyks Kauno technologijos universitete.

L. Linkevičius dalyvaus JT Generalinės Asamblėjos renginiuose Niujorke

Rugsėjo 18-20 dienomis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Prezidentės Dalios Grybauskaitės delegacijoje dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos bendrųjų debatų savaitės renginiuose Niujorke. 
Bendrųjų debatų savaitėje valstybių ar jų vyriausybių vadovai ir užsienio reikalų ministrai aptars tarptautinei bendruomenei aktualius globalius ir regioninius iššūkius. JT Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos metu daugiausia dėmesio bus skiriama JT reformų klausimams, nes JT generalinis sekretorius artimiausiu metu ketina pristatyti savo siūlymus dėl JT taikos palaikymo ir vystymosi sistemų bei organizacijos valdymo pertvarkų. Ministras L. Linkevičius vizito metu dalyvaus Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donald Trump) organizuojamame aukšto lygio renginyje šia tema. 
Remdama siekį kurti pavyzdinį JT taikdarių įvaizdį, Lietuva dalyvaus JT generalinio sekretoriaus organizuojamame renginyje dėl visiško seksualinės prievartos ir išnaudojimo panaikinimo taikos palaikymo misijose. Ministras L. Linkevičius taip pat dalyvaus JT Saugumo Tarybos aukšto lygio debatuose, skirtuose JT taikos palaikymo sistemos reformai bei ministrų lygio susitikime dėl taikos susitarimo įgyvendinimo Malyje, kur Lietuvos taikdariai dalyvauja JT taikos palaikymo misijos MINUSMA veikloje. 
JT Generalinės Asamblėjos metu Lietuva tradiciškai skirs daug dėmesio moterų įgalinimo klausimui. Ministras L. Linkevičius dalyvaus JT lyčių lygybės padalinio „UN Women" renginyje dėl moterų įgalinimo, kurio metu pristatys konkrečius Lietuvos veiksmus siekiant užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes. Vizito Niujorke metu taip pat numatomas ministro dalyvavimas tradiciniame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime bei dvišaliai susitikimai.

Tenisininkas R. Berankis pasaulio reitinge pakilo viena pozicija

Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitingų lentelėje lietuvis Ričardas Berankis iš 178-osios vietos pakilo į 177-ąją. 27-erių metų Lietuvos tenisininkas turi 310 taškų.
26-erių metų Laurynas Grigelis (199 tšk.) iš 241-osios pozicijos smuktelėjo į 254-ąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (51 tšk.) iš 580-osios vietos šoktelėjo į 575-ąją.
Reitingo lyderiu išliko atvirajame JAV čempionate ("US Open") triumfavęs ispanas Rafaelis Nadalis (9465 tšk.). Antrąją vietą užima šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 7505 tšk.), trečiąją - britas Endis Miurėjus (Andy Murray, 6790 tšk.).
Iš viso klasifikuoti 2099 tenisininkai.

520 metų atšventusiame Pasvalyje emigravo 1 215 žmonių daugiau negu imigravo

Sekmadienį su šūkiu "Pasvalys - tai mes" 520 metų jubiliejų atšventusio Pasvalio neto tarptautinė migracija pastaruosius šešerius metus išlieka neigiama - emigravo 1 215 žmonių daugiau negu imigravo.
Jubiliejaus proga informacinį pranešimą apie Pasvalio rajono savivaldybę parengusio Statistikos departamentas duomenimis, metų pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 24,8 tūkst. nuolatinių gyventojų (Pasvalio mieste - 6,8 tūkst.) - tai 805 (Pasvalio mieste - 239) gyventojais mažiau nei 2016 m. pradžioje.
2017 m. pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 60,1 proc. darbingo amžiaus gyventojų, 24,8 proc. - pensinio, 15,1 proc. - vaikų iki 16 metų amžiaus. 1 tūkst. vyrų teko 1 119 moterų. 2017 m. pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje daugiausia gyveno 24 ir 54 metų amžiaus gyventojų. 2016 m. savivaldybėje buvo įregistruotos 176 santuokos ir 64 ištuokos.
Pernai Pasvalio rajono savivaldybėje gimė 258 kūdikiai (2015 m. - 286), mirė 432 žmonės (2015 m. - 491). 
2016 m. iš Pasvalio rajono savivaldybės emigravo 467 nuolatiniai gyventojai, imigravo - 92 žmonės.
Pernai Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 9,2 tūkst. užimtų gyventojų. Palyginti su 2015 m., užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 2 proc. 
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Pasvalio rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant individualiąsias įmones, 2016 m. sudarė 612,8 EUR ir buvo 20,8 proc. mažesnis nei vidutiniškai šalyje (774 EUR). Per paskutiniuosius šešerius metus (2011-2016 m.) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis savivaldybėje padidėjo 27,8 proc. 
2016 m. pabaigoje Pasvalio rajono savivaldybėje pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 688 vaikai, iš jų 455 lankė 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 233 - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo ugdymo mokyklose. 2016-2017 mokslo metų pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje buvo 12 bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokėsi 2,9 tūkst. mokinių ir dirbo 303 mokytojai. Palyginti su 2015-2016 mokslo metais, bendrojo ugdymo mokyklų skaičius nesikeitė, mokinių sumažėjo 3,8 proc., mokytojų - 6,2 proc. Pasvalio rajono savivaldybėje yra viena profesinio mokymo įstaiga, kurioje 2016-2017 mokslo metų pradžioje mokėsi 384 mokiniai (2015-2016 m. - 394).
2016 m. savivaldybėje veikė vienas muziejus, kuriame apsilankė 24 tūkst. lankytojų (2015 m. - 31 tūkst.), buvo 23 kultūros centrai, juose - 104 meno mėgėjų kolektyvai (2015 m. - 120) su 1,1 tūkst. dalyvių (2015 m. - 1,3 tūkst.). 
2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Pasvalio rajono savivaldybėje veikė 412 ūkio subjektų. Daugiausia - 121 - buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla užsiimančių ūkio subjektų. Mažiau buvo apdirbamosios gamybos (40), kita aptarnavimo veikla (38), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (35) veikla užsiimančių ūkio subjektų. Veikiančių ūkio subjektų skaičius, palyginti su 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, per metus savivaldybėje padidėjo 9,3 proc. 2017 m. pradžioje 59,2 proc. veikiančių ūkio subjektų turėjo iki keturių darbuotojų, 13,8 proc. - nuo 5 iki 9 darbuotojų, tik 3 ūkio subjektai turėjo daugiau kaip 150 darbuotojų. 
2016 m. Pasvalio rajono savivaldybėje apgyvendinimo paslaugas teikė 6 įstaigos. Jose apsistojo beveik 5,6 tūkst. turistų (2015 m. - 5,5 tūkst.). Didžiąją dalį (74,4 proc.) apgyvendintų svečių sudarė šalies gyventojai. 
Pasvalio rajono savivaldybėje labiausia išvystyta maisto pramonė - gaminami įvairūs pieno gaminiai, miltai, kruopos, dribsniai, trapučiai, duona ir pyrago gaminiai. Įmonės gamina bioetanolį, biodegalus, plastikinius ir guminius gaminius, talpas, rezervuarus ir konstrukcijas iš nerūdijančio plieno, vykdo miškų ir žemės ūkio traktorių remonto ir techninės priežiūros darbus.
2015 m. pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Pasvalio rajono savivaldybėje sudarė 7,89 mln. EUR, arba 0,1 proc. visų šalies TUI. Per metus TUI padidėjo 9,6 proc. Vienam savivaldybės gyventojui teko 308 EUR TUI (šalyje - 4 673 EUR).

Pirmadienis bus lietingas ir vėjuotas

Pirmadienio rytą šalyje dėl buvusio arba tebesitęsiančio lietaus valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia buvo šlapios, vietomis yra drėgnų kelių ruožų.
Rytą oro temperatūra svyravo nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną daug kur numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 9-14 m/s, daug kur gūsiai 15-20 m/s, vietomis - iki 25 m/s. Aukščiausia oro temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
Lietuvos automobilių kelių direkcija perspėja, kad esant stipriam vėjui ant kelių dangų, ypač miškingose vietovėse, gali būti nukritusių medžių ar medžių šakų. Kelininkai vairuotojus prašo būti itin atidžius, keliuose laikytis didesnio nei įprasta saugaus atstumo ir nedaryti staigių manevrų.

Įspūdingą finalą laimėję Slovėnijos krepšininkai pirmą kartą tapo Europos čempionais

Fantastišką žaidimą pademonstravusi Slovėnijos rinktinė pirmą kartą istorijoje tapo Europos krepšinio čempione. Stambule (Turkija) vykusiame Europos pirmenybių finale slovėnai 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18) nugalėjo Serbijos komandą. 
Slovėnijos rinktinė pirmą kartą iškovojo Europos čempionato medalius. Serbijos rinktinė Europos pirmenybėse yra triumfavusi 1995, 1997 ir 2001 metais. 2009 metais ji pasidabino sidabro medaliais, o 1999 metais - bronzos. 
Kaip jau skelbta, mažajame finale čempionų titulą praradę Ispanijos krepšininkai 93:85 įveikė Rusijos krepšininkus.

Kuveitas išsiųs Šiaurės Korėjos ambasadorių ir keturis kitus diplomatus

JAV sąjungininkas Kuveitas iš šalies išsiųs Šiaurės Korėjos ambasadorių Kuveitui ir keturis kitus diplomatus, taip galimai apribojant Pchenjanui galimybę iš darbuotojų, siunčiamų į Persijos įlanką, pasipelnyti savo branduolinių ginklų programai, informuoja naujienų agentūra AP.
Toks sprendimas priimtas praėjus kelioms savaitėms po prieštaringų Kuveito pareiškimų apie santykius su Šiaurės Korėja. JAV ir Azijos šalys padidino spaudimą savo sąjungininkėms nutraukti ryšius su neseniai šeštąjį ir galingiausią branduolinį bandymą atlikusiu ir balistines raketas virš Japonijos paleidusiu Pchenjanu.
Reaguodamas į tarptautinį spaudimą Kuveitas iš šalies išsiųs ambasadorių So Čang Sik (So Chang Sik) ir keturis kitus diplomatus. Ambasadoje liks tik keturi Šiaurės Korėjos diplomatai, tačiau Pchenjanas turi tūkstančius darbuotojų Omane, Katare, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).
Kuveite apytikriai dirba 2-2,5 tūkst. Šiaurės Korėjos piliečių. Kuveitas taip pat nusprendė nebeišduoti vizų Šiaurės Korėjos piliečiams ir nutraukti su Pchenjanu susisiekimo oru ir prekybos santykius.
Azijos diplomatiniai šaltiniai naujienų agentūrai AFP teigė, kad Pietų Korėja ir Japonija daro Persijos įlankos šalims spaudimą nebeįdarbinti Šiaurės Korėjos piliečių, nes iš jų į Šiaurės Korėją parsiunčiamų pinigų pelnosi režimas.

Irako kurdų parlamentarai pritarė referendumui dėl nepriklausomybės

Irako kurdų parlamentarai pritarė referendumo dėl nepriklausomybės surengimui, nepaisydami pasipriešinimo šiam žingsniui, informuoja BBC.
Kurdistano regioninė vyriausybė penktadienį susirinko pirmą kartą per dvejus metus ir palaimino rugsėjo 25 d. įvyksiantį referendumą.
Irako centrinė valdžia dar antradienį paprieštaravo tokiems ketinimams ir teigė, kad toks referendumas būtų antikonstitucinis. Iranas, Turkija ir JAV taip pat nepritaria referendumui nuogąstaudamos dėl dar didesnio nestabilumo regione.
Prieš balsavimą Baltieji rūmai išplatino pareiškimą, kuriuo ragino Kurdistano regioninę vyriausybę atšaukti referendumą ir "pradėti rimtą bei tvarų dialogą su Bagdadu". JAV baiminasi, kad pareiškimas apie nepriklausomybę gali atitraukti dėmesį nuo pastangų nugalėti taip vadinamos "Islamo valstybės" grupuotę.
Už referendumą pasisakė 65 iš 111 regioninio parlamento narių. Anot vietos žiniasklaidos, 40 parlamentarų nedalyvavo balsavime, o dalis opozicijos planavo susilaikyti balsuojant.
Irako vyriausybė įpareigojo ministrą pirmininką "imtis visų priemonių", kad būtų išsaugota šalies vienybė.

Su Čekija susitarta dėl papildomų leidimų Lietuvos vežėjams

Šiems metams Lietuvos vežėjai papildomai gaus 200 Čekijos leidimų, skirtų vežti krovinius į ir iš trečiųjų šalių. Tai sutarta dvišaliame kelių transporto ekspertų susitikime Prahoje. 
Abi pusės taip pat preliminariai susitarė pariteto pagrindu esamą leidimų kvotą padidinti ir 2018 metams. Susitikime Lietuvai atstovavo Susisiekimo ministerijos specialistai. 
Lietuvos vežėjams, gabenantiems krovinius kelių transportu, iki šiol buvo nustatyta 350-ties Čekijos leidimų, skirtų krovinių pervežimui į ir iš trečiųjų šalių šiais metais, kvota. Padidinti leidimų skaičių paskatino akivaizdžiai pagerėję Lietuvos ir Čekijos ekonominiai santykiai, pažymi Susisiekimo ministerija.
Statistikos duomenimis, 2015 metais prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Čekijos sudarė 654,3 mln. eurų: prekių eksportas - 238,7 mln., prekių importas - 415,6 mln. eurų.
Pernai, palyginti su 2015 metais, prekybos apyvarta siekė 666,3 mln. eurų, t. y. padidėjo 1,1 proc. Nors eksportas sumažėjo 5 proc. ir siekė 226,6 mln. eurų, importas padidėjo 6,2 proc. - iki 439,8 mln. eurų.

Dubajuje pradėtas didžiausios pasaulyje saulės jėgainės projektas

Dubajuje pradėtas didžiausios pasaulyje jėgainės su saulės kolektoriumi, praneša JAE leidinys "The National".
Kaip skelbia laikraštis, jėgainės pajėgumas sieks 700 megavatų. Saulės kolektoriaus aukštis sieks 260 metrų, - tai bus aukščiausias tokio pobūdžio įrenginys pasaulyje.
Konkurse dėl jėgainės statybos nugalėjo subrangovų konsorciumas iš Saudo Arabijos bei Kinijos. Projektas įvertintas 3,9 mlrd. JAV dolerių.
Dubajaus valdžios prognozėmis, "švariosios" energijos išteklių dalis turėtų siekti 25 proc. visos JAE pagamintos elektros iki 2020 metų, ir 75 proc. - iki 2050 metų.

WP: JAV linkusios leisti telkinių žvalgybą Aliaskos rezervate

Jungtinių Valstijų administracija "iš lėto keičia savo poziciją" ir yra linkusi pirmą kartą per daugiau nei 30 metų leisti dujų ir naftos telkinių žvalgybą Aliaskoje įsikūrusiame gamtos rezervate, savaitgalį pranešė laikraštis "The Washington Post", susipažinęs su atitinkamų dokumentų projektais.
Laikraščio duomenimis, rugpjūčio 11 d. JAV žuvų išteklių ir laukinės gamtos apsaugos tarnybos laikinasis vadovas Džeimsas Kurtas (James Curt) nurodė regionų departamentui pakeisti taisykles, susijusias su telkinių žvalgyba, kurios buvo įvestos 1984-1986 metais. 
Galutinį žodį šiuo klausimu tars JAV Kongresas. Vis dėlto, pažymi laikraštis, pirmiausia beveik 80 tūkst. kvadratinių kilometrų ploto rezervate turėtų būti atlikti seisminiai tyrimai, ir vidaus reikalų departamentas, atsakingas už gamtinių išteklių klausimus, "jau keičia nuo devintojo dešimtmečio galiojančius normatyvus tam, kad būtų išduotas leidimas tokiems darbams".
Ginčai dėl arktinių teritorijų energijos išteklių įsisavinimo Jungtinėse Valstijose vyksta jau kelis dešimtmečius. Demokratai kartu su ekologais pasisako prieš tokias iniciatyvas, o respublikonai tvirtina, kad būtina leisti gavybą Aliaskos rezervate.

Karibų jūros regionas ruošiasi naujam stipriam uraganui Marijai

Uraganui Marija (Maria) artėjant prie Pavėjinių Antilų salų, manoma, kad jis taps pavojingu didžiuliu uraganu, informuoja BBC.
Pirmos kategorijos uraganas sustiprės per ateinančias 48 valandas. Jis, anot JAV nacionalinio uraganų centro (NHS), vėlai pirmadienį smogs šioms saloms.
Uraganas juda beveik tuo pačiu keliu kaip ir anksčiau šį mėnesį regioną nusiaubęs uraganas Irma (Irma). Įspėjimas dėl besiartinančio Marijos uragano paskelbtas Gvadelupos salyne, Dominikoje, Sent Kitso ir Nevio salose, Monserate ir Martinikoje.
Dėl uragano taip pat įspėjamos Mergelių salos, Šv. Martyno, Šv. Bartolomėjaus, Sabos, Sint Eustatijaus ir Angilijos salos.
Kai kurios iš šių salų vis dar bando atsigauti nuo penktos kategorijos stiprumo uragano Irmos, kuri pražudė mažiausiai 37 žmones ir padarė milijardų dolerių vertės žalos. 
Naujausiais duomenimis, audros akis yra už 140 mylių į šiaurės rytus nuo Barbadoso, uraganas apytikriai 21 km/h greičiu juda į vakarus, šiaurės vakarus.

Serialai „Tarnaitės pasakojimas" ir „Nekaltas melas" susižėrė pagrindinius „Emmy" apdovanojimus

Šiais metais vykusiuose „Emmy" apdovanojimuose triumfavo serialai „Tarnaitės pasakojimas" (The Handmaid's Tale) ir „Nekaltas melas" (Big Little Lies), informuoja BBC.
„Tarnaitės pasakojimas" laimėjo geriausio draminio serialo apdovanojimą ir kelis kitus pagrindinius apdovanojimus. Seriale vaidinanti Elizabet Mos (Elisabeth Moss) pripažinta geriausia draminio serialo aktore, o geriausios antro plano draminio serialo aktorės kategorijoje lygių nebuvo „Tarnaitės pasakojime" vaidmenį taip pat atliekančiai En Doud (Ann Dowd). Serialui taip pat atiteko geriausio režisieriaus apdovanojimas. Tuo tarpu už vaidmenį seriale „Karūna" (The Crown) Džonas Lithau (John Lithgow) apdovanotas geriausio antro plano draminio serialo aktoriaus kategorijoje. 
HBO mini serialas „Nekaltas melas" taip pat tapo vienu iš pagrindinių vakaro laimėtojų. Jis ne tik iškovojo statulėlę geriausio mini serialo nominacijoje, bet ir susižėrė apdovanojimus geriausios mini serialo aktorės kategorijoje - Nikolė Kidman (Nicole Kidman), geriausio antro plano mini serialo aktoriaus - Aleksandras Skarsgardas (Alexander Skarsgard) ir geriausios antro plano mini serialo aktorės - Laura Dern (Laura Dern) - kategorijose. Tuo tarpu geriausiu mini serialo aktoriumi tapo serialo „Kartą naktį" (The Night Of) aktorius Rizas Ahmedas (Riz Ahmed). 
Geriausiu draminio serialo aktoriumi tapo seriale „Mes" (This Is Us) vaidinantis Sterlingas K. Braunas (Sterling K. Brown). Geriausiu komedinio serialo aktoriumi tapo serialo „Atlanta" (Atlanta) žvaigždė Donaldas Gloveris (Donald Glover), tačiau geriausiu komediniu serialu pripažintas „Viceprezidentė" (Veep), o „Viceprezidentėje" vaidinanti Džulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus) pripažinta geriausia komedinio serialo aktore. 
Geriausių antro plano komedinio serialo aktoriaus ir aktorės kategorijose apdovanoti humoro šou „Saturday Night Live" aktoriai Alekas Boldvinas (Alec Baldwin) ir Keit Makinon (Kate McKinnon).

Atgal