VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

Po šimtmečio Lietuvos Nepriklausomybės Aktas grąžintas Lietuvai