VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

01.20. Lietuva įsipareigojo nuosekliai kovoti su priverstiniu darbu

Seimas gruodžio mėnesį ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos protokolą, kuris papildo Konvenciją dėl priverstinio darbo. Remiantis šiuo protokolu, Lietuva įsipareigojo garantuoti priverstinio darbo aukoms tinkamą apsaugą ir jų teisių gynimą bei imtis efektyvių prevencinių priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias priverstiniam darbui, kaip reiškiniui.

„Moderni ir išsilavinusi visuomenė, deja, vis dar susiduria su priverstinio ar privalomojo darbo problema. Dažniausiai aukomis tampa žmonės iš socialiai pažeidžiamų grupių, kurie atsiduria beviltiškose situacijose ir neturi galimybės rinktis, o kartais patenka į nusikalstamų grupių sukonstruotas schemas be galimybės pasipriešinti. Dėl šios problemos nukenčia bendras šalies ir visuomenės vystymasis. Ekspertai pripažįsta, kad kovojant su šiuo reiškiniu labiausiai padeda visos visuomenės, darbdavių ir ypač socialiai pažeidžiamų grupių švietimas, ankstyvas nukentėjusiųjų identifikavimas bei tinkama jų apsauga. Nė vienas priverstinį ar privalomąjį darbą dirbti turėjęs asmuo to nenorėjo laisva valia“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
Pasak ministro, priverstinis darbas, kai žmonės verčiami daryti nusikaltimus, verstis prostitucija, dirbti be poilsio valandų ar tik už maistą, priverstinis elgetavimas, gali paliesti tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių piliečius bei svetur išvykusius lietuvius.
Šiam tikslui Lietuvoje veikia Kovos su prekyba žmonėmis komisija. Šalies institucijos kasmet dalyvauja „Europolo“ organizuojamuose bendruose veiksmuose-operacijose (Joint Action Days).
Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos ir kitų tarnybų atstovai yra susitelkę į Jungtinius operacijų centrus ir kartu siekia užkirsti kelią nelegaliam ir nedeklaruotam darbui, nusikaltimams finansų sistemai, ekonomikai ar verslo tvarkai, nes gana dažnai priverstinis ar privalomasis darbas apima kelių rūšių nusikalstamas veikas.
Kasmet iš valstybės biudžeto socialinei pagalbai nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis skiriamas vis didesnis finansavimas: nuo 115 tūkst. eurų – 2017 m. iki planuojamų 245 tūkst. eurų – 2020 m. Tokia pagalba teikiama finansuojant nevyriausybinių organizacijų, dirbančių prekybos žmonėmis prevencijos srityje, projektus.
Finansavimas didinamas reaguojant į pastaraisiais metais didėjantį asmenų, kuriems reikalinga tokia pagalba, skaičių. Skaičiuojama, kad 2017 metais Lietuvoje tokią pagalbą gavo per 200 asmenų, o šiemet pagalba bus suteikta maždaug 300 žmonių.
Pagalbą prekybos žmonėmis aukoms Lietuvoje ypač aktyviai teikia nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos.
Su priverstinio darbo problema Lietuva nuo pat nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Konvenciją dėl priverstinio ar privalomojo darbo šalis ratifikavo 1994 metais.

Atgal