VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

11.27. Naujausios žinios

Prezidentė pasirašė Magnickio įstatymą

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas. Įstatymas įsigalios nuo kitų metų sausio 1-osios.
Vadinamasis Magnickio įstatymas užkirs kelią atvykti į Lietuvą užsieniečiams, kurie šiurkščiai pažeidinėja žmogaus teises, yra korumpuoti ar susiję su pinigų plovimu. Iki šiol užsieniečiams buvo galima uždrausti atvykti į Lietuvą, tik jeigu jie kelia grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.
Pasak Prezidentės, priimdama šį įstatymą Lietuva kartu su tarptautine bendruomene sako griežtą „ne" žmogaus teisių niekinimui, nešvariems pinigams ir teisingumo menkinimui. Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis. Tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami.
Pagal lapkričio 16 d. Seimo priimtas įstatymo pataisas, užsieniečiui bus uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienio valstybėje užsienietis yra padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą asmeniui ir dėl to buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir laisvės, korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar pinigų plovimo požymius atitinkančią nusikalstamą veiką, arba kad kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokias nusikalstamas veikas ir (ar) dėl šių priežasčių užsienietis yra įtrauktas į kitos ES valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos ar NATO valstybės narės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą, primena ELTA.
Sprendimą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, gavęs užsienio reikalų ministro siūlymą, priims vidaus reikalų ministras.
Šis įstatymo projektas buvo parengtas siekiant Lietuvos teisinėje sistemoje nustatyti politines sankcijas asmenims, susijusiems ne tik su dėl falsifikuotų kaltinimų Rusijoje suimto, įkalinimo įstaigose kankinto ir ten mirusio advokato, atskleidusio finansines Rusijos Federacijos pareigūnų machinacijas, Sergejaus Magnickio byla, tačiau ir kitais atvejais, kai užsienio valstybių valdžios toleruojami žmogaus teisių pažeidimai, susidorojant su asmenimis, atskleidusiais korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba atvejus, prieš politinius kalinius ir pan., tose valstybėse yra nebaudžiami.
"Tokie asmenys neturi likti nebaudžiami vien todėl, kad yra susiję su nedemokratinėmis valdžios institucijomis. Jiems turi būti iš anksto žinoma, kad piktnaudžiavimas valdžios galiomis pažeidžiant tarptautinės teisės normas, jei toks nusikaltimas užtrauktų atsakomybę demokratinėje valstybėje, reiškia, jog tokiam asmeniui demokratinėse valstybėse bus taikomos sankcijos", - pabrėžiama dokumento aiškinamajame rašte.
Seimas, minėdamas Rusijos teisininko S. Magnickio žūties metines, paragino į sąrašą asmenų, kuriems yra draudžiama atvykti į Lietuvą, įtraukti 44 asmenis. 
Tai siūloma padaryti remiantis 2012 m. JAV S. Magnickio teisės viršenybės atsakomybės aktu bei Įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties nustatytais pagrindais.
Priimtu dokumentu kreipiamasi į kitų Europos Sąjungos (ES) ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus, kurie raginami priimti „Magnickio" teisės aktus, taip stiprinant bendrą teisingumo, atsakomybės ir skaidrumo erdvę.
Seimas taip pat pakvietė ES vyriausiąją užsienio reikalų įgaliotinę Federiką Mogerini (Federica Mogherini), Europos Komisiją bei Europos Tarybą įsiklausyti į Europos Parlamento raginimus priimti „Magnickio" sankcijas ES lygiu ir artimiausiu metu pradėti visapusiškas diskusijas dėl atitinkamo ES teisės akto.
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad „įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimai yra svarbus žingsnis, užtikrinantis, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją atvykti būtų draudžiama užsieniečiams, įvykdžiusiems stambaus masto nusikaltimus žmogaus teisių, korupcijos ir pinigų plovimo srityse, ir prisidedantis prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo".
Rusijos teisininkas S. Magnickis atskleidė finansines Rusijos Federacijos pareigūnų bei piliečių machinacijas, kai apgaulės būdu buvo pasisavinta 230 mln. JAV dolerių dydžio suma mokesčių mokėtojų pinigų, ir buvo neteisėtai sulaikytas, kalintas 358 dienas bei kankintas, kol 2009 m. lapkričio 16 d. mirė, piktavališkai nesuteikus jam būtinos medicininės pagalbos. 
Rezoliucijoje pažymima, kad už šį gerai dokumentuotą nusikaltimą iki šiol nėra nubaustas joks atsakingas asmuo, o penki pareigūnai buvo net paskatinti valstybės apdovanojimais.

Indonezija: Balyje suaktyvėjus Agungo ugnikalniui, bus evakuota apie 100 tūkstančių žmonių

Kurortinėje Indonezijos Balio saloje dėl Agungo ugnikalnio išsiveržimo turi būti evakuota apie 100 tūkstančių žmonių. Tai pirmadienį pranešė AFP, remdamasi Indonezijos nepaprastųjų situacijų žinybos pareigūnais.
Apie 40 tūkstančių žmonių jau paliko savo namus, esančius netoli ugnikalnio, bet evakuotųjų skaičius artimiausiu metu padidės daugiau kaip dvigubai.
Pirmadienį Indonezijos valdžia padidino iki maksimalaus pagal keturių balų skalę suaktyvėjusio Agungo ugnikalnio keliamos grėsmės lygį. Prie ugnikalnio uždrausta artintis mažesniu kaip 8 kilometrų atstumu, o kai kuriose vietose ši zona išplėsta iki 10 kilometrų. Specialistų duomenimis, dabartinis ugnikalnio aktyvumas rodo didelę galingo išsiveržimo tikimybę.
Mažiausiai 445 skrydžiai, tarp jų - 196 tarptautiniai, atšaukti Indonezijos Balio salos oro uoste, kuris laikinai uždarytas dėl Agungo ugnikalnio suaktyvėjimo. Tai pirmadienį pranešė oro uosto atstovai. Tūkstančiai turistų negali išskristi iš salos.
1963 metais per Agungo ugnikalnio išsiveržimą daugiau kaip 1,5 tūkstančio žmonių žuvo, o dar apie 100 tūkstančių neteko pastogės. Didžiausias pasaulyje Indonezijos salynas, kurį sudaro 18 tūkstančių salų, yra vadinamajame Ramiojo vandenyno Ugnies žiede, todėl tektoninių kataklizmų čia būna vidutiniškai 5-6 kartus per dieną. Iš viso čia yra daugiau kaip 500 ugnikalnių, iš jų veikiančių - 127. Aktyviausiu laikomas Merapio ugnikalnis tankiausiai apgyvendintoje pasaulio saloje Javoje.

R. Dargis: Būtinybė - daugiau investuoti į žmogų

Pirmadienio popietę Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakultete atvirą paskaitą apie darbuotojų laukiančius pokyčius bei ateities profesionalams būtinas kompetencijas skaitys Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis, kurio iniciatyva lietuvių kalba išleista Pasaulio ekonomikos forumo steigėjo, KTU garbės daktaro Klauso Švabo (Klaus Schwab) knyga "The Fourth Industrial Revolution".
Savaeigės transporto priemonės ir pažangioji robotika, 3D spausdintuvai ir besikeičiantys produktai, gebantys reaguoti į aplinkos pokyčius (4D technologijos), naujosios medžiagos ir daiktų internetas - tai terminai, reiškiniai, procesai, siejami su pasaulinę ekonomiką bei kasdienį žmonių gyvenimą sparčiai keičiančia ketvirtąja pramonės revoliucija. Knygos autoriaus teigimu, nėra srities, kurios nepalies ši revoliucija. Keičiantis pramonei, turi keistis ir darbuotojai, įsitikinęs LPK prezidentas.
"Ketvirtoji pramonės revoliucija, kuri dar vadinama daiktų internetu, jau nebėra ateitis. Šiandien mūsų išmanieji namai ženkliai "lankstesni". Jie taupo energiją, atsižvelgdami į paros metą ir tai, yra žmogus namuose ar ne. Padedant išmaniesiems telefonams, mes jau dabar galime valdyti sistemas, įdiegtas mūsų namuose. Nuo šildymo iki žaliuzių ar kitų daiktų. Šios galimybės jau numatomos planavimo etape ar architektų vizijose. Keičiasi ir pati pramonė, joje vyksta modernizacija, vis daugiau gamybos etapų yra valdomi programų. Visa tai vyksta ir Lietuvoje. 
Ketvirtoji pramonės revoliucija daro didžiulį poveikį visuomenei, valstybei, pasaulio vystymuisi. Tai palies mus kiekvieną be išimties: švietimo ir sveikatos priežiūros sistemas, darbo, bendravimo, saviraiškos, informacijos gavimo įpročius, gyvenimo įpročius ir keliavimo būdą. Didžiausias iššūkis - neprognozuojami pokyčiai savo apimtimi ir sudėtingumu", - teigia šalies pramonininkų organizacijos vadovas.
KTU pranešime minima prognozė, kad 2020 metais prie interneto bus prijungta 34 mlrd. įrenginių, kai prieš porą metų jų buvo apie 10 mlrd. Įvairūs davikliai, matuokliai padės tiek žemės ūkyje, tiek statybų, sveikatos apsaugos ar kitoje srityje. Jų surinkti ir išanalizuoti duomenys pasitarnaus efektyvesniam ir saugesniam darbui.
Pasak R. Dargio, pirmiausia įmonėms būtina investuoti ne tik į technologijas, bet ir į darbuotojus. Jų žinių gilinimą, kūrybingumo ir papildomų kompetencijų ugdymą. 
"Didelė dalis darbų bus automatizuoti ar atliekami pasitelkus technologines inovacijas, tad reikės mažiau darbo jėgos. Skaičiuojama, kad darbuotojų poreikis gali sumažėti netoli 60 proc., bet jų reikės daugiau kūrybinėms ir socialinėms užduotims atlikti. Kompleksinių problemų sprendimas, socialiniai, sisteminiai įgūdžiai, gebėjimas prisitaikyti ir nuolat mokytis naujų įgūdžių bus esminiai ateityje. Žmonės be darbo tikrai neliks. Bet norint atitikti rinkos lūkesčius, teks savo kompetenciją pakelti į naują lygį ar išvis įgyti naujų žinių. Pavyzdžiui, Vokietijos automobilių pramonėje daugiau nei trečdalis inžinierių yra IT specialistai", - atkreipia dėmesį LPK prezidentas.

"Auksiniais feniksais" bus apdovanoti geriausi kultūros darbuotojai

Pirmadienį Vilniaus rotušėje iškilmingos ceremonijos metu bus įteikti didžiausios šalies kultūrinės bendruomenės - Lietuvos kultūros centrų asociacijos - apdovanojimai "Auksinis feniksas".
"Auksinis feniksas" - tai svarbiausias ir vienas reikšmingiausių visos šalies apdovanojimų kultūros srityje. Šio apdovanojimo tikslas - pagerbti fizinius ar juridinius asmenis, svariausiai nusipelniusius šalies kultūros kūrimui, plėtrai, perdavimui, saugojimui bei kultūros centrų sistemos vystymuisi, tobulinimui ir viešinimui.
"Auksiniai feniksai" bus teikiami geriausiam metų kultūros centro vadovui, geriausiam metų kultūros ir meno kūrėjui, geriausiam metų kultūros centro partneriui, metų kultūros rėmėjui ir metų kultūros politikui.
Šiam apdovanojimui pristatyti ir į penkias nominacijas pretenduoja daugiau nei 50 pretendentų, tarp kurių - rajono merai, Seimo nariai, pramonės, verslo ir visuomeninės organizacijos, žurnalistai, universitetai, vadybininkai, meno kolektyvų vadovai, kultūros ir meno kūrėjai.
Renginyje dalyvaus šalies politikai, savivaldybių merai ir administracijų vadovai, kultūros koordinatoriai, visų šalies kultūros centrų vadovai bei jų partneriai. Apdovanojimo nominacijas įteiks Seimo narys Arūnas Gelūnas, kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, Nacionalinės premijos laureatas profesorius Petras Vyšniauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa.
Apdovanojimų ceremonijoje koncertuos valstybinis choras "Vilnius", diriguojamas Artūro Dambrausko, saksofonininkas Martynas Razgus ir Artūro Anusausko vadovaujama instrumentinė grupė.

Tenisininkas R. Berankis pasaulio reitinge pakilo į 138-ąją vietą

Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitingų lentelėje lietuvis Ričardas Berankis iš 141-osios vietos pakilo į 138-ąją. 27-erių metų Lietuvos tenisininkas turi 407 taškus. 
26-erių metų Laurynas Grigelis (179 tšk.) iš 271-osios pozicijos smuktelėjo į 283-iąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (3 tšk.) iš 1020-iosios vietos nukrito net į 1312-ąją. 
Pirmauja ispanas Rafaelis Nadalis (10 645 tšk.). Antrąją vietą užima šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 9605 tšk.), trečiąją - bulgaras Grigoras Dimitrovas (5150 tšk.). 

Lietuvos istorijos akcentai

Lietuva lapkričio 27-ąją:
1669 m. Krokuvoje gimė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės veikėjas, Lietuvos didysis kancleris Karolis Stanislovas Radvila. Mirė 1719 m.
1866 m. Giluišiuose, Seivų valsčiuje, gimė vienas žymiausių Lietuvos knygnešių Vincas Jonas Markevičius. Mirė 1938 m. 
1881 m. Veleniškiuose, netoli Biržų, gimė kultūros istorikas, vertėjas, buvęs Lietuvos švietimo ministras, Seimo Pirmininkas Konstantinas Šakenis. Mirė 1959 m.
1926 m. Joniškyje gimė aktorius, poezijos skaitovas, visuomenės veikėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Laimonas Noreika. Mirė 2007 m. 
1929 m. išleistas pirmasis laikraščio "Vilniaus žodis" numeris.
1939 m. atidarytas Vilniaus pedagoginis institutas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Jo pirmtakas 1935-1939 metais veikė Klaipėdoje, vėliau buvo perkeltas į Panevėžį, atgavus sostinę - į Vilnių.
1940 m. Vatikano radijas pradėjo transliacijas lietuvių kalba.
1940 m. įsteigtas Kauno muzikinis teatras.
1992 m. Kembridžo tarptautinis biografijos centras suteikė poetui Justinui Marcinkevičiui 1991-1992 metų Pasaulio žmogaus vardą.
1999 m. Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis "Žuvėdra" tapo Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblių pasaulio čempionato, vykusio Vilniuje, nugalėtoju.
2005 m. Vilniaus Gedimino prospekte, virš įėjimo į buvusį "Vilniaus" viešbutį (dabar "Grand Duke Palase"), iškilo penkių metrų aukščio šv. Jurgio, sėdinčio ant arklio ir kovojančio su drakonu, skulptūra. Šį Vilniaus miesto akcentą sukūrė marijampolietis skulptorius Kęstutis Balčiūnas.
2006 m. alpinistas ir keliautojas Vladas Vitkauskas bei oreivis Vytautas Samarinas pasiekė neįprastą rekordą - didžiausiu Lietuvoje oro balionu "KG group" pakilo į 8848 m aukštį, lygų aukščiausios pasaulio viršūnės Everesto aukščiui. Kartu buvo pagerintas ir Lietuvos aukščio rekordas. 
2007 m. Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus paskelbtas Metų europiečiu. 
2009 m. Vilniuje paminėtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininko, vyriausiojo partizanų vado generolo Jono Žemaičio-Vytauto žūties 55-osios metinės. 
2013 m. eidamas 77-uosius metus po sunkios ligos mirė dailininkas Česlovas Banys.
2016 m. užgeso Kovo 11-osios signatarės, operos solistės Nijolės Ambrazaitytės gyvybė. Jai buvo 77-eri.

Keičiasi tvarka, susijusi su laikinaisiais numerio ženklais

Nuo gruodžio 1 d. įsigalios vidaus reikalų ministro atnaujintos laikinųjų numerio ženklų išdavimo bei jų apmokėjimo taisyklės. Tikimasi, kad naujoji tvarka sumažins administracinę naštą prekybininkams ir kitiems ūkio subjektams. 
Atsisakoma daugkartinio mokesčio už įrašą į duomenų bazę apie transporto priemonės dalyvavimą viešajame eisme, kurį reikėdavo sumokėti kiekvieną kartą norint eksploatuoti automobilį. Vienos dienos kaina automobiliui siekė 0,58 Eur. Įprastai prekybininkai transporto priemonę naudoja dažniau nei vieną dieną per mėnesį, tad tai leis šiek tiek sutaupyti. 
Pagal naująją tvarką, prekybininkai, norėdami įsigyti tokio tipo valstybinio numerio ženklus automobiliui, turės sumokėti 42,60 Eur už vieną rinkinį, kuris galios ateinančius 2 metus. Tuo tarpu priekaboms ši paslauga kainuos 33,63 Eur už vienetą, motociklams ir keturračiams - 33,05 Eur už vienetą. 
Prekybininkams, kurie laikinuosius numerio ženklus įsigijo dar prieš įsigaliojant naujajai tvarkai bei sumokėjo už metų sutartį, vietoj sutarties administravimo kainos (26,93 Eur už vienus metus) bus taikomas 11,60 Eur mokestis už numerio ženklų rinkinį. Pasibaigus 2 metų šių numerio ženklų galiojimui, nauji bus išduodami jau pagal naująją tvarką. 
Besikeičiant tvarkai, „Regitra" kviečia įvertinti turimų laikinųjų numerio ženklų rinkinių poreikį, nereikalingų atsisakyti bei pristatyti į įmonės padalinį arba raštu nutraukti turimą sutartį, kad būtų išvengta papildomų išlaidų.
Laikinieji numerio ženklai gali būti išduodami pardavimų, remonto, techninės priežiūros, tyrimų ar bandymų veiklą vykdantiems ūkio subjektams. Šio tipo ženklai skirti ženklinti transporto priemones ne ilgiau kaip vieną parą. Automobilių laikinuosius numerius sudaro 6 skaitmenys, priekabų - 5, o motociklų - 4, jų spalva raudona. Taip pat šio tipo numerio ženklų užrašus sudaro „P" raidė. Laikinieji numerio ženklai pradeda galioti nuo jų išdavimo dienos ir galioja ne ilgiau kaip 2 metus.
Nuo kitų metų balandžio mėnesio prekybininkams ir kitiems ūkio subjektams nebereikės išsiimti laikinųjų numerio ženklų kas 2 metus. Vienas numerio ženklo rinkinys galios tol, kol tęsis sudaryta sutartis su „Regitra". Tokiu būdu bus dar labiau sumažinta administracinė našta ir paprastės paslaugos teikimas.

Paskutinį 2017 metų "Formulės-1" etapą laimėjo suomis V. Botasas

Pasaulio "Formulės-1" automobilių lenktynių čempionato paskutinį, 20-ąjį, etapą - Abu Dabio "Grand Prix" lenktynes - sekmadienį laimėjo "Mercedes" komandos pilotas suomis Valteris Botasas (Valtteri Bottas).
Tai buvo trečioji pergalė Suomijos lenktynininko karjeroje.
Antrąją vietą užėmė šio sezono čempionas britas Luisas Hamiltonas (Lewis Hamilton, "Mercedes"), trečias finišavo vokietis Sebastianas Fetelis (Sebastian Vettel, "Ferrari").
L. Hamiltonas surinko 363 taškus ir antrąją poziciją bendrojoje įskaitoje užėmusį S. Fetelį (317 tšk.) aplenkė 46 taškais. Trečioji pozicija atiteko V. Botasui (305 tšk.).
Abu Dabio "Grand Prix" lenktynių rezultatai.
1. Valtteri Bottas (Suomija, "Mercedes") - 1 val. 34 min. 14,063 sek.
2. Lewis Hamilton (Didžioji Britanija, "Mercedes") - +3,899 sek.
3. Sebastian Vettel (Vokietija, "Ferrari") - +19,330
4. Kimi Raikkonen (Suomija, "Ferrari") - +45,386
5. Max Verstappen (Olandija, "Red Bull") - +46,269
6. Nico Hulkenberg (Vokietija, "Renault") - +1.25,713
7. Sergio Perez (Meksika, "Force India") - +1.32,062
8. Esteban Ocon (Prancūzija, "Force India") - +1.38,911
9. Fernando Alonso (Ispanija, "McLaren") - +1 ratas
10. Felipe Massa (Brazilija, "Williams") - +1 ratas...
Bendroji įskaita po 20 etapų.
1. Lewis Hamilton (Didžioji Britanija, "Mercedes") - 363 tšk.
2. Sebastian Vettel (Vokietija, "Ferrari") - 317
3. Valtteri Bottas (Suomija, "Mercedes") - 305
4. Kimi Raikkonen (Suomija, "Ferrari) - 205
5. Daniel Ricciardo (Australija, "Red Bull") - 200
6. Max Verstappen (Olandija, "Red Bull") - 168
7. Sergio Perez (Meksika, "Force India") - 100
8. Esteban Ocon (Prancūzija, "Force India") - 87
9. Carlos Sainz (Ispanija, "Toro Rosso") - 54
10. Nico Hulkenberg (Vokietija, "Renault") - 43
11. Felipe Massa (Brazilija, "Williams") - 43...

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi lapkričio 27-osios įvykiai pasaulio istorijoje:
8 m. pr. m. e. mirė Romos poetas Horacijus, tikrasis vardas Kvintas Horacijus Flakas (Quintus Horatius Flaccus). Žymiausias jo kūrinys - lyrinių eilėraščių rinkinys "Odės".
1570 m. mirė italų architektas ir skulptorius Jakopas Sansovinas (Jacopo Sansovino), pagal kurio projektus, be kita ko, Venecijoje pastatytas Šv. Morkaus aikštės kompleksas, Šv. Pranciškaus bažnyčia.
1701 m. Švedijoje gimė Andersas Celsijus (Anders Celsius). Šis 100 laipsnių skalės išradėjas 1730 metais tapo Upsalos universiteto astronomijos profesoriumi.
1874 m. gimė žydų valstybės veikėjas ir chemikas Chaimas Veicmanas (Chaim Weizmann), kuris 1948 metais tapo pirmuoju Izraelio prezidentu.
1895 m. mirė prancūzų rašytojas ir dramaturgas Aleksandras Diuma (Alexander Dumas), labiausiai išgarsėjęs savo romanais "Dama su kamelijomis" bei "Daktaras Servanas".
1921 m. gimė Aleksandras Dubčekas. Būdamas Čekoslovakijos komunistų partijos pirmuoju sekretoriumi, jis pradėjo "Prahos pavasario" pavadinimu žinomą liberalizavimo judėjimą, kurį vėliau sustabdė sovietų tankai.
1940 m. JAV San Francisko mieste gimė kovos menų ekspertas ir kino aktorius, viena charizmatiškiausių XX a. kovos menų figūrų Briusas Li (Bruce Lee). Jis ne tik išpopuliarino kovos menus kino ekrane, bet ir sukūrė savo stilių "Jeet Kune Do".
1942 m. gimė JAV gitaristas, dainininkas ir dainų autorius Džimis Hendriksas (Jimi Hendrix).
1953 m. mirė JAV dramaturgas Judžinas O'Nylas (Eugene O'Neill). Dramų "Imperatorius Džonsas", "Meilė po guobomis", "Ilgos dienos kelias į naktį" ir kitų pjesių autorius 1936 metais tapo pirmuoju amerikiečiu, gavusiu Nobelio literatūros premiją.
1975 m. Airijos respublikonų armijos (IRA) teroristai savo namuose nušovė vieną iš "Guinness" pasaulio rekordų knygos leidėjų ir sudarytojų Rosą Makverterį (Ross McWhirter).
1983 m. netoli Madrido oro uosto "Barajas" sudužus Kolumbijos aviakompanijos "Avianca Airlines" lėktuvui "Boeing 747", žuvo 181 žmogus.
1989 m. ore susprogo vidaus reisu skridęs Kolumbijos aviakompanijos "Avianca Airlines" lėktuvas "Boeing 727". Manoma, kad jame sprogo bomba. Visi 107 lėktuvu skridę žmonės žuvo.
1990 m. Didžiosios Britanijos valdančioji Konservatorių partija naujuoju partijos lyderiu ir ministru pirmininku išrinko Džoną Meidžorą (John Major). Jis pakeitė Margaret Tečer (Margaret Thatcher).
1994 m. Chulijas Marija Sanginetis (Julio Maria Sanguinetti) išrinktas Urugvajaus prezidentu.
2000 m. Norvegijos karalius atidarė ilgiausią pasaulyje automobilių tunelį - Laerdalio tunelio ilgis yra 16,9 kilometro.
2001 m. JAV nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo agentūra (NASA) paskelbė, kad kosminiu "Hubble" teleskopu pavyko nustatyti, jog už 150 šviesmečių nuo Žemės esanti planeta turi atmosferą. Tai yra pirmas kartas, kai buvo tiesiogiai aptikta už Saulės sistemos ribų esanti ir atmosferą turinti planeta.
2002 m. JAV prezidentas Džordžas V. Bušas (George W. Bush) paskyrė Henrį Kisindžerį (Henry Kissinger) nepriklausomos komisijos, turinčios išsiaiškinti, kodėl vyriausybė nesugebėjo užkirsti kelio 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuoliams, vadovu.
2005 m. Prancūzijoje atlikta pirmoji dalinė veido transplantacija.
2009 m. iš Maskvos į Sankt Peterburgą važiavusiame traukinyje sprogo bomba. Traukinys nuvažiavo nuo bėgių, ir 28 žmonės žuvo, dar 96 buvo sužeisti.
2014 m. mirė žinoma britų rašytoja Filis Doroti Džeims (Phyllis Dorothy James). Populiarių detektyvinių romanų autorė dažnai buvo vadinama šiuolaikine Agata Kristi (Agatha Christie).

Prie Papua Naujosios Gvinėjos krantų įvyko 6,2 balo žemės drebėjimas

Pirmadienį Ramiajame vandenyne prie Papua Naujosios Gvinėjos krantų įvyko 6,2 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, kuria remiasi naujienų agentūra "Reuters".
Požeminis smūgis įvyko už 125 kilometrų į rytus nuo Rabaulo miestelio, jo židinys - 70 kilometrų gylyje. Iš karto nepranešta, kad jo metu būtų buvę padaryta žalos ar kad būtų nukentėję žmonės.

Popiežius Pranciškus atvyko į Mianmarą

Pirmadienį popiežius Pranciškus atvyko į Mianmarą su apaštališkuoju vizitu, jis tapo pirmuoju Romos katalikų bažnyčios vadovu, apsilankiusiu šioje šalyje.
Lėktuvas su pontifiku nusileido didžiausio Mianmaro miesto Jangono oro uoste. Pranciškaus atvykimą tiesiogiai transliavo šalies televizijos kanalas MITV. Vietos gyventojai laukė pontifiko Jangono gatvėse ir prie oro uosto, laikydami rankose jo portretus ir plakatus su sveikinimo užrašais.
Kaip informavo vizito rengėjai, popiežiaus vizitas Mianmare baigsis ketvirtadienį. Numatyti pontifiko susitikimai su prezidentu Teinu Seinu (Thein Sein), valstybės patarėja ir faktine šalies lydere Ong San Su Či (Aung San Suu Kyi), armijos vyriausiuoju vadu Minu Ongu Hlaingu (Min Aung Hlaing). Trečiadienį popiežius Prancizškus turėtų aukoti mišias Jangone, o kitą dieną jis išvyks į kaimyninį Bangladešą.
Mianmare gyvena apie 50 milijonų žmonių. Didžioji jų dalis išpažįsta budizmą. Katalikų bendruomenę sudaro apie 700 tūkstančių žmonių. Vatikano ir Mianmaro diplomatiniai santykiai buvo užmegzti šių metų gegužę.
Vietos katalikai rekomendavo popiežiui per pokalbius nevartoti žodžio "rohinjai". Mianmaro valdžia laiko musulmonus rohinjus bengalais ir yra prieš tai, kad oficialūs asmenys vartotų šį terminą.
Padėtis Mianmaro vakaruose, kur kompaktiškai gyvena rohinjų tautybės musulmonai, smarkiai susikomplikavo rugpjūčio 25 d., kai šimtai vadinamosios Arakano rohinjų gelbėjimo armijos kovotojų atakavo dešimtis policijos postų. Po to šalies saugumo pajėgos pradėjo regione karinę operaciją. Dėl to šimtai tūkstančių rohinjų pabėgo iš Mianmaro į kaimyninį Bangladešą.

Jemeno uostą pasiekė pirmoji maisto siunta nuo blokados sušvelninimo

Maisto atsargas gabenančiam Jungtinių Tautų (JT) laivui buvo leista prisišvartuoti Jemeno sukilėlių kontroliuojamame šalies uoste. Tai padaryta po to, kai Saudo Arabijos vadovaujama arabų šalių koalicija sušvelnino bemaž tris savaites trukusią blokadą, praneša BBC.
Dėl blokados itin pablogėjo milijonų šalies gyventojų, kuriems ir taip grėsė badas, padėtis.
Šeštadienį šalies sostinės Sanos oro uoste buvo leista tūpti medicinos priemones gabenantiems lėktuvams, tačiau į uostą atplaukęs laivas atgabeno pirmąją maisto siuntą.
Blokada sukilėlių kontroliuojamoms Jemeno teritorijoms pradėta taikyti lapkričio 6 dieną po to, kai į Saudo Arabiją buvo paleista raketa.
Visus žemės, jūros ir oro kelius arabų šalių koalicija užblokavo praėjus dviem dienoms po to, kai Jemene kovojantys husių sukilėliai į Saudo Arabijos sostinę Rijadą paleido raketą. Ji buvo numušta virš tarptautinio miesto oro uosto.
JT laivas su tūkstančiais tonų taip reikalingų kviečių atplaukė į Salifos uostą. Jo atgabento maisto atsargų 1,8 mln. Šiaurės Jemeno gyventojų užteks mėnesiui, transliuotojui BBC sakė Pasaulio maisto programos šalyje vadovas Stivenas Andersonas (Stephen Anderson).
Pranešama, kad kiek anksčiau į pietus nuo Salifo esančiame taip pat sukilėlių kontroliuojamame Chudaidos uoste prisišvartavo komercinis laivas, atgabenęs 5,5 tūkst. tonų kvietinių miltų.
Daugiau kaip 20 mln. Jemeno gyventojų reikia skubios humanitarinės pagalbos. 11 mln. iš jų yra vaikai, 400 tūkst. jų kenčia nuo sunkaus ūminio neprievalgio.

"Bloomberg": bitkoino kaina pasiekė dar vieną rekordinę ribą

 Bitkoino vertė pasiekė dar vieną istorinį maksimumą, viršijusi 9 tūkst. dolerių ribą (9495 JAV dolerių), praneša naujienų agentūra "Bloomberg".
"Bitfinex" biržos turimais duomenimis, bitkoino kursas pirmadienį 7.24 val. Lietuvos laiku šoktelėjo 3,05 proc. ir siekė apie 9,6 tūkst. JAV dolerių už vieną bitkoiną. Vienu momentu bitkoinas buvo pasiekęs 9724 dolerių už bitkoiną ribą.
"OKCoin" biržoje bitkoino kursas pakilo 3,61 proc., iki 9,7 tūkst. dolerių, o "Poloniex" biržoje - 2,5 proc., iki 9,5 tūkst. dolerių.
"Bloomberg" naujienų agentūros paklaustų analitikų nuomone, bitkoino kurso augimą paskatino didesnis didžiausių Volstrito finansinių bendrovių vadovų dėmesys.
Kriptovaliutų rinkos kapitalizacija, "Coinmarketcap.com" duomenimis, 7.26 val. Lietuvos laiku sudarė rekordinį 303,2 mlrd. dolerių lygį.
Pirmąją vietą pagal rinkos vertę tradiciškai užima bitkoinas (BTC): jis vertinamas 161,7 mlrd. dolerių (46,6 proc. visos kriptovaliutų rinkos). Antrojoje pozicijoje atsidūrė "Ethereum" - 46,6 mlrd. dolerių. Trečiojoje - "Bitcoin Cash" , kurios rinkos vertė siekia 28,8 mlrd. dolerių. Ketvirtąją vietą užima kriptovaliuta "Ripple" (9,7 mlrd. dolerių).

ES narės svarstys leidimo naudoti herbicidą glifosatą pratęsimą

Europos Sąjungos (ES) narių komitetas pirmadienį susitinka svarstyti leidimo naudoti prieštaringai vertinamą herbicidą glifosatą pratęsimą. 
ES leidimas naudoti herbicidus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, galioja iki gruodžio 15 dienos, ir ES narių nuomonės išsiskyrė dėl to, ar jos turėtų pritarti Europos Komisijos (EK) siūlymui pratęsti leidimo galiojimą penkeriems metams. 
Glifosato kritikai, kurių priešakyje yra aplinkosaugos organizacija "Greenpeace", ragina visiškai uždrausti naudoti šį herbicidą Europoje. 
Glifosato rizikos įvertinimo procesas ES sulaukė nemažai kritikos, nes Europos maisto saugos agentūros išvados skyrėsi nuo Jungtinių Tautų Vėžio tyrimų agentūros išvadų. Neseniai kilęs "Monsanto dokumentų" skandalas iškėlė abejonių dėl JAV bendrovės "Monsanto" produktų, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, saugos tyrimų patikimumo.
Iki šiol Europos Komisijai nepavyko užsitikrinti būtinos paramos iš ES narių dėl leidimo atnaujinimo, nors ir buvo pasiūlyta prieštaringai vertinamo herbicido leidimo galiojimą pratęsti trumpesniam - penkerių metų laikotarpiui - nei siūlyta anksčiau. Iš pradžių Komisija rekomendavo šio herbicido patvirtinimo galiojimą pratęsti dešimčiai metų, tačiau sulaukė didžiulės kritikos iš šios cheminės medžiagos priešininkų.
Spalio pabaigoje priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas (EP) paragino iki 2022 m. pabaigos uždrausti naudoti herbicidus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas.

Rusijos antskrydžių Sirijoje aukų skaičius išaugo iki 53

Sekmadienį per Rusijos antskrydžius "Islamo valstybės" (IS) kontroliuojamame kaime rytinėje Sirijos Deir ez Zoro provincijoje žuvo 53 civiliai, tarp jų 21 vaikas, pranešė stebėtojai.
Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacija (SOHR) teigė, kad per ankstyvą sekmadienio rytą įvykdytus antskrydžius smogta rytiniame Eufrato upės krante įsikūrusiam Al Šafaho kaimui.
Anksčiau organizacija buvo pranešusi apie 34 antskrydžių aukas. Tačiau šis skaičius išaugo, kai griuvėsiuose per paieškos ir gelbėjimo operaciją buvo aptikta daugiau žuvusiųjų kūnų.
Organizacijos vadovas Rami Abdelis Rahmanas (Rami Abdel Rahman) pridūrė, kad dar 18 žmonių buvo sužeista.
Rusija yra artima Sirijos prezidento Bašaro al Asado (Bashar al-Assad) sąjungininkė. 2015 metų rugsėjį ji įsikišo į Sirijos pilietinį karą, siekdama paremti B. al Asado vyriausybę. 
Su Iraku besiribojančią naftos turtingą Deir ez Zoro provinciją kadaise visiškai kontroliavo IS, tačiau šiuo metu džihadistai kontroliuoja vos 9 proc. provincijos teritorijos. 
2011 metų kovą antivyriausybiniais protestais prasidėjusiame Sirijos pilietiniame kare jau žuvo daugiau kaip 340 tūkst. žmonių.

Jungtinės Karalystės vyriausybė pristatys ekonomikos po "Brexit" planą

Jungtinės Karalystės vyriausybė pirmadienį pristatys ekonomikos planą, šaliai pasitraukus iš Europos Sąjungos, kuriuo siekiama paskatinti šalies pramonės augimą, informuoja BBC.
Šia pramonės strategija tikimasi sustiprinti augimą, kuris, oficialiomis prognozėmis, gali sulėtėti dėl silpno JK produktyvumo.
Šalies iždo finansų sekretorius Gregas Klarkas (Greg Klark) pareiškė, kad Jungtinės Karalystės sprendimas pasilikti ES reiškia, jog strategija dabar yra "dar svarbesnė".
Vienas iš vyriausybės strategijos punktų buvo susitarimas su JAV sveikatos priežiūros milžine MSD atidaryti tyrimų centrą JK. MSD, Jungtinėse Valstijose žinomos kaip "Merck", investicijos sieks iki 1 mlrd. svarų, tikimasi, kad bus sukurta 950 darbo vietų.
Apie naująją strategiją skelbiama, praėjus kelioms dienoms po to, kai JK biudžeto atsakomybės biuro valdyba dėl netikrumo, susijusio su "Brexit", pablogino šalies BVP prieaugio prognozę. Šalies valdžia, skelbdama savo metinį biudžeto projektą, perspėjo, kad per artimiausius penkerius metus šalies ekonomika augs daug lėčiau, nei buvo tikimasi iki šiol. 
Naujausiomis Valdybos prognozėmis, šalies bendrasis vidaus produktas šiais metais išaugs 1,5 proc., 2018 metais - 1,4 proc., tiek 2019, tiek 2020 metais - 1,3 proc., o 2021 metais numatomas 1,5 proc. augimas, skelbiama naujausioje prognozėje. Anksčiau buvo prognozuotas atitinkamai 2 proc., 1,6 proc., 1,7 proc., 1,9 proc. ir 2,0 proc. augimas.
Britų politinės partijos ir verslo grupės teigia, kad, norint pasiekti stipresnį augimą ir aukštesnį atlyginimų lygį, būtina daugiau investuoti.

 

Atgal