VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

06.10. Seimo Pirmininkas reiškia užuojautą dėl partizanės A. Lukšytės-Garšvienės (Mildos) netekties

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą laisvės kovotojos, partizanės Antaninos Lukšytės-Garšvienės Mildos artimiesiems.

Pasak parlamento vadovo, tai, ką Lietuvai davė Milda, yra neįkainojama dovana šalies istorijai. Ją pažinojusieji ją amžinai atsimins, kaip tikrą patriotę, neskaičiavusią jėgų ir negalvojusią apie auką, kaip mylinčią savo tėvynę ir beatodairiškai prisidedančią prie kovos už tiesą ir laisvę.

Atgal