VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

02.01. Naujausios žinios

Danijoje Šiaurės ir Baltijos šalių kariuomenių vadai aptarė aktualius saugumo klausimus ir karinį bendradarbiavimą

Sausio 31 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas Danijoje (Kopenhagoje) dalyvavo kasmetiniame Šiaurės ir Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikime. Susitikę Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos kariuomenių vadai aptarė aktualius regiono saugumo klausimus, bendrus karinio bendradarbiavimo projektus bei dalyvavimą NATO ir ES karinėse operacijose.

Susitikime buvo įvertinti praėjusių metų Baltijos ir Šiaurės šalių praktinio karinio bendradarbiavimo rezultatai bei aptarti šių metų prioritetai. Be to, kariuomenių vadai aptarė regiono saugumo situaciją, kariuomenių aktualijas bei bendradarbiavimo Baltijos jūros regione vystymo perspektyvas.

 „Šiaurės-Rytų Europos regiono saugumas yra itin svarbus kai kalbame apie visos Europos saugumo užtikrinimą. Visos saugumą ir gynybą stiprinančios iniciatyvos yra sveikintinos, tačiau jos turi būti paremtos kariniais pajėgumais“, – susitikime sakė Lietuvos kariuomenės vadas, kalbėdamas apie NATO, ES dvišales ir daugiašales iniciatyvas, skirtas stiprinti saugumą regione.

Įsigalioja naujas Europos Komisijos narių elgesio kodeksas

Europos Komisija oficialiai patvirtino naują Europos Komisijos narių elgesio kodeksą.

Įsigaliojusio Komisijos narių elgesio kodekso naujovės:

* Veikla baigus eiti pareigas. Naujuoju Elgesio kodeksu veiklos pertraukos laikotarpis pailginamas nuo dabartinių 18 mėnesių iki dvejų metų pareigas baigusiems eiti Komisijos nariams ir iki trejų metų – pareigas baigusiam eiti Komisijos pirmininkui. Šiuo laikotarpiu pareigas baigę eiti Komisijos nariai prieš imdamiesi naujo darbo turi apie tai informuoti Komisiją; be to, jiems turi būti taikomi tam tikros veiklos, pavyzdžiui, su Komisijos nariais arba darbuotojais susijusios lobistinės veiklos, apribojimai.

Interesų konfliktų prevencija. Naujajame Elgesio kodekse pirmą kartą apibrėžta, kas yra interesų konfliktas, ir nustatoma, kad Komisijos nariai turi vengti ne tik interesų konfliktų, bet ir situacijų, kurias galima laikyti keliančiomis interesų konfliktą. Pareigas eiti baigę Komisijos nariai, ketinantys dirbti su jų ankstesniais įgaliojimais susijusiose srityse, pirmiausia turi pasikonsultuoti su Nepriklausomu etikos komitetu. Su tokiais ketinimais susiję Komisijos sprendimai ir komiteto nuomonės bus skelbiami viešai.

*Finansiniai interesai. Griežtesnės taisyklės bus taikomos ir Komisijos narių finansiniams interesams. Jie turės deklaruoti 10 000 EUR viršijančias investicijas nepriklausomai nuo to, ar jos gali kelti interesų konfliktą. Jei kyla interesų konfliktas dėl Komisijos nario konkretaus turto, Komisijos pirmininkas gali prašyti jį parduoti arba perkelti į nepriklausomą patikos fondą. Komisijos nariai deklaracijas turėtų atnaujinti kiekvienų metų pradžioje, kaip to reikalaujama ir dabar.

*Skaidrumas ir atskaitomybė. Informacija apie kiekvieno Komisijos nario kelionių išlaidas bus skelbiama kas du mėnesius. Pirmą kartą tokią informaciją numatyta paskelbti 2018 m. vasario pabaigoje.

*Taisyklių vykdymo užtikrinimas. Nepriklausomas etikos komitetas galės patarti Komisijos nariams bet kokiais etikos klausimais ir teikti su Elgesio kodeksu susijusias rekomendacijas. Jeigu dėl kodekso pažeidimo kreiptis į Teisingumo Teismą nereikia, Komisija gali pareikšti ir viešai paskelbti papeikimą.

*Leidimas Komisijos nariams kelti kandidatūrą Europos Parlamento rinkimuose neinant nemokamų atostogų. Ši nuostata bus taikoma nuo tada, kai Europos Parlamentas pritars atnaujintam Europos Parlamento ir Europos Komisijos pagrindų susitarimui. Balsavimas Europos Parlamente numatytas vasario 7 d.

Naujasis elgesio kodeksas įsigalioja šiandien ir taikomas visiems dabartiniams J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos nariams. Tikimasi, kad vasario 7 d. Europos Parlamentas pritars naujoms nuostatoms leisti Komisijos nariams dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose neinant nemokamų atostogų. 2018 m. vasario pabaigoje Komisija pirmą kartą paskelbs visų Komisijos narių komandiruočių išlaidas.

Intensyvinamas ES valstybių narių bendradarbiavimas vertinant sveikatos technologijas

Europos Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama intensyvinti ES valstybių narių bendradarbiavimą vertinant sveikatos technologijas. Valstybės narės visoje ES galės naudotis bendromis sveikatos technologijų vertinimo priemonėmis, metodika ir procedūromis, bendradarbiaudamos šiose pagrindinėse srityse:

1) bendri klinikiniai vertinimai, daugiausia dėmesio skiriant novatoriškiausioms sveikatos technologijoms, galinčioms padaryti pacientams didžiausią poveikį;

2) bendros klinikinės konsultacijos, per kurias kūrėjai gali kreiptis patarimo į institucijas, atsakingas už sveikatos technologijų vertinimą;

3) naujų sveikatos technologijų nustatymas siekiant ankstyvuoju etapu įvardyti daug žadančias technologijas;

4) tolesnis savanoriškas bendradarbiavimas kitose srityse.

Bendros sveikatos technologijų vertinimo priemonės suteiks pacientams daugiau galių - jie galės gauti informacijos apie jiems galinčių atnešti naudos naujų technologijų pridėtinę klinikinę vertę, be to, atliekant daugiau vertinimų veiksmingos ir inovacinės sveikatos priemonės galėtų greičiau pasiekti pacientus. Nacionalinės valdžios institucijos galės formuoti sveikatos sistemų politiką, grindžiamą patikimesniais įrodymais. Gamintojams nereiks prisitaikyti prie skirtingų nacionalinių procedūrų.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis sakė: „Šiandienos pasiūlymu Komisija siekia geresnės kokybės, inovacinių sveikatos priežiūros paslaugų visiems pacientams, ypač turintiems nepatenkintų medicininių paslaugų poreikių. Taip pat tikiuosi, kad pagal šią iniciatyvą sutelkus išteklius ir keičiantis ekspertinėmis žiniomis valstybės narės galės veiksmingiau naudoti išteklius, bus išvengta tų pačių produktų vertinimo dubliavimo“.

Pasiūlymas perduodamas svarstyti Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai. Tikimasi, kad priėmus pasiūlymą ir jam įsigaliojus, jis bus pradėtas taikyti po trejų metų. Po taikymo pradžios datos numatomas papildomas trejų metų laipsniško taikymo laikotarpis, kad valstybės narės galėtų prisitaikyti prie naujos sistemos.

IATA: lėktuvais keliaujančių žmonių skaičius pasaulyje stabilus

Kelionių oro transportu paklausa, smarkiai ūgtelėjusi 2017 metais, šįmet greičiausiai bus stabili, ketvirtadienį pranešė Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA). 
Lėktuvais keliaujančių žmonių skaičius pernai ūgtelėjo 7,9 proc., - gerokai daugiau už vidutinį metinį prieaugį, koks buvo fiksuojamas pastarąjį dešimtmetį, teigia IATA, kurios būstinė yra Monrealyje, o vykdomieji komitetai įsikūrę Ženevoje.
Tokį prieaugį didžiąja dalimi lėmė stiprus rodiklio augimas Azijos-Ramiojo vandenyno regione ir Lotynų Amerikoje, teigiama IATA pareiškime. Tačiau gruodį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, jau pastebimas sulėtėjimas, kuris greičiausiai tęsis dėl kylančių kuro kainų.
IATA generalinio direktoriaus Alexandre'o de Juniaco teigimu, pernai fiksuota per keturis milijardus kelionių oro transportu užsakymų, o iki 2036 metų tikimasi šį rodiklį padidinti iki 7,8 mlrd.
IATA atstovauja 280 oro linijų, sudarančių 83 procentus pasaulio oro kelionių.

Žmogaus-idėjos Lietuvai apdovanojimas įteiktas prof. V. Landsbergiui

 „Didžiąją idėjų ir pokyčių konferenciją" ketvirtadienio vakarą užbaigė iškilminga autorių apdovanojimų ceremonija, kurioje pagerbti labiausiai iniciatyvai nusipelnę žurnalistai ir kiti prie jos prisidėję asmenys. 
Už svarbiausių idėjų Lietuvai įgyvendinimą apdovanojimas įteiktas „Žmogui-idėjai Lietuvai" - prof. Vytautui Landsbergiui. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui, faktiniam Lietuvos vadovui lemtingu šaliai metu iniciatyvos vardu padėkota už drąsą turėti idėjų ir siekti jų įgyvendinimo.
Apdovanojimas taip pat įteiktas iniciatyvos „Idėja Lietuvai" autorei portalo DELFI žurnalistei Justinai Ilkevičiūtei, kuri parašė net 18 straipsnių, vedė 4 iniciatyvai dedikuotas konferencijas. Visa tai perskaityta ir peržiūrėta daugiau nei pusę milijono kartų - 684 163.
Populiariausia iniciatyvos „Idėja Lietuvai" televizijos laida - LRT „Labas rytas, Lietuva". Ši laida įpratino šalies gyventojus pabusti kartu ne tik su kava, bet ir su idėjomis Lietuvai. „Labas rytas, Lietuva" komanda kiekvieną antradienį rytus pradėdavo besisveikindama su vis kitų sričių profesionalais, pristatančiais aktualiausius šalies pokyčių siūlymus.
Net du apdovanojimai įteikti kategorijoje iniciatyvos „Idėja Lietuvai" balsas. Jie iškeliavo į LRT radijui ir „Žinių radijui". Šių radijo stočių dėka kasdienių laidų dalimi tapusios idėjos Lietuvai pasiekdavo tautiečių ausis, kad ir kur šie būtų - automobilyje, darbe ar namuose. 
Už nuopelnus iniciatyvai „Idėja Lietuvai" apdovanotas žurnalistas Edmundas Jakilaitis, vadintas iniciatyvos žmogumi orkestru: jis buvo vaizdas, balsas ir idėja viename. E. Jakilaitis ne tik kiekvieną penktadienį DELFI TV studijoje grynino idėjas su iškiliausiais Už žodžio laisvės idėjos gynimą apdovanojimas skirtas DELFI specialiajam korespondentui Dainiui Sinkevičiui. D. Sinkevičius kasdieniniame savo darbe nuosekliai ir užtikrintai gina žodžio ir saviraiškos laisvę, kad šalyje būtų daugiau laisvės, tiesos ir teisingumo.
Už proveržio idėjų skleidimą apdovanotas portalo „15min.lt" žurnalistas Ugnius Antanavičius. U. Antanavičius gilinosi į itin skirtingas ir universalias idėjas - nuo Lietuvos vardo keitimo iki to, ką lietuviams savo būdo bruožuose siūlo keisti Tanzanijos ar Bengalijos gyventojai. „Idėja Lietuvai" žurnalistą paskatino į viską pažiūrėti platesniu kampu.
Apdovanojimas už iniciatyvos „Idėja Lietuvai" vaizdą skirtas fotomenininkui Mariui Jovaišai. Iniciatyvai padovanotos M. Jovaišos projekto „Neregėta Lietuva" nuotraukos atskleidžia mūsų šalies grožį. M. Jovaiša yra gyvas pavyzdys, kaip drąsiausias idėjas paversti realiais kūriniais.
Apdovanotiesiems įteikti autoriniai meno kūriniai - iniciatyvos simbolio - ąžuolo lapo vardinės statulėlės.

Šveicarijos priežiūros institucija skelbia sankcijas Rusijos "Gazprombank"

Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucija (FINMA) ketvirtadienį pareiškė skirianti sankcijas Rusijos "Gazprombank" vietos padaliniui, užbaigusi tyrimą, kurį paskatino "Panamos dokumentų" nutekėjimas.
Padaliniui "Gazprombank Switzerland" neleidžiama pritraukti naujų klientų, nes "bankas negalėjo pateikti tinkamų ekonominių paaiškinimų dėl rizikingų sandorių, susijusių su galimu pinigų plovimu", nurodo reguliuotojas.
2016 metais FINMA, remdamasi "Panamos dosjė" informacija, pradėjo daugiau nei 30-ies bankų, dirbančių Šveicarijoje, tyrimą. Buvo tiriama ir "Gazprombank Switzerland" veikla. Rusijos banko "Gazprombank" Šveicarijos padalinys daugiausia dirba su įmonių klientais, teikdamas jiems finansavimą ir paskolas. FINMA "Gazprombank Switzerland" veikloje nustatė "rimtų pažeidimų vykdant pinigų plovimo prevenciją". 
FINMA ne tik uždraudė "Gazprombank" padaliniui Šveicarijoje plėsti savo verslą, bet ir nurodė jam įsteigti naują rizikų komitetą.
Anot FINMA institucijos, sulig "Gazprombank" tyrimu baigiami jos vykdomi tyrimai, susiję su "Panamos dokumentais".

PAR: nutrūkus elektros kabeliui, šachtoje atkirsti 900 žmonių

Apie 900 žmonių užblokuoti po žeme kompanijos "Sibanye Gold" šachtoje Fristeito provincijoje (PAR). Tai ketvirtadienį pranešė naujienų portalas "News 24".
Pasak oficialaus bendrovės atstovo Jameso Wellstedo, darbininkai negali pakilti iš šachtos, kuri liko be elektros, kai trečiadienio vakarą per smarkią audrą buvo nutrauktas elektros kabelis. Jis teigė, kad šiuo metu šachtininkų gyvybei ir sveikatai pavojus negresia.
"Dabar mes sprendžiame iškilusią problemą, bet šachtininkams viskas gerai", - pareiškė J. Wellstedas. Anot jo, vyksta elektros perdavimo linijos atstatymo darbai, kompanija tiekia savo atkirstiems darbininkams maistą ir vandenį specialiomis kapsulėmis.
Šachtininkų ir statybininkų profsąjungų asociacijos pirmininkas Josephas Mathunjwa patvirtino, kad dėl avarijos šachtoje iš pradžių buvo užblokuoti 940 darbininkų, 40 iš jų vėliau buvo iškelti į žemės paviršių.

Lietuvą Vasario 16-ąją sveikins ir Los Andželas

Atkurtos Lietuvos šimtmečio proga vasario 16-osios vakarą Los Andželo tarptautinis oro uostas nušvis Lietuvos vėliavos spalvomis. Tuo pasirūpino Lietuvos generalinis konsulatas Los Andžele. 
„Džiugu, kad Los Andželo miestas prisijungia prie atkurtos modernios Lietuvos šimtmečio šventės. Toks dėmesys - svarbi dovana Los Andžele ir aplink gyvenančiai 10 tūkstančių lietuvių bendruomenei", - teigia Lietuvos generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys.
Miesto simboliu tapusi instaliacija „LAX Gateway Pylons" Lietuvos trispalvės spalvomis puošis iki vasario 17-osios ryto.
Los Andželo tarptautiniame oro uoste, kuris yra antrasis pagal dydį Jungtinėse Amerikos Valstijose, kasdien apsilanko apie 190-220 tūkstančių keleivių.

Čekijos centrinis bankas, kaip ir tikėtasi, padidino bazinę palūkanų normą

Čekijos centrinis bankas (CNB) ketvirtadienį padidino bazinę palūkanų normą, kaip ir tikėjosi dauguma analitikų.
"CNB valdyba per šiandien vykusį posėdį padidino dviejų savaičių refinansavimo palūkanų normą 25 baziniais punktais iki 0,75 proc. ", - ketvirtadienį savo pareiškime teigia bankas.
Palūkanų norma buvo padidinta ir praėjusių metų rugpjūtį bei lapkritį, abiem kartais - po ketvirtadalį procentinio punkto.
Infliacijos lygis Čekijoje pernai pakilo iki 2,5 proc., aukščiausio lygio per penkerius metus, kai tuo tarpu prieš metus infliacijos rodiklis siekė 0,7 procento.

Šalies įmonės piktinasi pakartotiniais atliekų tvarkymo mokesčiais

Šalies verslininkai piktinasi, kad Aplinkos ministerijai panaikinus atliekų tvarkytojo „Metrail" išduotus pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus, mokesčiai už pakuočių atliekų tvarkymą pakartotinai skiriami ir kitoms įmonėms bei organizacijoms. 
Verslo įmonės pranešime spaudai teigiama, kad Aplinkos ministerija reikalauja sumokėti apie 30 milijonų eurų. Verslininkams pasipiktinimą kelia tai, kad įmonės ir organizacijos neva yra visiškai įvykdžiusios nustatytas prievoles ir finansavusios atliekų tvarkymą, o dabar yra verčiamos mokėti dar kartą. 
„Apmaudu girdėti argumentus ir dėl žalos gamtai. Norime atsakingai pareikšti, kad gamtai nėra padaryta žalos, nes metalas - itin vertinga antrinė žaliava, kurią surenka ir perdirbimui parduoda bei eksportuoja verslo įmonės", - sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekspertė Raminta Radavičienė. 

T. May po "Brexit" žada apsaugą ne visiems ES piliečiams

Europos Sąjungos (ES) piliečiai, atvykę į Didžiąją Britaniją prieš "Brexit", po Londono išstojimo iš Bendrijos turi išlaikyti savo ligšiolines teises. Tačiau dabar bręsta ginčas dėl to, ką reiškia prieš "Brexit".
Britų premjerė Theresa May savo pasisakymu kelionėje po Aziją įžiebė diskusijas. "Bus skirtumas tarp tų, kurie atvyko į Didžiąją Britaniją iki mūsų išstojimo ir tų, kurie atvyks žinodami, kad mes išstojame", - vyriausybės vadovę cituoja britų "Guardian".
Tai tiesiogiai kertasi su ES "Brexit" derybininkų pozicija. Jie yra už pereinamąjį laikotarpį iki 2020-ųjų gruodžio po 2019 metų kovą numatyto Didžiosios Britanijos išstojimo - iki tada ES piliečių teisės Didžiojoje Britanijoje negalėtų būti keičiamos.
"Guardian" cituoja neįvardytą ES šaltinį, kad Bendrija ryžtingai atmes bet kokį mėginimą apkarpyti "keturias laisves". Tai yra prekių ir asmenų judėjimo, kapitalo ir paslaugų laisvė.
Susierzinimą dėl "Brexit" Didžiojoje Britanijoje šią savaitę, be to, kelia iki šiol paslaptyje laikyta vyriausybės analizė apie galimus neigiamus išstojimo iš ES padarinius. Dabar dokumentas bus pristatytas parlamentui.
Remiantis "Brexit" ministerijos dokumentu, skirtu vidiniam naudojimui, kurį citavo žinių portalas "Buzzfeed", visi išstojimo iš ES scenarijai rodo neigiamą rezultatą Didžiosios Britanijos ekonomikai.

ES: 2017 metais beveik per pusę sumažėjo prieglobsčio prašytojų skaičius

Europos Sąjungos (ES) prieglobsčio agentūros duomenimis, lyginant su 2016-aisiais, 2017 metais Europoje beveik perpus sumažėjo prieglobsčio prašytojų skaičius, o didžioji dalis prieglobsčio prašytojų buvo sirai, informuoja naujienų agentūra AP.
Agentūra ketvirtadienį skelbė, kad pernai 28 ES valstybėse narėse bei Norvegijoje ir Šveicarijoje prieglobsčio prašė 706 tūkst. 913 žmonių. Tai yra 43 proc. mažiau nei 2016 metais.
Po migrantų antplūdžio į Europą 2015-aisiais, kai į Europą atvyko daugiau kaip milijonas žmonių, jau dvejus metus iš eilės mažėja prieglobsčio prašytojų skaičius.
Agentūros teigimu, pernai patenkinta apie 40 proc. prieglobsčio prašymų.

Turkija: Prancūzija "negali duoti pamokų" dėl Sirijos

Turkija ketvirtadienį įspėjo Prancūziją susilaikyti nuo mėginimų "pamokyti" ją dėl kampanijos Sirijoje, kur Ankara vykdo nuožmų puolimą prieš Sirijos kurdus.
Tokį įspėjimą Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu išsakė praėjus dienai po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė Ankarai, kad tai taptų "tikra problema", jei Turkijos įsikišimas pavirstų į tiesioginę "invaziją".
"Prancūzija negali mūsų mokyti šiuo klausimu. Mes nesame Prancūzija, kuri okupavo Afriką", - sakė M. Cavusoglu, omenyje turėdamas kolonijinę Prancūzijos praeitį.
Sausio 20 dieną Turkija pradėjo puolimą prieš Kurdų liaudies apsaugos dalinius (YPG) Sirijoje, taip padidindama įtampa santykiuose su NATO sąjungininkėmis. Turkija tvirtina, kad YPG yra teroristinė organizacija, susijusi su uždrausta Kurdistano darbininkų partija (PKK). Tuo tarpu Jungtinės Valstijos remia YPG kaip pagrindinę sąjungininkę kovoje su "Islamo valstybe" (IS). 

Pakistanas išsiunčia 2 mln. pabėgėlių

Pakistano vyriausybė ketvirtadienį paskelbė, kad daugiau kaip 2 mln. afganų pabėgėlių per 60 dienų turi palikti šalį. 
Sausio pradžioje kabinetas nusprendė leidimą afganams gyventi šalyje pratęsti tik iki sausio 31 dienos. Planuojamą jų išsiuntimą Pakistanas trečiadienį atšaukė ir nusprendė, kad žmonės gali likti dar penkis mėnesius - iki birželio galo.
Tačiau dabar sprendimas vėl pakeistas. Vyriausybės vadovas Shahidas Khaqanas Abbasis šį terminą sutrumpino iki 60 dienų.
Vyriausybės šaltinių duomenimis, tai padaryta atsižvelgus į saugumo tarnybų rekomendacijas. Žvalgyba įspėjo, kad tarp pabėgėlių gali būti įsimaišę Afganistano ekstremistinių grupuočių nariai.
Pakistane gyvena milijonai afganų pabėgėlių, atvykusių čia nuo Afganistano karų ir pilietinių karų devintajame ir dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose. Pastaruoju metu santykiai tarp kaimyninių šalių smarkiai pablogėjo ir Pakistanas ėmė didinti spaudimą afganams. Afganistanas, taip pat JAV, kaltina Pakistaną remiant Afganistano Talibaną ir taip destabilizuojant atstatymo pastangas šalyje.
2016 metais iš Pakistano į Afganistaną, kuris yra viena skurdžiausių pasaulio šalių, grįžo apie milijonas afganų. 2017-aisiais grįžtančiųjų skaičiai dėl aštrėjančio karo Afganistane sumažėjo. Pakistane dar yra 1,4 mln. kaip pabėgėliais įregistruotų afganų, taip pat šimtai tūkstančių neregistruotų.

Po žemės drebėjimų Nyderlandai mažins dujų gavybą

Kad garantuotų savo gyventojų saugumą, Nyderlandai turės mažinti išgaunamų dujų apimtis maždaug perpus, skelbiama ataskaitoje.
Anksčiau šalis pagamindavo 21,6 mln. kubinių metrų gamtinių dujų, o dabar jos pagaminamas dujų kiekis neturėtų viršyti 12 mlrd. kubinių metrų, teigiama skelbiamoje valstybinės kasybos agentūros ataskaitoje.
Ataskaita publikuota netrukus po to, kai šiaurinį Groningeno regioną, kuriame išgaunamos dujos, sudrebino žemės drebėjimai. Sausio pradžioje provincijoje netoli Vokietijos pasienio dujų gamybos regione įvyko 3-4 balų stiprumo žemės drebėjimas, nuo kurio nukentėjo tūkstančiai namų.
Šalis, viena didžiausių gamtinių dujų gamintojų Europoje, taip pat planuoja uždaryti telkinius, kurie yra arčiausiai žemės drebėjimų rizikos zonos.

Lenkijos Senatas priėmė ginčytiną holokausto įstatymą

Lenkijos Senatas priėmė prieštaringai vertinamą holokausto įstatymą. Aukštieji parlamento rūmai naktį į ketvirtadienį 57 balsais "už" ir 23 "prieš", dviem senatoriams susilaikius, pritarė įstatymo projektui. Šis numato piniginę baudą ar iki trejų metų laisvės atėmimo bausmę Lenkijos piliečiams ir užsieniečiams, kurie nacių mirties stovyklas okupuotoje Lenkijoje klaidingai vadins "lenkų stovyklomis" ar kaltins Lenkijos valstybę bendrininkavimu su naciais.
Izraelio vyriausybė savaitgalį pareiškė protestą dėl įstatymo, kuris, jos nuomone, gali padėti slėpti lenkų nusikaltimus prieš žydus per Antrąjį pasaulinį karą. "Istorijos negalima pakeisti, o holokausto negalima neigti", - pareiškė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis ir jo kolega iš Lenkijos Mateuszas Morawieckis sutarė ginčą spręsti dialogu.
Susirūpinimą dėl įstatymo pareiškė ir JAV valstybės departamentas. "Mes suprantame, kad tokie išsireiškimai, kaip "lenkų mirties stovyklos", yra neteisingi, gali klaidinti ir žeisti", - sakė atstovė. Tačiau JAV vyriausybė esą būgštauja, kad įstatymas gali pakenkti žodžio laisvei ir istoriniams debatams. Be to, tai gali turėti "padarinių strateginiams interesams ir Lenkijos santykiams, susijusiems su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu". Dėl galimų nesutarimų "naudos turėtų tik mūsų priešininkai", pabrėžė atstovė.

„ORLEN Lietuva" atidarė naują naftos rezervuarą Būtingės terminale

 „ORLEN Lietuva" atidarė naują naftos rezervuarą Būtingės terminale. 52 tūkst. kubinių metrų talpos rezervuaras 20 proc. padidino terminalo talpą taip padidindamas ir bendrovės, ir šalies energetinį saugumą.
Šiame rezervuare telpančios naftos pakanka Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklai - vienintelei tokiai Baltijos šalyse - dirbti normaliu režimu dvi paras. Tokio kiekio naftos pakanka pagaminti tiek dyzelių degalų, kad vienas automobilis nuvažiuotų 250 mln. kilometrų.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad prieš beveik dvidešimt metų pastatytas Būtingės terminalas sustiprino Lietuvos energetinį saugumą ir leido užsitikrinti naftos tiekimo alternatyvą. Šiandien situacija pasikeitusi iš esmės - terminalas tapo pagrindiniu naftos importo keliu.
"Dabar atidaromas naujasis, jau šeštasis, rezervuaras neabejotinai dar labiau sustiprina šalies energetinį saugumą. Džiugu, kad bendrovei siekiant ekonominių tikslų tuo pat metu prisidedama ir prie valstybės strateginių tikslų įgyvendinimo. Sveikiname „ORLEN Lietuva" įgyvendinus šį investicinį projektą ir tikimės, kad ir toliau ekonomikos bei energetikos tikslų sinergija tiek bendrovei, tiek valstybei bus svarbiausiu atskaitos tašku priimant konkrečius sprendimus", - sako energetikos ministras.
Šeštasis terminalo rezervuaras bus naudojamas saugoti iš tanklaivių kraunamai naftai, kuri vėliau naftotiekiu pasieks Mažeikių gamyklą. Šiandien Būtingės terminalo rezervuaruose telpa daugiau nei 300 tūkst. kubinių metrų naftos, kitaip skaičiuojant - terminalas gali priimti trijų standartinio dydžio tanklaivių krovinį.
Naujas rezervuaras taip pat leis bendrovei saugoti daugiau skirtingo tipo naftos, mat dažnai naftos iš skirtingų šaltinių negali būti maišomos. O vien praėjusiais metais terminale buvo iškrauta šimtas tanklaivių.

Brazilija gali laikinai nutraukti migrantų iš Venesuelos priėmimą

Brazilijos vyriausybė svarsto galimybę laikinai uždaryti sieną su Venesuela pėstiesiems dėl migrantų antplūdžio į Roraimos valstiją šalies šiaurėje. Tai trečiadienį pranešė AFP, remdamasi šaltiniu vyriausybėje.
Agentūros duomenimis, tokia iniciatyva buvo svarstoma pasitarime Brazilijos sostinėje, kuriame dalyvavo gynybos, teisingumo ir užsienio reikalų ministrai.
Brazilijos valdžios nuomone, reikia surašyti šalyje esančius migrantus iš Venesuelos. Dabar Roraimos valstijoje gyvena daugiau kaip 40 tūkstančių atvykėlių iš kaimyninės valstybės, kurią apėmė nesibaigianti ekonominė ir socialinė krizė. 2017 metų gruodžio mėnesį regiono valdžia dėl smarkiai padidėjusio venesueliečių srauto paskelbė valstijoje nepaprastąją padėtį. 
Kolumbija, kuri taip pat ribojasi su Venesuela, jau priėmė daugiau kaip 550 tūkstančių šios šalies piliečių.
Pastaraisiais metais Venesuelą kamuoja didžiulė ekonominė ir socialinė krizė. Šalyje fiksuojama hiperinfliacija, nacionalinė valiuta netenka vertės, trūksta būtiniausių prekių ir vaistų. 2017 metais Venesueloje kelis mėnesius vyko antivyriausybinės manifestacijos, per kurias žuvo mažiausiai 120 žmonių.

"Eurostat": gruodį nedarbo lygis Lietuvoje kilo iki 7,1 proc.

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, euro zonoje nedarbo lygis praėjusių metų gruodį, palyginti su lapkričiu, buvo stabilus - 8,7 proc. Palyginimui, 2016 m. gruodį nedarbas euro zonoje siekė 9,7 proc. Gruodį ir lapkritį euro zonoje fiksuotas nedarbo lygis yra mažiausias nuo 2009 m. sausio.
Visoje ES nedarbas paskutinį 2017 m. mėnesį taip pat buvo stabilus, palyginti su lapkričiu, - 7,3 proc. 2016 m. gruodį nedarbas siekė 8,2 proc. ES nedarbo rodikliai praėjusių metų pabaigoje yra žemiausi nuo 2008 m. spalio.
Lietuvoje nedarbo lygis gruodį, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, pakilo 0,1 procentinio punkto, iki 7,1 proc.

Centrinės valdžios sektoriaus deficitas pernai - 156,3 mln. Eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2017 m. dvylikos mėnesių centrinės valdžios sektoriaus deficitas buvo 156,3 mln. Eurų, arba 0,4 proc. prognozuojamo 2017 metų bendrojo vidaus produkto (BVP).
Pernai centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo 11 700 mln. eurų, išlaidos - 11 088 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per 2017 metus sudarė 768,9 mln. eurų. Daugiausiai pajamų per praėjusius metus gauta iš mokesčių (48,8 proc.) ir socialinių įmokų (44,2 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (55,3 proc.) skirta socialinėms išmokoms.
Praėjusių metų centrinės valdžios balansas buvo geresnis 142,3 mln. eurų nei 2016 metų tą patį laikotarpį. Tokį balanso gerėjimą iš esmės lėmė socialinės apsaugos fondų balansų gerėjimas.

V. Landsbergis: mokytojas turi būti ne tik prestižinė, bet ir pašaukimo profesija

Apibendrindamas "Idėjos Lietuvai" iniciatyvą Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vytautas Landsbergis pasiūlė "sutarti, kad dar galim dėl kažko sutarti". Profesorius išskyrė, jo nuomone, svarbiausią idėją Lietuvai - mokytojo profesijos prestižo kėlimą. 
V.Landsbergis taip pat ragino, galvojant apie tai, ko reikia šaliai, nepasiduoti pragmatizmui bei remtis tautos istorija. 
Komentuodamas išrinktas idėjas Lietuvai, V. Landsbergis teigė, kad svarbiausia idėja yra mokytojų profesijos prestižo kėlimas. Tačiau, pabrėžė profesorius, reikia ne tik kalbėti apie mokytojų atlyginimų kėlimą, bet ir apie didesnį dėmesį, mokytojo pašaukimą ir mokytojų su pašaukimu ieškojimą.
V. Landsbergis pabrėžė, kad mokytojas turi būti ne tik prestižinė, bet ir pašaukimo profesija. "Mokytojas yra tas žmogus, kuris gali padaryti rytdienos Lietuvą. Tačiau tam reikalingas pašaukimas", pabrėžė V. Landsbergis. 
Profesorius dvejojo, ar užtektinai yra mokytojų su pašaukimu ir ar pakankamai rūpinamasi mokytojų atranka. 
Anot V. Landsbergio, reikia paieškos bei skatinimo, kad mokytojai džiaugiasi dirbdami mokytojo darbą, kalbėtų apie mokytojo profesijos patrauklumą. Tai, anot profesoriaus, ir turėtų būti aiški Lietuvos politika bei prioritetas.
V. Landsbergis ragino galvojant apie idėjas Lietuvai nepasiduoti asmeniniam pragmatizmui. "Pabandykime grįžti į didžiuosius laikus ir semtis stiprybės iš praeities", - kalbėjo profesorius. 
Ketvirtadienį pradėdami „Didžiąją idėjų ir pokyčių konferenciją" Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis paskelbė tris idėjas Lietuvai. 
Iš 1500 registruotų idėjų Lietuvai išrinktos: dvigubos pilietybės įteisinimas, mokytojas - prestižinė profesija iki 2025 m. ir pagalba jaunoms šeimos įsigyjant būstus bei biurokratijos mažinimas skaitmenizuojant valstybės paslaugas.

Atsistatydina JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas T. Shannonas

Thomas Shannonas nusprendė atsistatydinti iš JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojo politiniams reikalams pareigų. Jis tai pranešė ketvirtadienį paskelbtame interviu naujienų agentūrai AP.
Pasak T. Shannono, kuris užima trečiąjį pagal svarbą postą JAV valstybės departamente, sprendimą atsistatydinti jis priėmė dėl asmeninių, o ne dėl politinių priežasčių. T. Shannonas ketina pasitraukti iš Amerikos užsienio politikos žinybos vadovo pavaduotojo pareigų iškart, kai tik paaiškės jo įpėdinis. Kas juo taps, iš visko sprendžiant, kol kas nežinoma. Valstybės sekretoriaus pavaduotojo kandidatūrą tvirtina JAV Kongreso Senatas. 
JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas pareiškė, kad bus pasirengęs priimti T. Shannoną atgal, jeigu šis apsigalvos. "Valstybės departamente visada atsiras vieta T. Shannonui", - patikino R. Tillersonas.
60 metų amžiaus T. Shannonas diplomatinėje tarnyboje praleido 35 metus. Jis moka ispanų ir portugalų kalbas.

Nepaisant netikrumo Katalonijoje, Ispaniją pernai aplankė rekordinis skaičius turistų

Ispaniją 2017 metais, penktus metus iš eilės, aplankė rekordinis turistų skaičius, nepaisant smarkiai sumažėjusių keliautojų srautų metų pabaigoje dėl Kataloniją sudrebinusios krizės, rodo ketvirtadienį publikuoti duomenys.
Per metus šalį aplankiusių užsienio turistų skaičius išaugo 8,6 proc. ir siekė 81,8 mln. žmonių, pusė iš jų buvo iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos bei Prancūzijos, skelbia nacionalinis statistikos institutas INE, patvirtinęs gruodį skelbtus vyriausybės duomenis.
Remiantis naujais duomenimis, Ispanija aplenkė Jungtines Valstijas ir tapo antra labiausiai turistų lankoma pasaulyje šalimi po Prancūzijos. Prancūzija dar nepaskelbė savo galutinių 2017 metų duomenų, tačiau šalies užsienio reikalų ministerijos turima informacija, šalį pernai aplankė 89 mln. užsienio turistų.
Ispanijoje, kurioje turizmas sudaro apie 10 proc. ekonomikos, užsienio turistų srautai į šalies miestus bei paplūdimius padidėjo iš dalies dėl išaugusio nesaugumo kitose populiariose tarp atostogautojų šalyse, tokiose kaip Egiptas bei Turkija.
Britų turistai, kaip ir ankstesniais metais, buvo pagrindinė keliautojų grupė Ispanijoje - jų čia apsilankė 18,8 mln. 11,9 mln. keliautojų šalis sulaukė iš Vokietijos, 11,2 mln. - iš Prancūzijos.

Izraelio ambasada sveikina šalies Vyriausybės sprendimą pritarti darbinei antisemitizmo apibrėžčiai

Izraelio Valstybės ambasada Lietuvoje sveikina šalies Vyriausybės sprendimą pritarti IHRA (Tarptautinio Holokausto atminimo aljanso) priimtai darbinei antisemitizmo apibrėžčiai.
Šis žingsnis rodo Lietuvos Vyriausybės įsipareigojimą kovoti su antisemitizmu ir skatinti holokausto švietimą, mokslinius tyrimus ir atminimą.
"Tai yra būtinas žingsnis norint tinkamai nustatyti, atpažinti ir kovoti su neapykanta žydams ir jų diskriminacija, holokausto neigimu ir antisemitizmo pasireiškimu Izraelio atžvilgiu", - sako misijos vadovo pavaduotoja Efratas Hochstetleris.
Kaip ELTA jau skelbė, Vyriausybė pritarė antisemitizmo apibrėžčiai, kurią Bukarešte 2016 m. gegužės 26 d. vykusioje sesijoje priėmė Tarptautinis holokausto atminties aljansas. Visoms valstybės institucijoms siūloma atsižvelgti į šią apibrėžtį savo veikloje.
Tarptautinio holokausto atminties aljanso rekomendacijoje dėl teisiškai neįpareigojančios darbinės antisemitizmo apibrėžties įtvirtinimo konstatuojama, kad „antisemitizmas yra tam tikra samprata apie žydus, kuri gali pasireikšti neapykanta žydams. Žodinės ir fizinės antisemitizmo apraiškos yra nukreiptos į žydus arba nežydų tautybės asmenis ir (arba) jų nuosavybę, žydų bendruomenės institucijas ir religinius objektus."
„Visas demokratinis pasaulis turi nuolat kovoti su vis dar pasitaikančiomis antisemitizmo apraiškomis, užkirsti menkiausias galimybes šiam negatyviam reiškiniui atsirasti. Todėl vieningas ir platus antisemitizmo apibrėžties taikymas turi prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų sustiprinti kovą su antisemitizmu",- teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. 
Europos Parlamentas 2017 m. birželio 1 d. priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, joje paragino ES valstybes nares, institucijas ir agentūras taikyti darbinę antisemitizmo apibrėžtį, kurią rekomendavo Tarptautinis holokausto aukų atminimo aljansas.
Tarptautiniame holokausto atminties aljanse Lietuva dalyvauja nuo 2002 metų ir aktyviai veikia holokausto švietimo, tyrimų ir įamžinimo srityse.

Atgal