VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

08.21. ERK pritarė V. Sinkevičiaus kandidatūros siūlymui į Europos Komisijos narius

 

           Seimo Europos reikalų komitetas (ERK) pritarė išvados projektui „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo protokolinio nutarimo „Dėl pritarimo Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūros siūlymui į Europos Komisijos narius“ (projekto Nr. XIIIP-3761).

            Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas pateikė komiteto nariams informaciją apie preliminarią Europos Komisijos sudėtį ir informavo, kad dabartinės sudėties Europos Komisija dirbs iki 2019 m. spalio 31 d. Viceministras pažymėjo, kad šiuo metu dvidešimt viena valstybė narė yra oficialiai nominavusi savo kandidatus į Europos Komisiją, iš kurių – dešimt yra moterys.

           Visos valstybės narės turi pasiūlyti savo kandidatus į Europos Komisijos narius iki rugpjūčio 26 d. Planuojama, kad Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje balsuos dėl visos Europos Komisijos sudėties patvirtinimo spalio 21–24 dienomis. 

            Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į Europos Komisijos narius Seimo statuto nustatyta tvarka konsultuojasi su Seimu.

            Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 18020 straipsniu, svarsto šių pareigūnų, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos institucijose teikia Lietuvos Respublika ir kuriems teikti reikia Seimo pritarimo, kandidatūras: 1) Europos Komisijos nario;2) Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų; 3) Audito Rūmų nario.

           Po pristatymo Seimo posėdyje kandidatūras svarsto Seimo narių frakcijos ir atitinkami komitetai. Frakcijos ir komitetai turi teisę su kandidatais suderintu laiku pakviesti juos į savo posėdžius ir užduoti jiems klausimų.

 

Atgal