VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

03.05. Naujausios žinios

Švietimo ir mokslo ministerija atnaujins mokyklinių vadovėlių leidybos tvarką 

Kovo 2 d., Švietimo ir mokslo ministerijoje, vyko leidėjų, pedagogų, tėvų, moksleivių atstovų pasitarimas, kuriame buvo tariamasi dėl vadovėlių leidybos tvarkos atnaujinimo. Susitikime buvo aptartos priemonės, kaip gerinti vadovėlių kokybę ir kokios permainos būtinos juos rengiant ir vertinant. Tai ypač svarbu atnaujinant ugdymo turinį: mokymo priemonės turi jį atitikti, turi būti užtikrinta jų įvairovė ir kokybė.

Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja vadovėlių leidybos pakeitimus. Pixabay nuotr.

„Mokytojai dabar gali rinktis iš gausybės ugdymo priemonių, mokymo šaltinių. Vadovėlis – popierinė ar skaitmeninė versija – yra tik viena iš jų. Svarbu, kad mokymo priemonės būtų kokybiškos, įvairios, derėtų su ugdymo turiniu, taikomais metodais, kad jų rengimas neatsiliktų nuo ugdymo turinio kaitos, kad jos būtų tinkamos pagalbininkės ir mokytojui, ir mokiniui“, – susitikime sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Švietimo ir mokslo ministerija parengė siūlymų dėl vadovėlių leidybos paketą. Atnaujinto mokymo priemonių vadovėlių leidybos aprašo projekte, siūloma stiprinti vadovėlių ekspertavimą ir vertinti ne tik naujai leidžiamus vadovėlius, bet pasikeitus ugdymo programoms, peržiūrėti anksčiau išleistus vadovėlius.

Siūloma, kad įsigyjamų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių sąrašą mokyklos administracija derintų su mokyklos taryba. Tai užtikrintų didesnį mokytojų ir tėvų įsitraukimą, skaidrumą perkant vadovėlius ir kitas mokymo priemones.

Svarbu, kad prieš įsigydamos vadovėlius mokyklos įsitikintų, ar jie įvertinti žinovų. Tai galima patikrinti vadovėlių duomenų bazėje.

Dar viena dezinformacinė ataka: šį kartą objektas – Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos parama Ukrainai tapo dar vienos dezinformacinės atakos objektu: savaitgalį internete rusų ir ukrainiečių kalbomis paskleista melaginga naujiena, neva krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, dalyvaudamas Lietuvos ir JAV gynybos įmonių forume Vilniuje, pripažino Krymo priklausomybę Rusijai. 

Įtikimumui padidinti atakos rengėjai naudoja nesusijusį ministro pasisakymą iš pernai Lietuvos kariuomenės dienos proga rengtos spaudos konferencijos, kurios įrašas yra skelbiamas ministerijos interneto svetainėje. Pasisakymą neva verčiantys titrai rusų kalba visiškai neatitinka ministro pasisakymo turinio. Dezinformacinėje atakoje minimame Lietuvos ir JAV gynybos forume ministras apskritai nedalyvavo.

Melaginga žinia skirta pirmiausiai rusų ir ukrainiečių auditorijai – ji paskleista rusų ir ukrainiečių portaluose, naudojama filmuota medžiaga titruojama rusiškai, tačiau internete pasirodė jau ir angliškai išverstas melagingos žinutės tekstas.   

 „Tai dar vienas bandymas skleisti įžūlų melą, siekis sukiršinti partnerius ir mažinti visuomenės pasitikėjimą Lietuvos parama Ukrainai bei diskredituoti Lietuvą tarptautinėje arenoje, - sako R. Karoblis. – Ukrainos saugumas ir stabilumas, pajėgumas atsakyti į kylančias grėsmes daro didelę įtaką viso regiono saugumo situacijai, todėl bendradarbiavimas su Ukraina ilgą laiką yra vienas iš svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų, ir toliau juo bus, nepaisant priešiškų jėgų pastangų mažinti Lietuvos paramą Ukrainai. Lietuva palaiko Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, rėmė ir toliau rems Ukrainos europinės bei euroatlantinės integracijos siekius.“

Primename, jog Lietuva remia Ukrainą visomis įmanomomis ir teisiškai leidžiamomis formomis, įskaitant karinę paramą. Lietuva Ukrainai yra perdavusi ginkluotės elementų, nebenaudojamos amunicijos. Lietuvos civilinėse sveikatos priežiūros įstaigose ir karių reabilitacijos centre Druskininkuose priimami gydytis sužeisti ukrainiečiai, dalyvavę antiteroristinėje operacijoje.

Lietuvos kariuomenė bendradarbiauja su Ukrainos kariuomene karinio rengimo ir mokymo srityje. Ukrainos kariai kviečiami mokytis Lietuvos karinio rengimo įstaigose, Lietuva finansuoja Ukrainos karininkų mokslus Baltijos gynybos koledže. Lietuva kartu su Lenkija ir Ukraina yra įsteigusios trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG.

Žingsnis iki narystės EBPO

Šiandien Lietuvos delegacija, vadovaujama Finansų ministro Viliaus Šapokos, dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) komiteto posėdyje Paryžiuje, kuriame svarstoma Lietuvos ekonominė apžvalga. Tai ypač svarbus žingsnis Lietuvai, siekiančiai šiais metais gauti kvietimą tapti EBPO nare.

Ši ekonominė apžvalga yra vienas iš Lietuvos narystei EBPO privalomų instrumentų, kurio tikslas – identifikuoti sektorinių politikų poveikį ilgalaikiam šalies augimui ir makroekonominei situacijai.

Teisingumo viceministras  Raimondas Bakšys priėmė sprendimą palikti pareigas

Šiandien Teisingumo viceministras Raimondas Bakšys pranešė pasitraukiantis iš užimamų pareigų.

„Susidariusiomis aplinkybėmis nebematau galimybių toliau vykdyti pradėtas reformas ir įgyvendinti iškeltus politinius uždavinius“, - susitikime su M.Vainiute sakė R.Bakšys.

Preliminarios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos – kovo viduryje

Kovo viduryje gyventojai jau galės atsiversti preliminarias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. 

„Suformuotos preliminarios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos gyventojams VMI elektroninio deklaravimo sistemoje bus pasiekiamos jau kovo viduryje. Gyventojai savo pajamas ir turtą turi deklaruoti iki gegužės 2 d. imtinai“, –  teigė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė

Deklaracijas laiku šiemet pateikė 92 proc. darbdavių ir 98 proc. privalančiųjų teikti tam tikrą informaciją apie išmokas. Mažiau – apie sumokėtas gyvybės draudimo, studijų, paskolų įmokas.

Iš viso metines su gaunamu darbo užmokesčiu susijusias A klasės išmokų deklaracijas šiemet iki vasario 15 dienos privalėjo pateikti 108,5 tūkst. asmenų, tikino S. Aliukonytė-Šnirienė.

Metines B klasės išmokų deklaracijas, kurios aktualios individualią veiklą vykdantiems asmenims bei gyventojams, gavusiems pajamas iš turto perleidimo, prizų bei kitų laimėjimų, laiku pateikė 98 proc. privalančiųjų teikti šią informaciją.

Tuo tarpu duomenis apie Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo, studijų, studijų paskolų, būsto paskolos palūkanų ir pensijų kaupimo fondų įmokas pateikė 74 proc. juridinių asmenų.

Reagavimo į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų duomenys: 2018 02 26 – 2018 03 04

Vasario 26 – kovo 4 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.

Vasario 26 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį IL-20,  skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio,  radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė,  skrydžio planą turėjo.

Vasario 27 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį IL-20 ir jį lydėjusius du orlaivius SU-27, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį.  Visa grupė skrido be radiolokacinių atsakiklių,  radijo ryšio su RSVC  palaikė, skrydžio plano neturėjo.

Kovo 1 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį IL-20 ir jį lydėjusius du SU-27, skridusius tarptautine oro erdve iš  Kaliningrado srities ir grįžusius į  Kaliningrado sritį.  Visa grupė skrido be radiolokacinių atsakiklių, su RSVC radijo ryšio nepalaikė, skrydžio planą turėjo tik IL-20.

Kovo 2 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį IL-20,  skridusį tarptautine oro erdve  iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos  žemyninę dalį.  Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, su RSVC radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.

Premjeras aptars situaciją Kalėjimų departamente

Pastarąją savaitę kilęs konfliktas dėl audito Kalėjimo departamente ne tik sukėlė nemažai klausimų dėl vykstančių procesų skaidrumo, tačiau ne juokais sudrebino ir teisingumo viceministro Raimondo Bakšio ir teisingumo ministrės Mildos Vainiutės kėdę. Pirmadienį Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis aptarti susiklosčiusios situacijos susitiks su policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriumi Sauliumi Urbonavičiumi ir Kalėjimų departamento direktoriumi Robertu Krikštaponiu.

Iškart po susitikimo premjeras pirmininkaus ministrų pasitarimui, po kurio turėtų paaiškėti tai, kaip premjeras vertina ne tik situaciją Teisingumo ministerijoje, tačiau ir, konkrečiai, teisingumo ministrės bei viceministro darbą.

Vasario 28 d. premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas ir Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kazėnienė išsakė kritikos teisingumo viceministrui R. Bakšiui dėl, pasak jų, vilkinimo ir trikdymo atliekant auditą Kalėjimo departamente.

Iškart po konferencijos, kurioje buvo kritikuojama ir teisingumo ministrė, pasisakė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, pareiškusi, kad akivaizdu, jog M. Vainiutė nekontroliuoja padėties ministerijoje ir negeba sklandžiai organizuoti darbo.

Nors teisingumo ministrė neigia, kad nesugeba tinkamai kontroliuoti procesų ministerijoje, sulaukusi kritikos iš prezidentūros, pareiškė žadanti sprendimus dėl tolesnių savo veiksmų priimti pirmadienį, po susitikimo su premjeru.

Tuo tarpu viceministras R. Bakšys griežtai atmeta jam metamus kaltinimus. Pasak viceministro, jis nesupranta, kuo grįsti S. Malinausko teiginiai.

Galiausiai S. Malinauskas teigia, kad R. Bakšys turi trauktis iš viceministro pareigų. Kitu atveju, pabrėžia patarėjas, trauksis jis pats. S. Malinausko teigimu, dėl to, kas turėtų trauktis iš pareigų, premjeras turės apsispręsti pirmadienį.

Prezidentė: teisingumo ministrė demonstruoja politinį neįgalumą

Vertindama šiandieninę situaciją Teisingumo ministerijoje, prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad kova su korupcija negali būti selektyvi ir kad teisingumo ministrė nesusitvarko su savo pareigomis.

„Negalima vienų smerkti, gaudyti, o kitiems atleisti. Konkretus atvejis Teisingumo ministerijoje, Kalėjimų departamente parodė, kad ministrė yra ne savo vietoje ir nesusitvarko su savo pareigomis ir demonstruoja politinį neįgalumą”, – pirmadienį sakė D. Grybauskaitė.

Pirmadienį teisingumo viceministras Robertas Bakšys atsistatydino po to, kai praėjusią savaitę premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas ir Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kazėnienė išsakė kritikos teisingumo viceministrui R. Bakšiui dėl, pasak jų, vilkinimo ir trukdymo atliekant auditą Kalėjimo departamente.

Iškart po konferencijos, kurioje buvo kritikuojama ir teisingumo ministrė, pasisakė ir prezidentė D. Grybauskaitė, pareiškusi, kad akivaizdu, jog Milda Vainiutė nekontroliuoja padėties ministerijoje ir negeba sklandžiai organizuoti darbo.

Nors teisingumo ministrė neigia, kad nesugeba tinkamai kontroliuoti procesų ministerijoje, sulaukusi kritikos iš prezidentūros, pareiškė žadanti sprendimus dėl tolesnių savo veiksmų priimti pirmadienį, po susitikimo su premjeru. 

JAV lėktuvnešis atplaukė į Vietnamo uostą pirmą kartą nuo karo šioje šalyje pabaigos

JAV karinių jūrų pajėgų lėktuvnešis „Carl Vinson“, lydimas kreiserio ir minininko, įplaukė į Vietnamo teritorinius vandenis pirmą kartą nuo 1975 metų – karo šioje šalyje pabaigos, praneša AP.

 Reuters/Scanpix nuotr.

Amerikos laivai, kuriuose iš viso yra apie 6 tūkstančius kariškių ir įgulų narių, pirmadienį išmetė inkarus Danango uoste. Manoma, kad JAV laivai bus Vietname iki kovo 9 d.

Kaip pareiškė Vietnamo užsienio reikalų ministerijos atstovas, Amerikos laivai atplaukė su „taikos misija“. „Šis vizitas turi padėti plėtoti dvišalius santykius ir palaikyti taiką, stabilumą ir saugumą regione“, – sakė jis.

Stebėtojų nuomone, JAV lėktuvnešio vizitas į Danangą susijęs su Kinijos stiprėjimu. Be kita ko, Pekinas didina karinį aktyvumą Paraselio salose ir Spratlio salyne – teritorijose, į kurias pretenduoja Vietnamas.

Po visuotinių rinkimų Italijoje  nė viena politinė jėga šalies parlamente veikiausiai neturės absoliučios daugumos

Maskvos centre užpulta kandidatė į Rusijos prezidentus K. Sobčiak

Sekmadienį Maskvos centre buvo užpulta kandidatė į Rusijos prezidentus Ksenija Sobčiak, praneša „RIA Novosti“.

Gautomis žiniomis, incidentas įvyko prie pastato, kur vyko renginys, skirtas Michailo Gorbačiovo gimimo dienai.

Pasak politikės, užpuolikas parvertė ją ant žemės ir apipylė veidą kažkokiu skysčiu, šaukdamas: „Tai už Žirinovskį!„

Apsauga sulaikė užpuoliką. Pasak A. Sobčiak rinkimų štabo atstovų, tai – Maskvos Dūmos pirmininko Aleksejaus Šapošnikovo padėjėjas Alanas Dzucevas. A. Šapošnikovo spaudos sekretorė Polina Orechova paneigė šią informaciją. Anot jos, jaunuolis nėra oficialus Maskvos Dūmos pirmininko padėjėjas.

Vėliau A. Šapošnikovas atsiprašė kandidatės į Rusijos prezidentus K. Sobčiak už tai, kad sostinės parlamento stažuotojas ją apipylė vandeniu. Pasak jo, „tai – provokacija ir chuliganizmas“.

Trečiadienį per televizijos debatus K. Sobčiak apipylė vandeniu RLDP kandidatą į prezidentus Vladimirą Žirinovskį, kuris ją užgauliojo.

Rusijos prezidento rinkimai įvyks kovo 18 d. Kandidatais į šį postą įregistruoti aštuoni žmonės, bet stebėtojai neabejoja, kad juos vėl laimės dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas.

Atgal