VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

12.12. Naujausios žinios

ES šalių vienybė - atsakas į saugumo iššūkius

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikusi su Lietuvai akredituotais Europos Sąjungos (ES) valstybių ambasadoriais, aptarė Europos geopolitinę ir saugumo padėtį, apžvelgė svarbiausius ES ir tarptautinės politikos klausimus, Lietuvos aktualijas.
Šis pirmadienį vykęs susitikimas - tradicinis, kasmet vykstantis susitikimas.
Prezidentės teigimu, šiais metais vykusios prieš Vakarus nukreiptos puolamosios pratybos "Zapad" parodė, kad būtina ir toliau stiprinti Europos saugumą nuo Arkties iki Baltijos šalių. NATO Varšuvos viršūnių susitikime priimti sprendimai veiksmingai įgyvendinami. Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotos priešakinės NATO pajėgos, tačiau dar būtina užtikrinti oro gynybą ir sudaryti sąlygas sąjungininkų paramai atvykti kuo greičiau.
Susitikime taip pat aptartas ES bendradarbiavimas atremiant informacines, kibernetines grėsmes. Europos šalims patiriant tūkstančius kibernetinių išpuolių kasdien, Lietuvos iniciatyva steigiamos ES kibernetinės greitojo reagavimo pajėgos, kurios padės Bendrijai efektyviau reaguoti ir užkardyti kibernetines atakas.
Pasak Lietuvos vadovės, Europos šalių susitelkimas reikalingas ir atremiant nesaugios Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę. Aiški ir principinga visos ES pozicija būtina branduolinei saugai ir skaidrumui užtikrinti.
D. Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad Rusija toliau nevykdo Minsko susitarimų. Rytų Ukrainoje vis dar vyksta karo veiksmai, iš šios šalies teritorijos nėra atitraukti Rusijos kariai, neatkurta Ukrainos sienų kontrolė. Todėl apie sankcijų panaikinimą Rusijai negali būti jokios kalbos.
Susitikime taip pat aptarta "Brexit" derybų eiga. Lietuvos prioritetas - apsaugoti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių Lietuvos piliečių teises. Tačiau visiems Lietuvos žmonėms svarbus ir sklandus Jungtinės Karalystės pasitraukimas, kuris užtikrintų ekonominių ir prekybos ryšių su ES tęstinumą bei artimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityse.
Lietuvos vadovė padėkojo Europos šalių diplomatinėms atstovybėms, kurios prisijungė prie nacionalinės socialinio saugumo kampanijos "Už saugią Lietuvą". Dėmesys vaikams iš rizikos šeimų, pagalba sprendžiant smurto, patyčių problemas - tai vertingas užsienio diplomatų indėlis kuriant saugesnę Lietuvą.
Prezidentė taip pat pakvietė ES šalių ambasadas aktyviai dalyvauti atkurto Lietuvos valstybingumo šimtmečio renginiuose bei kitąmet Vilniuje vyksiančiame Moterų pasaulio politinių lyderių susitikime.

Seimas tvirtins Valstybės biudžetą

Seimas antradienį po antrojo 2018 metų biudžeto svarstymo turėtų jį patvirtinti.
Pirmadienį Ministrų Kabinetas gavo apie pusę šimto naujų Seimo narių pasiūlymų, kuriais buvo siūloma biudžeto išlaidas padidinti daugiau kaip 140 mln. eurų.
Vyriausybė iš dalies pritarė parlamentarų grupės siūlymui papildomai skirti lėšų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kurie būtų naudojami Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paieškai. Tam skirta 40 tūkst. eurų. Taip pat pritarta siūlymui papildomus 50 tūkst. eurų skirti socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, teikti. Papildomus 100 tūkst. eurų nutarta skirti bibliotekų dokumentų fondų finansavimui (knygų įsigijimui).
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis yra sakęs, kad prioritetai išlieka tie patys. 
"Biudžetas atspindi mūsų prioritetus - turtinės atskirties mažinimas, dėmesys socialinei apsaugai, krašto apsaugos finansavimo didinimas. Iš viso socialinės apsaugos dalis 2018 metų biudžete sudaro daugiau nei 5,3 mlrd. eurų. Tai viena iš trijų sričių kartu su Sveikatos apsauga ir Krašto gynyba, kurioms finansavimas auga labiausiai", - sako Premjeras.
Anksčiau Vyriausybė kitų metų biudžeto išlaidas padidino 55 mln. eurų, kurie bus skirti medikų ir valstybės tarnautojų algoms kelti bei išplėsti socialinę paramą savivaldybėms.
Finansų ministras Vilius Šapoka pabrėžė, kad patobulintame biudžeto projekte esminiai prioritetai nesikeitė. Anot ministro, svarbiausi tikslai liko gausinti mažiausiai uždirbančių, vaikus auginančių šeimų, pensinio amžiaus gyventojų pajamas, didinti investicijas šalyje bei stiprinti tiek krašto, tiek sveikatos apsaugos sistemą. 
Pasak finansų ministro, patobulintame projekte siūloma asignavimus padidinti 54,5 mln. eurų. Jo teigimu, papildomai (daugiau nei 3 mln. eurų) yra numatyta skirti nukentėjusių asmenų valstybinėms pensijoms didinti ir pareigūnų valstybinių pensijų priedui mokėti, padidinti motinystės išmokoms besimokančioms mamoms. Papildomų asignavimų patobulintame biudžeto projekte siūloma skirti gydytojų ir rezidentų atlyginimų didinimui (daugiau nei 11 mln. eurų), taip pat savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui didinti (1 mln. eurų). Be to, įgyvendinant tarnybos Kalėjimų departamente statuto pakeitimus, 3 mln. eurų bus skiriama ir šių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Kartu Vyriausybė siūlo papildomai numatyti 1,6 mln. eurų įsisenėjusiai teismų darbuotojų atlyginimų vėlavimo metų pabaigoje problemai spręsti. Taip pat daugiau nei 10 mln. eurų numatyta valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos didinimui nuo 130,5 iki 132,5 euro. 
Patobulintame biudžete dar 5 mln. eurų numatyta kritinių žemės ūkio melioracijos įrenginių priežiūrai ir rekonstravimui, 1 mln. eurų - laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūros (prisijungimui prie inžinerinių tinklų) plėtrai.
2018 metais planuojamas 0,6 proc. BVP viešųjų finansų perteklius, vidutinės metinės infliacijos augimas kitąmet lėtės ir sieks 2,7 proc.
V. Šapoka pabrėžė, kad biudžeto liūto dalis tenka socialinei apsaugai, švietimui, sveikatos apsaugai, investicijų skatinimui. Taip pat jis nurodė, kad papildomos išlaidos yra paremtos tvariais finansavimo šaltiniais. 
Vyriausybės patobulintame įstatymo projekte Seimui siūloma patvirtinti daugiau kaip 9,071 mlrd. eurų sieksiančias valstybės biudžeto pajamas ir beveik 9,559 mlrd. eurų išlaidas (asignavimai viršija pajamas 487,6 mln. eurų).

Kaune bus atidarytas Nobelio premijos laureato A. Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras

Lygiai po savaitės, gruodžio 18-ąją, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) bus atidarytas akademiko Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras (Andrei Sakharov Research Centre for Democratic Development at Vytautas Magnus University). 
Ypatingas dėmesys centre bus skiriamas žmogaus ir pilietinių teisių problematikai, Rytų Centrinės Europos valstybių politikos studijoms ir tyrimams. Numatyta aiškinti, kaip jos laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir pažadų saugoti žmogaus ir pilietines teises. 
Nobelio premijos laureato vardu pavadinto centro atidaryme dalyvaus Tatjana Jankelevič (JAV), Tarptautinės politikos instituto „Chatham House" politologė ir analitikė Lilija Ševcova (Lilia Shevtsova, Didž. Britanija), Maskvos pilietinio ugdymo mokyklos įkūrėjai Lena Nemirovskaja ir Jurijus Senokosovas (Rusija), Diplomatijos instituto „The Institute for Statecraft" vadovas Krisas Donelis (Chris Donnelly, Didž. Britanija), „Laisvojo Europos radijo" analitikas Brajanas Vaitmoras (Brian Whitmore, Čekija), tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Freedom House" vadovas Lietuvoje Vytis Jurkonis ir VDU atstovai. 
A. Sacharovas vertinamas kaip vienas drąsiausių sovietų režimo kritikų, tapęs kovos už pagrindines žmogaus teises simboliu. Pirmiausia išgarsėjęs kaip vandenilinės bombos išradėjas, vėliau mokslininkas susirūpino savo atradimo pasekmėmis žmonijos ateičiai ir pradėjo didinti sąmoningumą dėl branduolinio ginklavimosi pavojaus. A. Sacharovas Sovietų Sąjungoje buvo laikomas pavojingu disidentu. Iš dalies jo pastangomis buvo pasirašyta Branduolinių bandymų uždraudimo sutartis, o 1970-aisiais, nepaisant vis stiprėjančio režimo spaudimo, kartu su bendraminčiais jis įsteigė Maskvos žmogaus teisių komitetą. 
„Kas galėjo numatyti, kad po daugelio metų taip vadinama A. Sacharovo doktrina įsigalės ir taps įrankiu kovoje su įvairiais žmogaus teisių pažeidėjais? Disidento vardu pavadintas centras turėtų skirti dėmesį ne tik žmogaus ir pilietinių teisių judėjimui totalitariniuose bei kituose despotiškuose režimuose, bet ir trims svarbiausioms demokratijos plėtros sąlygoms, kurias jis minėjo savo Nobelio premijos priėmimo kalboje. Jo teigimu, taika, pažanga, žmogaus teisės yra neatskiriamai susiję - neįmanoma pasiekti vieno, jei kitų yra nepaisoma", - centro viziją pristato A. Sacharovo dukra, Harvardo universiteto K. W. Davis Rusijos ir Eurazijos studijų centro direktorė T. Jankelevič.
1975 metais pripažįstant A. Sacharovo nuopelnus, jam įteikta Nobelio taikos premija. Dėl nuolatinių pastangų stengiantis išlaisvinti savo šalies disidentus ir režimo kritikus, A. Sacharovas buvo ištremtas į Gorkio miestą, siekiant apriboti jo ryšius su užsieniu. A. Sacharovo vardu buvo pavadinta Europos Parlamento premija, kuri kasmet teikiama kovotojams už minties laisvę.
„Istoriškai ekonominės ir politinės krizės nuolat kartojasi. Sunkiaisiais laikotarpiais labiausiai dėl nepakankamo valstybių, verslo bei nevyriausybinių organizacijų dėmesio žmogaus ir pilietinėms teisėms kenčia pažeidžiamiausios grupės. Todėl nestabilumų kontekste pagarba žmogaus orumui ir jo teisių apsaugai yra nepaprastai svarbi. Vis dėlto, daugelyje Europos Tarybos, kurią vienija 47 šalys, valstybių šios teisės yra nepagrįstai užmirštamos arba nuvertinamos, nors ir viešai skelbiama, kad jos tapusios tarptautiniu ir bendražmogišku reikalu, kuriuo rūpintis turėtų visi be išimties", - teigia VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas prof. Šarūnas Liekis.

Žydai visame pasaulyje pradeda švęsti Chanuką

Antradienio vakarą prasideda šviesos ir stebuklo šventė - Chanuka. Per aštuonias dienas truksiančią šventę žydai visame pasaulyje įžiebs chanukijas, valgys spurgas ir suks specialius šventinius vilkelius, jidiš kalboje vadinamus "dreidel". 
Kaip rašoma Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pranešime spaudai, pernai Chanuka sutapo su Kalėdomis, o šiemet ji švenčiama nuo gruodžio 12 iki 20 dienos. Pagal hebrajų kalendorių Chanuka prasideda saulei nusileidus - Kislev mėnesio 25 dieną, tačiau pagal Grigališkąjį, naudojamą beveik visame pasaulyje, - šventė kasmet minima skirtingomis dienomis lapkričio arba gruodžio mėnesiais. 
Šventė žymi II a. pr. m. e. vykusi judėjų sukilimą ir Jeruzalės šventyklos išlaisvinimą iš Seleukidų imperijos priespaudos. Judėjai sukilo neapsikentę religinio, kultūrinio, ekonominio persekiojimo ir vedami didvyrių Makabiejų išlaisvino išniekintą šventyklą ir uždegė specialią žvakidę-menorą.
Chanukos istorija pasakoja, kad atkovotoje šventykloje buvo likęs tik vienas šventinto aliejaus indas, ir jo galėjo užtekti tik vienai dienai menoros šviesos. Bet įvyko stebuklas, ir menora degė visas aštuonias dienas, kol buvo pagamintas naujas aliejus. Tai ir yra Chanukos stebuklas, atspindintis šviesos pergalę prieš tamsą ir žymintis ne jėgos, o dvasios laimėjimą. 
Todėl švenčiant Chanuką yra uždegama specialiai šiai progai skirta devynšakė žvakidė, kuri yra vadinama chanukija. Pirmąjį Chanukos vakarą yra uždegama pagalbinė ir pirmoji žvakė, antrąjį vakarą jau degamos dvi žvakės, vėliau - trys, kol aštuntąją dieną įžiebiamos visos devynios liepsnelės.
Minint stebuklą, įvykusį su šventyklos aliejumi, Chanukos metu yra valgomas aliejingas maistas - sufganiyot (spurgos) ir latkės (bulviniai blynai). 
Vaikams ši šventė yra ypač smagi, nes jie gauna dovanų - dažniausiai smulkių monetų ar tokios pat formos šokoladukų. Taip pat vaikai žaidžia sukdami vilkelį, jidiš kalba vadinamą "dreidel", o hebrajų - "sevivon".
Priklausomai nuo bendruomenės ir pasaulio vietos, Chanukos tradicijos ir užsiėmimai gali šiek tiek skirtis, tačiau pagrindinės tradicijos ir ritualai yra tie patys.

Lietuvos istorijos akcentai

Lietuva gruodžio 12-ąją:
1501 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras vainikuotas Lenkijos karaliumi.
1586 m. Gardine, eidamas 53-iuosius metus, staiga mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras.
1917 m. Lietuvos Taryba paprašė Vokietijos kanclerio Lietuvoje karinį valdymą pakeisti civiliniu.
1918 m. Švedija pripažino nepriklausomą Lietuvą de facto.
1995 m. Kinijos sostinėje Pekine atidaryta Lietuvos Respublikos ambasada.
1996 m. panaikinus Ekonomikos, Energetikos, Pramonės ir Prekybos ministerijas įkurta Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
1996 m. įsteigta Europos reikalų ministerija, gyvavusi dvejus metus.
1997 m. Valstybės saugumo departamento direktorius Jurgis Jurgelis Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai perdavė saugoti dvi itin brangias ir reikšmingas Lietuvai knygas - XVI amžiaus Statutą ir Tribunolą.
2003 m. Elektrėnuose įvyko pirmasis Vilniaus ir Kauno miestų tarybų bendras posėdis, kuriame pritarta strateginio plano projektui - per 15 metų Vilniaus ir Kauno dvimiestį paversti Baltijos regiono centru.
2006 m. Vilniaus senamiestyje, Didžiojoje gatvėje, atidengta skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurta atminimo lenta iškiliam rusų klasikui Fiodorui Dostojevskiui. 1867 m. rašytojas F. Dostojevskis su žmona Ana buvo apsistojęs Vilniuje, šioje gatvėje buvusiame viešbutyje "Hana".
2006 m. eidamas 78-uosius metus mirė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Kovo 11-osios Akto signataras, Klaipėdos garbės pilietis Alfonsas Žalys.
2008 m. eidamas 66-uosius metus mirė poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas Sigitas Geda.
2012 m. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą dėl Vyriausybės sudėties papildymo, paskyrus socialinės apsaugos ir darbo bei švietimo ir mokslo ministrus. Šiuo dekretu baigtas šešioliktosios Vyriausybės formavimas.
2015 m. eidamas 88-uosius metus Paryžiuje mirė Lietuvos ir Prancūzijos tapytojas, grafikas Pranas Gailius.

Vakarų, Vidurio ir Rytų Lietuvoje kelių dangos daugiausia šlapios

Ankstų antradienio rytą šalyje oro temperatūra nuo 1 iki 4 laipsnių šilumos.
Vakarų, Vidurio ir Rytų Lietuvoje dėl buvusio arba besitęsiančio lietaus valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia šlapios. Likusioje šalies dalyje keliai drėgni, informuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Vandens gylis krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis - 399 metrai (nuo 6,316 iki 6,715 km), išlieka 14 cm. Eismas leidžiamas.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną daug kur palis. Vėjas pietinių krypčių, 8-13 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 20 m/s. Aukščiausia oro temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos.

Atrado, kaip į darbą grąžinti ilgalaikius bedarbius

Lietuvoje yra apie 40 tūkstančių ilgalaikių bedarbių, kurie sudaro daugiau kaip trečdalį visų bedarbių, suskaičiavo Statistikos departamentas. Kaip spręsti ilgalaikio nedarbo problemą Lietuvoje, antradienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) rengiamoje spaudos konferencijoje kalbės socialinėje srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai bei ekspertai.
Pasak jų, efektyviau investavus į žmogiškąjį kapitalą, būtų galima atskirtyje esančius žmones sėkmingiau įtraukti į darbo rinką. NVO paslaugos labiausiai pažeidžiamiems asmenims gali efektyviai papildyti valstybės taikomas priemones.
Nevyriausybinių organizacijų siūlymus, kaip sėkmingai ir efektyviai į darbo rinką įtraukti sunkiai integruojamus asmenis, komentuos ir pasiteisinusius metodus pristatys Lietuvos socialinių tyrimų instituto atstovė, tyrimo vadovė dr. Sandra Krutulienė, tyrimo bendraautorius Vilniaus universiteto profesorius dr. Boguslavas Gruževskis, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė.
Nustatyta, kad ilgiau kaip metus nedirbantys asmenys praranda net tik pajamas, bet ir profesinius bei socialinius įgūdžius. Ilgainiui pakertama žmogaus savivertė, todėl grįžti į darbo rinką darosi vis sunkiau. Dėl ilgalaikio nedarbo kenčia ne tik su juo susiduriantys žmonės, bet ir valstybė: mažėja ekonomikos augimo potencialas, didėja socialinės atskirties, skurdo ir nelygybės rizika.

Arbatvakaryje bus prisiminta didžioji J. Basanavičiaus meilė

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus drauge su namų teatru "Arbatvakariai" gruodžio 14, 17 bei 28 ir 29 dienomis rengia naują spektaklį-arbatvakarį, skirtą tautos patriarcho - daktaro Jono Basanavičiaus (1851-1927 m.) - 90-osioms mirties metinėms atminti. 
Arbatvakaryje "Mano Tėvynė - prie jo širdies" bus parodytas dar nepažintas J. Basanavičius, bus galima sužinoti apie jo lemtingą meilę čekų vokietaitei Gabrielei Eleonorai Mol (Gabriela Eleonora Mohl, 1863-1889 m.). 
Atsiminimuose jis rašė: "Ir aš nė manyti nemaniau, kad mano širdžiai teks pergyventi vieną svarbiausių momentų visame mano gyvenime - karštą meilę. Tai buvo geriausia ir gražiausia žmona pasaulyje. Po Elės mirties aš tapau seniu, ligotu žmogumi, kuo ne invalidu". 
J. Basanavičius buvo Šlapelių bendramintis, bičiulis, jų dukters Gražutės krikšto tėvas. 1926 m. kaip garbingiausias svečias kviestas į jų namų įkurtuves. Nėra žinoma, ar tąsyk jis galėjo atvykti. Tačiau šiandien, beveik po 100-mečio, iš amžių glūdumos čia pasigirs jo žingsnių aidas. 
Arbatvakarį režisavo Eglė Tulevičiūtė. Arbatvakaryje lošia (veikia) Kristijonas Siparis (Jonas Basanavičius) ir Lina Krasnovaitė (Eleonoros vizija).

Australijos miestelį terorizuoja per 200 000 šikšnosparnių

Vieną Australijos miestelį terorizuoja dar neregėta šikšnosparnių armija - daugiau kaip 200 000 gyvių. Vaisėdžiai šikšnosparniai, kurie yra vieni didžiausių šikšnosparnių pasaulyje, susitvenkė Čarter Taverse žemyno šiaurės rytuose, pirmadienį sakė merė Elizabet Šmit (Elizabeth Schmidt).
"Dvokas yra siaubingas", - sakė viena gyventoja. Be to, šikšnosparnių riksmai dabartiniu poravimosi laikotarpiu neleidžia žmonėms miegoti. "Mes net negalime išeiti į sodą. Mes laikomi įkaitais", - sakė gyventoja. Didelį gyventojų nepasitenkinimą kelia ir šikšnosparnių išmatos bei šlapimas.
Šikšnosparnius į regioną pritraukė natūraliai pasireiškianti eukaliptų gausa. Todėl jie žinomi kaip problema. Tačiau taip blogai esą dar nėra niekada buvę. 
Miesto valdžiai jau teko uždaryti du parkus, baseiną bei kitus viešus objektus. Savaitgalį gyventojai surengė demonstraciją ir ragino valdžią spręsti šią "siaubingą" problemą.

Migrantų skaičius, palyginti su pernai metais, sumažėjo 62 proc.

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) duomenimis, lapkritį užregistruota 13 500 neteisėto sienos kirtimo atvejų. Tai yra 27 proc. mažiau nei 20016-aisiais. Iš viso nuo šių metų pradžios atvykusių migrantų skaičius sumažėjo 62 proc., lyginant su tuo pačiu 2016 metų laikotarpiu. Jų užregistruota 186 500.
Daugiausiai migrantų Viduržemio jūra atvyko į Italiją - 116 400. Palyginti su 2016-aisiais, tai yra trečdaliu mažiau, pareiškė FRONTEX. Išaugo nelegalių sienos kirtimų skaičius į Ispaniją vakariniu Viduržemio jūros maršrutu - atvykėlių buvo 21 100, ir tai yra 140 proc. daugiau, lyginant su 2016 metais. Daugiau kaip 37 900 migrantų nuo metų pradžios atvyko rytiniu Viduržemio jūros maršrutu. Tai yra 79 proc. mažiau, lyginant su pernai metais. Balkanų maršrute lapkritį, FRONTEX duomenimis, sulaikyta 500 migrantų.

Kairas ir Maskva pasirašė pirmosios atominės elektrinės Egipte sutartį

Egiptas ir Rusija, prezidento Vladimiro Putino vizito Kaire metu, pirmadienį pasirašė galutinę sutartį dėl pirmosios atominės elektrinės Egipte statybos. 
Naujoji elektrinė bus statoma Dabos mieste, prie Viduržemio jūros. Sutartis pasirašyta per nacionalinę televiziją transliuotos ceremonijos metu, kur kartu su V. Putinu dalyvavo ir Egipto prezidentas Abdehas Fatahas al Sisis (Abdeh Fattah al-Sisi). 
Sutartį pasirašė Rusijos valstybinės branduolinės energetikos bendrovės "Rosatom" vadovas Aleksėjus Likčajevas bei Egipto elektros ir atsinaujinančios energetikos ministras Mohamedas Šakeras (Mohamed Shaker). 
Egipto žiniasklaida teigia, kad atominė kainuos apie 30 mlrd. dolerių. 
Kairas ir Maskva du susitarimus dėl Rusijos finansavimo pasirašė dar 2015 m. lapkritį. Šalys tuomet sutarė, kad Rusija finansuos atominės elektrinės su keturiais 1,2 tūkst. megavatų reaktoriais statybą Dabos mieste.

Pasaulyje vėl didėja ginklų pardavimai

Tarptautiniai ginkluotės koncernai vėl parduoda daugiau ginklų: pernai 100 didžiausių ginklų koncernų apyvarta išaugo iki 374,8 mlrd. dolerių (318 mlrd. eurų). Apie tai savo naujausioje studijoje skelbia Švedijos taikos tyrimo institutas "Sipri".
Ginklų pardavimai vėl auga pirmą kartą po penkerių metų mažėjimo, lyginant su 2015-aisiais - 1,9 proc., o su 2002-aisiais - net 38 proc. Tai, anot "Sipri", dėl besitęsiančių politinių įtampų ir karinių konfliktų nėra netikėta. Be to, kai kurios valstybės modernizavo savo karines pajėgas ir pirko naujų ginklų sistemų, teigiama ataskaitoje.
Daugiau kaip du trečdaliai pajamų už ginkluotę - 217 mlrd. dolerių - teko amerikiečių įmonėms. Jos, lyginant su metais anksčiau, pardavė 4 proc. daugiau produkcijos. Su savo ginklais ir naikintuvais F-35 apyvartą 10,7 proc. pirmiausiai didino rinkos lyderis "Lockheed Martin".

T. Mei: Didžioji Britanija iš ES pasitrauks sklandžiai ir tvarkingai

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Teresa Mei (Theresa May) mano, kad jos šalis iš Europos Sąjungos (ES) pasitrauks tvarkingai. Pirmojo "Brexit" derybų etapo susitarimai yra geri ir išstojimo šalininkams, ir priešininkams, sakė ji pirmadienį parlamente Londone. "Mes išstosime, bet mes tai padarysime sklandžiai ir tvarkingai. Tai garantuos mūsų naują gilią ir ypatingą partnerystę su mūsų draugais", - pabrėžė T. Mei.
Kartu Didžioji Britanija vėl atgaus "savo sienų, savo pinigų ir savo įstatymų kontrolę", - kalbėjo premjerė. Praėjusį penktadienį esą žengtas "didelis žingsnis" šia kryptimi.
Londonas ir ES praėjusią savaitę paskelbė apie susitarimą svarbiais ginčytinais punktais, kurie iki šiol trukdė pradėti naują "Brexit" derybų etapą. Be kita ko, buvo susitarta dėl finansinių reikalavimų apskaičiavimo metodų.
Oficialiai ES šalių lyderiai šią savaitę viršūnių susitikime turės nuspręsti, ar pradėti naują derybų etapą, kuriame bus kalbama apie būsimus prekybinius santykius tarp Briuselio ir Londono. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas (Donald Tusk) įspėjo Londoną nesumenkinti antrojo "Brexit" derybų etapo. "Sunkiausi iššūkiai", anot jo, dar yra priešakyje.

ES vėl nori atnaujinti santykius su Tailandu

Praėjus trejiems metams po to, kai kariškiai Tailande perėmė valdžią, Europos Sąjunga (ES) nusprendė vėl bendradarbiauti su karalyste. Bendrijos užsienio reikalų ministrai pirmadienį susitikime Briuselyje pareiškė, kad "dera" palaipsniui atnaujinti politinius kontaktus su Tailandu.
Kartu jie paragino generolo Prajuto Čan Oča (Prayut Chan-O-Cha) karinę vyriausybę vykdyti demokratines reformas. ES "nusprendė atkurti politinius kontaktus su Tailandu visais lygiais, kad būtų įmanomas prasmingas dialogas", pareiškė užsienio reikalų ministrai. Žengti šį žingsnį juos esą paskatino įvykiai Tailande, ypač - naujos konstitucijos priėmimas šiais metais bei naujų rinkimų kitų metų lapkritį paskelbimas.
Tačiau kartu ministrai pakartojo savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties šalyje, pavyzdžiui, dėl aktyvistų persekiojimo. Vyriausybė Bankoke 2018 metais turi surengti "patikimus rinkimus", kad būtų atkurta demokratija, teigiama pareiškime.
2014 metų pavasarį Tailando kariuomenė po ilgus mėnesius trukusių politinių neramumų, kurie nusinešė beveik 30 žmonių gyvybių, perėmė valdžią ir nušalino išrinktą vyriausybę. Nuo tada valdo karinė chunta, vadovaujama Prajuto Čan Oča. ES nutraukė oficialius vizitus šalyje ir sustabdė planuojamą partnerystės susitarimą su Bankoku.

ES nemano, kad konfliktas Sirijoje baigtas

Konfliktas Sirijoje, Europos Sąjungos (ES) nuomone, nėra baigtas. "Mes labai gerai žinome, kad vietoje toliau tęsiasi mūšiai, puldinėjami civiliai", - pirmadienį Briuselyje pareiškė ES užsienio reikalų įgaliotinė Federika Mogerini (Federica Mogherini).
Rusijos gynybos ministerija praėjusią savaitę paskelbė apie visišką pergalę prieš "Islamo valstybės" (IS) džihadistus Sirijoje. Šį pirmadienį Sirijoje apsilankęs prezidentas Vladimiras Putinas nurodė atitraukti iš šalies didelę dalį rusų pajėgų, kurios nuo 2015 metų rėmė prezidento Bašaro al Asado (Bashar al Assad) vyriausybę.
Bendrijai vienintelis kelias į taiką Sirijoje yra per Jungtinių Tautų (JT) vadovaujamas derybas Ženevoje, sakė F. Mogerini po ES užsienio reikalų ministrų konsultacijų. Anot jos, tik JT gali garantuoti "patikimą pagrindą politiniam sprendimui" Sirijoje. Tik pasiekus susitarimą Ženevoje, ES esą bus pasiruošusi, kaip skelbta, skirti lėšų Sirijos atstatymui.
JT šiuo metu mėgina išjudinti derybas, kad būtų rasta išeitis iš konflikto. Paraleliai su pokalbiais Ženevoje nuo metų pradžios Astanoje, Kazachstane, vyksta derybos, kurioms tarpininkauja Rusija, Turkija ir Iranas.
Per mūšius Sirijoje nuo 2011 metų žuvo daugiau kaip 340 000 žmonių. Milijonai gyventojų buvo priversti paliktu savo namus.

Po naftotiekio Šiaurės jūroje uždarymo naftos kainos ėmė kilti

Naftos kainos pirmadienio vakarą Lietuvos laiku kilo po to, kai dėl remonto buvo uždarytas naftotiekis Šiaurės jūroje, o Niujorke nugriaudėjo sprogimas, rašo "Reuters".
"Brent" rūšies naftos ateities sandorių kaina kilo 1,01 dolerio, iki 64,41 dolerio už barelį ribos.
JAV "West Texas Intermediate" (WTI) nafta pabrango 35 centais, iki 57,70 dolerio už barelį.
Skirtumas tarp "Brent" ir WTI naftos kainų pasiekė didžiausią lygį nuo spalio pabaigos. "Brent" naftai postūmį suteikė naujiena, kad remontui uždaromas Šiaurės jūros naftotiekis, į Škotiją transportuojantis apie 450 tūkst. barelių "Forties" naftos per parą. Prieš uždarymą naftotiekis keturias dienas dirbo ne visa galia.
Ekspertai tikėjosi, kad Šiaurės jūros naftotiekis greitai vėl atnaujins darbą visa galia, tad uždarymas rinkai pasirodė netikėtas.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi gruodžio 12-osios įvykiai pasaulio istorijoje:
1787 m. Pensilvanija tapo antrąja JAV valstija.
1792 m. į Vieną atvykęs 22 metų Liudvigas van Bethovenas (Ludwig van Beethoven) dienoraštyje pažymėjo, kad turi 15 dukatų - pakankamai, kad užsimokėtų už vieną muzikos pamoką pas Francą Jozefą Haidną (Franz Joseph Haydn).
1821 m. gimė prancūzų rašytojas Giustavas Floberas (Gustave Flaubert), labiausiai išgarsėjęs romanu "Ponia Bovari" ("Madame Bovary") (1856).
1849 m. mirė prancūzų kilmės inžinierius bei išradėjas Markas Isambardas Brunelis (Marc Isambard Brunel), pasiekęs persilaužimą tunelių po vandeniu statyboje.
1863 m. gimė norvegų tapytojas ir vienas ekspresionizmo pradininkų Edvardas Munkas (Edvard Munch). Žinomiausias jo kūrinys - simbolinė figūrinė kompozicija "Šauksmas".
1889 m. mirė Didžiosios Britanijos poetas Robertas Brauningas (Robert Browning). 
1896 m. italų išradėjas Guljelmas Markonis (Guglielmo Marconi) Londone pirmą kartą viešai pademonstravo savo išradimą - radijo aparatą.
1911 m. Delis tapo Indijos sostine. Prieš tai ja buvo Kalkuta.
1913 m. Florencijoje rastas prieš dvejus metus iš Paryžiaus Luvro meno muziejaus pavogtas Leonardo da Vinčio (Leonardo Da Vinci) šedevras "Mona Liza".
1915 m. gimė JAV dainininkas ir kino aktorius, "Oskaro" apdovanojimo laureatas Frenkas Sinatra (Frank Sinatra).
1915 m. į orą pakilo pirmasis iš metalo pagamintas lėktuvas, kurį sukūrė vokiečių inžinierius Hugas Junkersas (Hugo Junkers).
1936 m. Kinijos lyderis Čan Kai Ši (Chiang Kai-shek) paskelbė karą Japonijai.
1936 m. Eduardui VIII iš meilės nekilmingai moteriai atsisakius sosto, Didžiosios Britanijos karaliumi tapo jo brolis Jurgis VI.
1955 m. britų inžinierius Kristoferis Kokerelis (Christoper Cockerell) patentavo pirmąjį laivo ant oro pagalvės prototipą.
1963 m. Kenija tapo nepriklausoma valstybe Britų tautų sandraugos sudėtyje.
1969 m. Graikija pasitraukė iš Europos Tarybos, nes dėl karinės chuntos valdymo vis tiek būtų buvusi pašalinta iš šios Europos valstybių organizacijos.
1979 m. per 8 balų pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimą, kuris supurtė Kolumbijos Tumako uostą, žuvo 600 žmonių, dar apie 80 tūkst. neteko pastogės.
1980 m. Londone įvyko dailininko Leonardo Da Vinčio daiktų aukcionas. Naftos magnatas Armandas Hameris (Armand Hammer) už žymiojo dailininko užrašų knygutę nepagailėjo 5 126 000 dolerių.
1988 m. 35 žmonės žuvo ir apie 150 buvo sužeisti, kai pietinėje Londono dalyje susidūrė du keleiviniai priemiestiniai traukiniai.
1992 m. mažiausiai 2 tūkst. 200 žmonių žuvo per 6,8 balo pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimą Indonezijos Rytų Nusa Tengaros provincijos salose. Vien Floro saloje, kurioje požeminis smūgis buvo stipriausias, žuvo 1 tūkst. 490 žmonių.
1998 m. sulaukęs 91 metų mirė britų kino ir televizijos prodiuseris lordas Liu Greidas (Lew Grade), sukūręs tokius pasaulinius hitus kaip "Jėzus iš Nazareto" ir "Mapetų šou".
2003 m. sulaukęs 80 metų mirė buvęs Azerbaidžano prezidentas Heidaras Alijevas.
2004 m. palestiniečių prezidentas Mahmudas Abasas (Mahmoud Abbas) tapo pirmuoju palestiniečių vadovu, apsilankiusiu Kuveite po 1990 metų Irako invazijos į šalį. Jis atsiprašė šalies lyderių už Palestiniečių išsivadavimo organizacijos nesugebėjimą pasmerkti išpuolį.
2011 m. Kanada paskelbė pasitraukianti iš Kioto protokolo, nes kitaip už jo pažeidimus turėtų mokėti didžiules baudas. Kioto protokolas yra teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, ribojanti anglies dvideginio išmetimą.
2012 m. Šiaurės Korėja paskelbė, kad ilgojo nuotolio raketa "Unha-3" į kosmosą sėkmingai išskraidino savo pirmąjį palydovą, bet tarptautinė bendruomenė mano, kad Pchenjanas tokiu būdu dangsto ilgojo nuotolio raketos bandymą.

Venesuelos PDVSA vadovas paprašė valdžios patikrinti visus įmonės padalinius

Vyriausioji kontrolinė Venesuelos valdyba atliks visų valstybinės naftos bendrovės PDVSA padalinių patikrinimą įmonės vadovybės prašymu. Tai pirmadienį paskelbta bendrovės "Twitter" paskyroje.
"Mes kreipiamės į Vyriausiąją kontrolinę Venesuelos valdybą su prašymu kartu su mumis dalyvauti tikrinime, kurį atliksime naftos gavybos pramonėje", - cituojamas PDVSA vadovo, naftos pramonės ministro Manuelio Kevedo (Manuel Quevedo) pareiškimas. 
Lapkričio 26 dieną Venesuelos prezidentas Nikolas Maduras (Nicolas Maduro) paskyrė Nacionalinės gvardijos generolą majorą Manuelį Kevedą naftos ministru ir naftos valstybinės bendrovės PDVSA prezidentu. Jo pirmtakai - Eulochijus del Pinja (Eulogio del Pino) ir Nelsonas Martinesas (Nelson Martinez) - buvo suimti korupcinio skandalo tyrimo byloje. O praėjusią savaitę Rafaelis Ramiresas (Rafael Ramirez), ilgą laiką vadovavęs naftos pramonei prieš pereidamas dirbti į diplomatinę tarnybą, pranešė atsistatydinąs iš Venesuelos ambasadoriaus Jungtinėse Tautose posto.
Venesuelos generalinės prokuratūros duomenimis, kovojant su korupcija naftos gavybos pramonėje, buvo sulaikyti bent 65 vadovaujantys darbuotojai, įskaitant 16 vadovų. Tarp jų - buvę PDVSA JAV padalinio - bendrovės "Citgo" - vadovai, kuriems pateikti kaltinimai lėšų švaistymu, pinigų plovimu ir nusikalstamu sąmokslu.

Atgal