VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

10.06. Naujausios žinios

V. Vasiliauskas įvertino mokesčių dydį Lietuvoje

Mokesčių tarifai Lietuvoje nėra per dideli, įsitikinęs Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Vis dėlto siekiant mažinti paskatas šešėliui ir didinti pajamų surinkimą, mokesčių srityje būtina platesnio masto reforma. 
"Nesutiksiu niekada, kad tarifai Lietuvoje yra dideli. (...) Pasilyginkime su kitomis valstybėmis nominalius tarifus, ir ypač efektyvius tarifus, ir pamatysime, kad mes tikrai nesame "drakonų valstybė", kuri atima viską per mokesčius. Sutinku, kad yra kur pasistengti mokesčių administravimo srityje, taip pat turime ir sisteminių neatitikimų, kuriuos reikia spręsti per mokesčių politiką", - ketvirtadienį kalbėjo V. Vasiliauskas, kartu su Lietuvos ir užsienio ekspertais aptaręs būdus pajamų nelygybei šalyje mažinti. 
Lietuvos banko teigimu, pajamų nelygybę mažintų didesnis sukurtos ekonominės gerovės perskirstymas. Pagal biudžeto ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykį Lietuva pernai buvo Europos Sąjungos (ES) valstybių sąrašo pabaigoje: pagal surenkamas pajamas (34,5 proc. BVP) - trečia nuo galo, o pagal išlaidas (34,2 proc. BVP) - priešpaskutinė. Viena iš priežasčių - būtent veikimas šešėlyje.
"Suvokime vieną kartą, kad mokesčių nemokėjimas yra vagystė. Kol visoje valstybėje tai toleruosime, tol nebus čia jokio proveržio", - kalbėjo centrinio banko vadovas. 
Mažinant paskatas šešėliui ir didinant pajamų surinkimą būtina imtis pokyčių mokesčių sistemoje. Lietuvos banko teigimu, reikia susitelkti, pirma, į darbo jėgos apmokestinimo peržiūrą, antra, pajamų mokesčio tarifų įvairovės mažinimą ir trečia - į naujų pajamų šaltinių paiešką. Galėtų ir turėtų būti svarstomas platesnės turto mokesčio bazės įteisinimas. V. Vasiliauskas santūriai reagavo į klausimą dėl progresinių mokesčių įvedimo galimybės. 
"Progresiniai mokesčiai yra tik vienas iš mokesčių sistemos pertvarkymo elementų ir tai yra daugiau, mano įsitikinimu, politinio susitarimo reikalas. Aš visų pirma į mokesčių sistemą labiau žiūriu kaip į esminio pertvarkymo reikalaujančią sistemą - pajamų mokesčio režimų įvairovė yra pirminis dalykas, kurį reikia išspręsti", - kalbėjo V. Vasiliauskas, pripažįstantis, kad labai svarbu spręsti mažiausiai uždirbančių žmonių pajamų apmokestinimo klausimus, bet raginantis vien ties tuo klausimu nesustoti. 
Eurostato duomenimis, pajamų nelygybė Lietuvoje yra viena didžiausių visoje ES. Mūsų šalyje 2012 metais 20-ies proc. daugiausia uždirbančių ir 20-ies proc. mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamos skyrėsi 5 kartus. 2016 metais šis rodiklis jau viršijo 7 kartus. ES vidurkis - 5 kartai. Skurde vis dar gyvena kas penktas Lietuvos žmogus. Didelė dalis skurstančiųjų - tvarkingi, dirbantys, už žemą (minimalų ar net mažesnį) atlygį šeimas išlaikyti mėginantys žmonės, taip pat bedarbiai ir pensininkai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas dalyvauja EŽTK įsigaliojimo Moldovoje minėjimo iškilmėse

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas penktadienį dalyvauja Kišiniove (Moldova) vykstančiose Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įsigaliojimo Moldovos Respublikoje 20-ųjų metinių minėjimo iškilmėse.
Pasak Konstitucinio Teismo pirmininko D. Žalimo, pagarba žmogaus teisėms yra būtina kiekvienos demokratinės valstybės teisinei sistemai.
"Konvenciją drąsiai galima vadinti žmogaus teisių konstitucija. Jos nuostatos - tai tarsi būtinas europinis standartas, kuriuo privalo vadovautis visos 47 Europos Tarybos valstybės. Neabejotina, kad prie Moldovos europinės integracijos krypties pasirinkimo svariai prisidėjo ir patirtis, įgyta 20 metų įgyvendinant EŽTK nuostatas", - sako D. Žalimas. 
Moldovos Respublika Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ratifikavo 1997 m., primena Konstitucinis Teismas pranešime. Europos Žmogaus Teisių Teismui 2016 m. buvo pateikti 777 skundai prieš Moldovos Respubliką, tačiau 750 iš jų pripažinti netinkamais arba atmesti. Iš 23 nagrinėtų bylų 19-oje buvo pripažinti konvencijos pažeidimai.
Lietuvos ir Moldovos konstitucinių teismų bendradarbiavimas pastaraisiais metais ypač sustiprėjo. 2015 m. šių teismų iniciatyva buvo įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija (BBCJ). Be to, Konstitucinis Teismas jau antrą kartą įgyvendins Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą "Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste". Viena iš veiklos įgyvendinant šį projektą sričių - tolesnis teisinės paramos Moldovos Respublikos Konstituciniam Teismui teikimas.
Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas 2016 m. apdovanotas Moldovos Respublikos garbės ordinu už svarų indėlį plėtojant ir stiprinant tarpinstitucinį Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą konstitucinio teisingumo srityje.

Lietuvos istorijos akcentai

Lietuva spalio 6-ąją:
1788 m. Abiejų Tautų Respublikoje į pirmąjį posėdį susirinko Ketverių metų Seimas, pagarsėjęs savo priimta Konstitucija bei reformomis, kuriomis mėginta išlaikyti Lietuvos ir Lenkijos jungtinę valstybę.
1873 m. Rygoje gimė bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, Šaulių sąjungos įkūrėjas ir žuvininkystės pradininkas Lietuvoje Vladas Putvinskis-Putvys. Mirė 1929 m. Kaune, palaidotas Kelmėje.
1907 m. Kaune vyko pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 400 moterų iš įvairių Lietuvos vietovių.
1922 m. įsigaliojo Pradžios mokslo įstatymas, kuris skelbė, kad 7-14 metų amžiaus vaikai privalo mokytis pradinėse mokyklose.
1939 m. Vokietijos lyderis Adolfas Hitleris viešai pareiškė, kad Vokietijos interesai Baltijos šalyse yra tik ūkiniai, todėl Lietuvos, Latvijos bei Estijos okupacija neplanuojama.
1940 m. Vilniuje, Lietuvos dramos teatre, parodytas pirmasis spektaklis - Hermano Hijermanso drama "Viltis". Spektaklio režisierius - Romualdas Juknevičius.
1999 m. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Mauricijaus Respublika - valstybe Indijos vandenyno salose, turinčia apie milijoną gyventojų.
2007 m. eidamas 78-uosius metus mirė žinomas poetas, vertėjas Alfonsas Maldonis.
2010 m. Vilniaus Bernardinų kapinėse atidengtas ir pašventintas žymaus XIX a. II p. fotografo Juozapo Čechavičiaus (1818-1888) antkapis.
2015 m. eidamas 69-uosius metus kovą su sunkia liga pralaimėjo didis žmogus, dainininkas, poetas Stasys Povilaitis.
2015 m. Kauno rajone, skvere šalia Ramučių kultūros centro, atidengtas paminklinis suolelis šio krašto karžygiams - 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalieriams. Pusiau atverstos knygos formos suolelyje įrašytos Anelės Juozėnaitės, Kazio Ramanausko, Broniaus Dvaranausko, Jurgio Pratkevičiaus, Justo Šimulaičio, Vlado Skorupsko, Povilo Jarošuko pavardės.

K. Lagard: pasaulis turi "pasinaudoti pasaulinio atsigavimo galimybe"

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovė Kristina Lagard (Christine Lagarde) ketvirtadienį pareiškė, kad pasaulio ekonomika atsigauna, sudarydama sąlygas vykdyti reformas, kurios padėtų siekti platesnio masto, ilgalaikės gerovės.
"Ilgai lauktas pasaulinis atsigavimas įsigali", - sakė ji ketvirtadienį vakare, kalbėdama Harvardo Džono F. Kenedžio vyriausybės mokykloje.
Šalyse viso pasaulio mastu atnaujinamas arba palaikomas ekonomikos augimas, jaučiamas didesnis stabilumas bankuose, didesnis rinkų pasitikėjimas, sakė TVF vadovė.
"Ar gali pasaulis pasinaudoti pakilimo galimybe siekdamas užtikrinti atsigavimą ir sukurti labiau integracinę ekonomiką, kuri tarnautų visiems", - klausė ji.
Jos pastabos nuskambėjo, likus savaitei iki TVF bei Pasaulio banko (PB) metinių susitikimų, per kuriuos fondas pristatys atnaujintas pasaulinio augimo prognozes.

Antrą 2017 m. ketvirtį ES fiksuotas 41,9 mlrd. eurų einamosios sąskaitos perteklius, o prekybos paslaugomis perteklius sudarė 39,5 mlrd. eurų

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" pirminiais duomenimis, atsižvelgus į sezoniškumą, šių metų antrą ketvirtį ES einamosios sąskaitos perteklius sudarė 41,9 mlrd. eurų (1,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Pirmą 2017 metų ketvirtį ES fiksuotas 49,4 mlrd. eurų einamosios sąskaitos perteklius (1,3 proc. BVP). Tuo tarpu 2016 m. antrą ketvirtį šis rodiklis sudarė 58,6 mlrd. eurų (1,6 proc. BVP).
2017 m. antrą ketvirtį, palyginti su pirmu šių metų ketvirčiu, atsižvelgus į sezoniškumą, prekybos prekėmis sąskaitos perteklius nežymiai sumažėjo nuo 34,5 mlrd. eurų iki 34,3 mlrd. eurų. Prekybos paslaugomis perteklius taip pat smuko - nuo 40,3 mlrd. iki 39,5 mlrd. eurų. Pirminių pajamų sąskaitos deficitas padidėjo - nuo -2,2 mlrd. eurų iki -7,8 mlrd. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu antrinių pajamų sąskaitos deficitas taip pat smuko - nuo -23,2 mlrd. eurų iki -24,1 mlrd. eurų. 

Nikaragvoje ir Kosta Rikoje tropikų audros aukomis tapo daugiau kaip 20 žmonių

Mažiausiai 22 žmonės žuvo Nikaragvoje ir Kosta Rikoje, kurias užgriuvo tropikų audra Neit (Nate). Tai pranešė Meksikos televizijos kanalas "Televisa".
Nikaragvoje stichijos smūgio aukomis tapo 15 žmonių, Kosta Rikoje žuvo septyni, o dar 15 žmonių laikomi dingusiais be žinios.
Visoje Nikaragvos teritorijoje buvo atšauktos pamokos mokyklose. Kosta Rikoje buvo įvestas nepaprastosios padėties režimas, iš nukentėjusių rajonų evakuota tūkstančiai žmonių. Dar nenustatyta, kiek žalos padaryta šioms dviem šalims. Specialistai prognozuoja, kad penktadienio vakarą Neit pasieks Jukatano pusiasalio teritoriją, vėliau audra gali virsti uraganu ir smogti JAV pakrantei.
Uraganų sezonas Atlanto vandenyne paprastai trunka pusmetį - nuo birželio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Ekspertas: Venesueloje infliacija per 12 mėnesių viršijo 1000 proc.

Ekonominė krizė Venesueloje šiais metais gilės dėl augančios infliacijos ir krintančio bendrojo vidaus produkto (BVP). Tokią nuomonę išsakė ketvirtadienį ekspertas Asdrubalis Oliverosas (Asdrubal Oliveros), vienas iš Venesuelos bendrovės "Ecoanalitica", teikiančios konsultacijas ekonomikos bei finansų srityje, vadovų.
"Infliacija nuo 2016 m. rugsėjo sudarė 1083 proc., - A. Oliveroso žodžius cituoja Venesuelos laikraštis "El Universal". - Atsižvelgus į vidutinę mėnesinę 35 proc. infliaciją, metai bus užbaigti rekordiniu 1400 proc. rodikliu." Analitikas pridūrė, kad šalies BVP per metus susitrauks 12-14 proc., dėl šalyje vykstančios politinės krizės ir sumažėjusio importo.
Be to, A. Oliveroso nuomone, šaliai gresia "techninis bankrotas" dėl galimų problemų, susijusių su 4 mlrd. dolerių skolų grąžinimu spalio-lapkričio mėnesiais.
Pastaraisiais metais Venesuela išgyvena rimtą socialinę-ekonominę krizę, kuri pagilėjo nuo 2014 metų, kai smarkiai krito naftos kainos; nafta yra pagrindinė šalies eksportuojama prekė. Vyriausybės duomenimis, perduotais Tarptautiniam valiutos fondui (TVF), infliacija 2016 metais siekė 254,9 proc. Neoficialiais duomenimis, jos realus lygis viršijo 500 proc.
Lotynų Amerikos ir Karibų baseino ekonomikos komisija prognozuoja, kad 2017 metais Venesuelos BVP susitrauks 7,2 proc., kai tuo tarpu 2016 metais šis rodiklis nukrito 9,4 procento.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi spalio 6-osios įvykiai pasaulio istorijoje: 
536 m. Anglijos karaliaus Henriko VIII nurodymu netoli Briuselio ant laužo sudegintas anglų religijos reformatorius ir Biblijos vertėjas Viljamas Tindeilas (William Tyndale). Jis buvo apkaltintas erezija.
1683 m. dabartinėje Pensilvanijos valstijoje pirmieji vokiečių naujakuriai, vadovaujami Danielio Pastorijaus (Daniel Pastorius) ir Johano Kelpijaus (Johann Kelpius), įkūrė Džermantauną.
1767 m. Grenadoje gimė Anri Kristofas (Henri Christophe). Šis vergas prisijungė prie maišto prieš prancūzų valdžią Haityje ir 1807 metais tapo prezidentu. 1811 metais jis pasiskelbė Haičio karaliumi.
1773 m. gimė Prancūzijos karalius Liudvikas Pilypas (Louis Philippe), karaliavęs 1830-1848 metais.
1808 m. gimė Danijos karalius Frydrichas VII, šalyje panaikinęs absoliutinę monarchiją ir įvedęs atstovaujamąją Vyriausybę.
1846 m. gimė JAV inžinierius ir išradėjas Džordžas Vestinghauzas (George Westinghouse), 1886 metais įkūręs kompaniją "Westinghouse Electric Corporation".
1887 m. gimė šveicarų kilmės prancūzų architektas ir rašytojas, XX a. modernistinės architektūros pionierius, brutalistas Le Korbiuzjė (Le Corbusier). Jis buvo vienas pirmųjų modernaus dizaino teoretikų ir praktikų.
1892 m. mirė anglų poetas Alfredas Tenisonas (Alfred Tennyson). Reikšmingiausias jo kūrinys - epinis ciklas apie legendinį karalių Artūrą ir apskritojo stalo riterius "Idilės apie karalių".
1914 m. gimė norvegų antropologas ir keliautojas Turas Hejerdalas (Thor Heyerdahl). Pasaulinę šlovę jis pelnė jūrų ekspedicijomis.
1930 m. gimė Hafezas al Asadas (Hafez al-Assad) - Sirijos prezidentas nuo jos nepriklausomybės 1946 metais iki 2000 metų.
1962 m. Londone įvyko pirmojo filmo apie Džeimsą Bondą, "Daktaro Ne", premjera.
1973 m. Egiptas ir Sirija pradėjo puolimą prieš Izraelio pozicijas rytiniame Sueco kanalo krante bei Golano aukštumose - taip prasidėjo Jom Kipuro (Yom Kippur) karas.
1981 m. islamo ekstremistas per karinį paradą Kaire nušovė Egipto prezidentą Anvarą Sadatą (Anwar Sadat).
1987 m. Fidžis tapo Respublika. 
1991 m. garsi JAV kino aktorė Elizabeta Teilor (Elizabeth Taylor) ištekėjo aštuntą kartą. Šįkart - už daug jaunesnio statybininko Lario Fortenskio (Larry Fortensky).
1997 m. sulaukęs 80 metų amžiaus mirė sovietų karo fotografas Jevgenijus Chaldėjus. Šlovę jis pelnė nuotrauka, vaizduojančia, kaip sovietų kariai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Berlyne ant Reichstago iškelia raudoną vėliavą.
2000 m. po sukilimo Jugoslavijos prezidentu tapo Vojislavas Koštunica, kurį pripažino Rusija ir Vakarai.
2004 m. du izraeliečiai ir amerikietis laimėjo 2004 metų Nobelio chemijos premiją už paaiškinimus, kaip žmogaus kūnas "atsikrato" pažeistų baltymų, galinčių sukelti vėžį. Tai buvo pirmoji į Izraelį iškeliavusi Nobelio premija.
2011 m. Nobelio literatūros premija paskirta švedų poetui Tomui Transtriomeriui (Tomas Transtromer).
2014 m. Nobelio medicinos premija skirta Džonui O'Kyfui (John O'Keefe), Mai Brit Mozerui (May-Britt Moser) ir Edvardui I. Mozerui (Edvard I. Moser) už ląstelių, atsakingų už žmogaus orientaciją erdvėje, atradimą.

Europos Parlamentas pritarė Europos prokuratūros steigimui

Ketvirtadienį europarlamentarai pritarė siūlymui įsteigti Europos prokuratūrą, kuri kovos su sukčiavimu ir korupcija skirstant bei naudojant ES paramą. Ji tirs bylas dvidešimtyje ES šalių, tarp jų ir Lietuvoje.
Šiuo metu sukčiavimo ar korupcijos nusikaltimų baudžiamąjį tyrimą gali atlikti tik nacionalinės institucijos. Tokie tyrimai apsiriboja konkrečios valstybės teritorija. Naujoji Europos prokuratūra koordinuotai tirs įtarimus dėl neteisėto ES lėšų panaudojimo keliose valstybėse iš karto, taip pat vykdys baudžiamąjį persekiojimą ir palaikys kaltinimą teisme.
Steigiant Europos prokuratūrą dalyvauja dvidešimt ES valstybių. Likusios aštuonios - Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Malta, Nyderlandai, Švedija ir Vengrija - galės prisijungti vėliau.
Europos prokuratūros būstinė bus Liuksemburge. Šalys turės paskirti po vieną Europos prokurorą, dirbantį centrinėje būstinėje, ir deleguotuosius prokurorus, kurie dirbs pačiose valstybėse. 
Europos Parlamento sprendimui pritarė 456 EP nariai, nepritarė 115, o susilaikė 60. Tikėtina, kad Europos prokuratūra pradės savo veiklą 2021-aisiais.

Bangladešas planuoja milžinišką stovyklą 800 000 rohinjų pabėgėlių

Bangladešas planuoja 800 000 rohinjų pabėgėlių apgyvendinti milžiniškoje stovykloje. Nepaprastųjų situacijų ministro Mofazalo Hosaino Čovdhurio (Mofazzal Hossain Chowdhury) duomenimis, ketinama išplėsti jau esamą pabėgėlių stovyklą netoli sienos su Mianmaru. Tam šalia jau įrengtos Kutupalongo stovyklos numatytas papildomai 1 200 hektarų plotas.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, per šešias savaites dėl smurto Vakarų Mianmare į Bangladešą pabėgo daugiau kaip pusė milijono musulmonų mažumos atstovų. Žinybos Bangladeše šią savaitę pranešė, kad kasdien sieną kerta 4 000-5000 pabėgėlių.
JT dar kartą atkreipė dėmesį į katastrofišką rohinjų padėtį Bangladeše. Jiems pagelbėti esą reikia 430 mln. dolerių (367 mln. eurų).
Konfliktas Mianmare paaštrėjo rugpjūčio pabaigoje, kai rohinjų sukilėliai užpuolė kareivius ir policininkus ir dešimtis jų nužudė. Kariuomenė į tai reagavo brutalia jėga. Buvo nužudyta šimtai žmonių, jų namai sudeginti.
Rohinjai yra viena labiausiai persekiojamų mažumų pasaulyje.

Galimai rastos pirmojo Antrojo pasaulinio karo metu torpeduoto Didžiosios Britanijos laivo liekanos

Atlanto vandenyno dugne buvo aptiktos, kaip manoma, pirmojo Antrojo pasaulinio karo metu nuskandinto Didžiosios Britanijos laivo liekanos, informuoja transliuotojas BBC.
Laivų nuolaužų ieškotojo Deivido Mernso (David Mearns) teigimu, duomenys rodo, kad transatlantinis laineris "Athenia" guli vandenyno dugne netoli Airijos pakrantės.
Praėjus kelioms valandoms po to, kai 1939 metais Didžioji Britanija paskelbė karą Adolfui Hitleriui (Adolf Hitler), Vokietijos povandeninis laivas torpedavo "Athenia" lainerį. Žuvo daugiau kaip 100 žmonių, tarp jų daug amerikiečių. 
Vokietija iš pradžių neigė sąsajas su šia nelaime, baimindamasi, kad prie karo prisijungs Jungtinės Valstijos. 
Povandeninio laivo vadas Fricas Julijus Lempas (Fritz Julius Lemp) sumaišė keleivinį lainerį su ginkluotu kreiseriu, todėl Vokietijos karinio jūrų laivyno vadovybė bandė nuslėpti savo povandeninio laivo veiksmus. Netgi bandyta kaltę suversti Vinstonui Čerčiliui (Winston Churchill). Vokiečiai tvirtino, neva V. Čerčilis nurodė Didžiosios Britanijos povandeniniam laivui šaudyti į keleivinį laivą "Athenia", siekdamas paskubinti Vašingtoną apsispręsti dėl dalyvavimo kare. Tiesa galiausiai išaiškėjo Niurnbergo teismuose.

Dėl gresiančio ugnikalnio išsiveržimo Ramiajame vandenyne evakuota visa vulkaninė sala

Dėl gresiančio ugnikalnio išsiveržimo Vanuatu salyne Ramiajame vandenyne į saugias vietas evakuoti visi Ambajės salos gyventojai. Evakuacijos akcija baigta, ketvirtadienį pareiškė Australijos užsienio reikalų ministrė Džuli Bišop (Julie Bishop). Į kitas salas buvo perkelta iš viso 11 600 žmonių.
Vanuatu ketvirtadienį tuo tarpu pasiekė pagalbos siuntos iš Australijos, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos užjūrio teritorijos Naujosios Kaledonijos. Atgabenta palapinių, virtuvės reikmenų bei geriamojo vandens. Vanuatu vyriausybė prieš tai paprašė paramos, nes ji esą nepakankamai pasiruošusi gamtos katastrofai.
Vanuatu yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede, kur nereti žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai.
Manaro Voui ugnikalnis pastaruoju metu vėl suaktyvėjo. Aplinkinius kaimus praėjusią savaitę pasiekė vulkano pelenai ir uolienos.
Nors žinybos ketvirtadienį pareiškė, kad grėsmė šiek tiek nuslopo, tačiau pavojaus lygis išlieka ketvirtas iš penkių. Gelbėtojų duomenimis, evakuoti gyventojai į Ambajės salą galės grįžti tik tuomet, kai pavojaus lygis sumažės iki trijų. Tačiau tai gali užtrukti ne vieną mėnesį.

Saudo Arabijos karalius perspėja Iraną dėl kišimosi į konfliktus Artimuosiuose Rytuose

Saudo Arabijos karalius Salmanas bin Abdelazizas al Saudis (Salman bin Abdelaziz al-Saud) įspėjo Iraną dėl kišimosi į konfliktus Artimuosiuose Rytuose.
Irano vadovybė neturėtų, pavyzdžiui, destabilizuoti padėties pilietinio karo alinamame Jemene, sakė karalius ketvirtadienį Maskvoje, kur vieši su istoriniu valstybiniu vizitu. Kartu jis, agentūrų duomenimis, pasisakė už taikų sprendimą Sirijos kare. Be kita ko, esą turi būti išsaugota teritorinė Sirijos vienybė.
Sunitų vyraujama Saudo Arabija ir šiitiškas Iranas rungiasi dėl viešpatavimo regione.

Lietuvos ir Lenkijos parlamentiniai komitetai aptarė saugumo situaciją regione

Saugumo situaciją regione, karinį bendradarbiavimą, energetinio saugumo projektus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai aptarė su į Lietuvą atvykusia Lenkijos Seimo Gynybos komiteto narių delegacija, kuriai vadovauja komiteto pirmininkas Michalas Jachas (Michal Jach). 
Susitikimo metu buvo kalbama ir apie kitus šalims, regionui ir Europai aktualius klausimus, taip pat skirtas didelis dėmesys karinės žvalgybos ir oro gynybos klausimams.
NSGK pirmininko Vytauto Bako teigimu, susitikimas dar labiau sustiprins tarpparlamentinį šalių bendradarbiavimą: "Aptarėme daugybę abiem šalims svarbių aspektų. Tokie susitikimai padeda stiprinti tarpparlamentinį bendradarbiavimą, o šių dienų kontekste tai - labai svarbu".
V. Bakas taip pat pabrėžė, kad Lietuva ir Lenkija saugumo srityje susiduria su panašiomis grėsmėmis ir iššūkiais. "Lenkija yra viena svarbiausių mūsų strateginių partnerių. Tiek mūsų, tiek Lenkijos grėsmės saugumo srityje praktiškai sutampa, todėl mes turime bendradarbiauti, koordinuoti veiksmus", - sakė V. Bakas.

Smurtas Sirijoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2016 metų pabaigos

Kovoms Sirijoje suintensyvėjus iki aukščiausio lygio nuo pernai metų mūšio dėl Alepo, pastarąsias dvi savaites šalyje auga civilių aukų skaičius.
"Nors pastarieji mėnesiai suteikė vilties, grįžimas prie smurto didelėms šalies sritims vėl atneša nepakeliamas kančias", - sakė Raudonojo Kryžiaus delegacijai Sirijoje vadovaujanti moteris. 
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) teigė, kad smurtas neapsiriboja vien tomis sritimis, kuriose Rusijos oro pajėgos ir JAV vadovaujama koalicija atskirai kaunasi su "Islamo valstybės" (IS) džihadistais, kaip, pavyzdžiui, Deir ez Zoras, Alepas ir Raka.
Kovos vyksta ir tose teritorijose, kurios turėjo gauti naudos iš deeskalacijos susitarimų, pavyzdžiui, Idlibe, Hamoje ir Rytinėje Gutoje.

Graikija: šiais metais 14 tūkst. migrantų sugrįžo į savo gimtąsias šalis

Nuo šių metų pradžios iš Graikijos į savo gimtąsias šalis sugrįžo apytikriai 14 tūkst. migrantų, netekusių vilties legaliai pereiti sieną ir gauti prieglobstį turtingesnėse Europos šalyse.
Remiantis ketvirtadienį Graikijos policijos paskelbtais duomenimis, su Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) pagalba vien rugsėjo mėnesį į savo gimtąsias šalis sugrįžo 1 598 migrantai.
Daugiausiai sugrįžusių asmenų buvo Albanijos, Afganistano, Pakistano, Irako, Gruzijos ir Šiaurės Afrikos šalių piliečiai. 
2016 metų balandį Balkanų šalims uždarius savo sienas, Graikijoje įstrigo dešimtys tūkstančių migrantų ir pabėgėlių. Iki to laiko Vakarų Europą pasiekė daugiau kaip 1 mln. migrantų.

2017 metų Nobelio literatūros premijos laureatu tapo britų rašytojas K. Išiguras

Švedijos karališkoji mokslų akademija Stokholme ketvirtadienį, 14 valandą, paskelbė, kad 2017 metų Nobelio literatūros premija atiteko japonų kilmės britų rašytojui Kadzuo Išigurui (Kazuo Ishiguro). Rašytojas geriausiai žinomas už romaną "Dienos likučiai" (The Remains of the Day).
Už romaną "Dienos likučiai" rašytojui 1989 metais įteikta Bukerio premija. 
Autorius "stiprios emocinės galios romanuose atskleidžia tariamo ryšio su pasauliu prarają", - skelbė akademija. 

Atgal