VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

01.02. Naujausios žinios

Geriausiems protams iš užsienio susigrąžinti - per 20 mln. eurų

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama į šalį pritraukti aukšto lygio mokslininkus iš užsienio, taip pat ir iš Lietuvos išvykusius perspektyvius tyrėjus, skirs per 20 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų. 
Kvietimus tyrėjų iš užsienio koordinuojamiems projektams planuojama paskelbti 2018 m. pirmoje pusėje.
"Tikimės, kad šiuo metu vykdoma mokslo ir studijų sistemos pertvarka, apimanti institucijų tinklo konsolidavimą ir išteklių koncentravimą, finansavimo ir kokybės užtikrinimo sistemų reformą, tyrėjų ir dėstytojų darbo užmokesčio kėlimą, sukurs tinkamą aplinką protų nutekėjimo prevencijai ir pritraukimui”, - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.
Kaip pabrėžia ministrė, pastarąjį dešimtmetį Lietuvos mokslui skirtos didelės finansinės investicijos, šalies mokslo ir studijų institucijos savo turima mokslinių tyrimų įranga prilygsta aukšto tarptautinio lygio mokslo centrams. Tačiau iki šiol trūko finansinių instrumentų, kurie pasiūlytų tarptautiniu mastu konkurencingas darbo sąlygas, galinčias motyvuoti aukščiausio lygio mokslininkus dirbti Lietuvoje. Todėl dalis 2014-2020 m. ES investicinių fondų lėšų nukreipta į užsienio lietuvių ir užsieniečių mokslininkų pritraukimą.
2018 m. pirmoje pusėje numatoma skelbti kvietimus mokslinių tyrimų projektams, kuriuos vykdyti į Lietuvą galės atvykti užsienio mokslo institucijose dirbantys aukšto lygio mokslininkai ir tyrėjai. Įgyvendinant projektus, planuojama, kad mokslinių tyrimų grupėms vadovaus aukšto lygio užsienio mokslininkai, o pačią mokslinių tyrimų grupę galės sudaryti tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrėjai. Į projektus bus skatinama įtraukti ir jaunuosius tyrėjus. Konkursą organizuos Lietuvos mokslo taryba.
Numatoma, kad mokslinių tyrimų projektai galės būti iki 4 metų trukmės, o maksimali vieno projekto vertė - iki 1 mln. eurų. Bus skiriamos lėšos ne tik moksliniams tyrimams, tyrimo grupės narių atlyginimams ir komandiruotėms, bet ir tyrėjų iš užsienio persikėlimo išlaidoms kompensuoti.
Tarptautinė praktika rodo, kad daugeliui pasaulio valstybių aktualus protų judumo - protų nutekėjimo, susigrąžinimo, pritraukimo - politikos poreikis. Kaip patvirtina JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Airijos ir kitų valstybių pavyzdžiai, šalis mokslo protams tampa patraukli, kai mokslo politika sudaro sąlygas ne tik susigrąžinti išvykusius tyrėjus, bet ir pritraukti aukštos kvalifikacijos mokslininkus užsieniečius, o perspektyvias savo mokslo pajėgas išlaikyti savo šalyje. Tokia mokslo aplinka yra atviresnė naujovėms, į tokią šalį iš jos išvykę tyrėjai yra labiau linkę sugrįžti.

Įsigalioja Prezidentės inicijuoti įstatymai

Nuo 2018 metų įsigalioja devynios Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytos įstatymų iniciatyvos, ypač svarbios skaidrumui didinti, švietimo pertvarkoms pradėti ir vaikų apsaugai užtikrinti, primena Prezidentės spaudos tarnyba.
Siekiant įgyvendinti tikslą „Lietuva - be vaikų globos namų" ir sustiprinti vaikų apsaugą, nuo sausio 1 dienos įsigaliojo įstatymai, kuriais įteisinama pareiga pranešti apie smurtą prieš vaikus, atsiranda profesionalūs globėjai, taip pat bus skiriamos vaiko priežiūros išmokos įsivaikinus vyresnį negu 2 metų vaiką.
Dar viena svarbi Prezidentės iniciatyva vaikų interesams apsaugoti - nuo liepos įsigaliosiančios Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, kurios įveda prievolę nukentėjusių ar liudijančių vaikų apklausas vykdyti pasitelkus psichologus ir tik tam skirtose specialiose patalpose.
Šiemet prasideda Prezidentės inicijuoti švietimo sistemos pokyčiai. Nuo sausio bus įvestos švietimo įstaigų vadovų kadencijos ir prasidės skaidresnė jų atranka. O nuo vasario pradedama profesinio mokymo pertvarka, kuria siekiama užtikrinti konkurencingą, valstybės ir verslo poreikius atitinkantį profesinį mokslą.
Skaidrumo viešajame sektoriuje didinimui Prezidentės iniciatyva įvedamos kadencijos valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių vadovams ribojant jas iki dviejų kartų. Taip pat nuo naujų metų įsigalioja Labdaros ir paramos įstatymo pataisos, įpareigosiančios detaliai viešinti gaunamą paramą. Neteisėtam praturtėjimui, neskaidriam lobizmui, korupcijai užkardyti nuo sausio 1 dienos įsigaliojo išplėstas turto deklaracijas turinčių pateikti ir viešinti asmenų sąrašas. Svarbias pareigas einančių viešojo sektoriaus darbuotojų deklaracijos bus viešos.
Liepą įsigalios ir teismų atvirumui reikšminga Prezidentės iniciatyva - teismo sprendimai galės būti įrašomi arba transliuojami tiesiogiai. Atviresnės taps ir sveikatos priežiūros įstaigos. Nuo sausio visos gydymo įstaigos turės viešai skelbti veiklos rezultatus, pagal kuriuos žmonės galės rinktis geriausias ir greičiausias paslaugas.

2018 metais Lietuvos kariai dalyvaus devyniose tarptautinėse operacijose

Sausio 1 dieną įsigalioja naujas Seimo patvirtintas mandatas, kuris nustato, kokiose tarptautinėse operacijose iki 2019 m. pabaigos dalyvaus Lietuvos kariai. Lietuva ir toliau dalyvaus tarptautinėse operacijose, kurios remia tarptautinės bendrijos pastangas palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, kovoti su tarptautiniu terorizmu. 
Šiuo metu Lietuva su daugiau kaip 120 karių dalyvauja devyniose skirtingų tarptautinių organizacijų vadovaujamose operacijose Europoje, Azijoje ir Afrikoje.
Lietuva ir toliau dalyvaus NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Afganistane "Tvirta parama", kuria prisidedama rengiant Afganistano nacionalines saugumo pajėgas. Šioje operacijoje Lietuva planuoja išlaikyti 29 karius.
NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove ir toliau bus išlaikomas vienas karys. Lietuvos kariai NATO taikos palaikymo pajėgų misijoje Kosove dalyvauja nuo 2012 metų pabaigos. Šioje tarptautinėje misijoje Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės specialistai rotuojasi po vieną kas ketvirtį.
Europos Sąjungos (ES) kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje "Atalanta" numatytu rotacijos periodu dalyvaus 15 karių. 2017 metų lapkritį prasidėjusi ketvirtoji Lietuvos karių autonominės laivo apsaugos grupės rotacija truks iki 2018 metų kovo. Taip pat šiai misijai Lietuva nuolat skiria po vieną karininką, kuris tarnauja misijos operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje. Šią misiją ES pradėjo 2008 metais, reaguodama į itin išaugusį piratavimą prie Somalio krantų.
Lietuva tęs dalyvavimą ir ES karinėje operacijoje "Sophia" Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje. Šiuo metu du Lietuvos karininkai tarnybą atlieka Italijos kariuomenės laive. Vienas Lietuvos karininkas tarnauja operacijos "Sophia" vadavietėje Romoje. Planuojama, kad 2018 metų antroje pusėje bus išsiųsta 15 karių laivo apžiūros grupė. Pagrindinės grupės užduotys - laivų, sukeliančių įtarimą dėl nelegalaus ginklų ar migrantų gabenimo, identifikavimas.
ES mokymo misijoje Malyje planuojama rotacijos pagrindu ir toliau išlaikyti du karius. Šiuo metu du Lietuvos kariuomenės instruktoriai tarnauja Kuolikoro mieste, kuriame padeda plėtoti Malio kariuomenės operacinius gebėjimus ir veiklą, kad ji būtų pajėgi užtikrinti šalies teritorinį vientisumą ir atremti teroristinių grupuočių išpuolius.
ES mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje numatomas dviejų Lietuvos karių dalyvavimas. Šiuo metu misijoje dalyvauja vienas Lietuvos karys. 
Lietuva tęs dalyvavimą ir Jungtinių Tautų vadovaujamoje operacijoje Malyje "Minusma" ir skirs operacijai 39 karius. Lietuvos kariai operacijoje vykdo tarptautinių pajėgų apsaugos funkcijas Vokietijos kontingento sudėtyje. 
Lietuva 2017 metais prisijungė prie JAV vadovaujamos koalicijos operacijos Irake ir išsiuntė į ją savo karinius instruktorius. 2018 metais operacijoje "Įgimtas ryžtas" ir toliau dalyvaus šeši kariai, taip pat planuojama papildomai dislokuoti karių padalinį.
Karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais 2018 metais ir toliau dalyvaus apie 40 Lietuvos karių.

Į antrojo laipsnio valstybinę pensiją galės pretenduoti ir daugiavaikiai tėvai

 Ne tik daugiavaikės motinos (įmotės), bet ir tėvai (įtėviai), kurie išaugino 5 ir daugiau vaikų, turi teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją. 
Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo tai numatančios Seimo pernai lapkritį priimtos Valstybinių pensijų įstatymo pataisos. 
Pagal įsigaliojusius pakeitimus daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija bus skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka šiame įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.
Įstatyme aiškiai apibrėžti atvejai, dėl kokių priežasčių daugiavaikiams motinai arba tėvui antrojo laipsnio valstybinė pensija nebūtų skiriama. Pavyzdžiui: jei motina (tėvas) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotikais, bent vienas jos (jo) vaikas (įvaikis) auga ar augo socialinės rizikos šeimoje; jei ji (jis) buvo nuteista (-as) už nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo vaikui (įvaikiui) ir šeimai ar nusikaltimo, susijusio su jos (jo) vaiko (įvaikio) sveikatos sutrikdymu ar gyvybės atėmimu, padarymą - nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne. 
Daugiavaikės motinos ir tėvai negalės pretenduoti į antrojo laipsnio valstybinę pensiją, jei bent vienas jų išaugintas vaikas (įvaikis) nuteistas už sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymą - nesvarbu, ar teistumas yra išnykęs, ar ne (išskyrus atvejus, kai įvaikis už labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo padarymą buvo nuteistas iki įvaikinimo) ir kt.

Pas gyventojus dar likę apie pusę milijardo neiškeistų litų

Praėjus trejiems metams po Europos Sąjungos bendrosios valiutos euro įvedimo Lietuvoje, gyventojai mūsų šalyje ir užsienyje tebeturi daugiau kaip 469 milijonus litų, arba apie 8 proc. apyvartoje 2015 m. sausio 1 d. buvusių litų. Tai sudaro apie 11 tonų banknotų ir apie 1 593 tonas monetų, kurios nėra grįžusios į jas išleidusį Lietuvos banką.
"Keičiančių litus į eurus mūsų kasose Vilniuje ir Kaune bus ir šiemet, nes gyventojai jų tebeturi gana daug. Bet galima prognozuoti, kad tokių pinigų keitėjų toliau mažės. Palyginti su ankstesniais metais, pernai Lietuvos banke buvo pakeista mažiau litų, buvo mažiau ir gyventojų, keičiančių litus, bet padidėjo suma, iškeičiama per vieną litų keitimo operaciją. Porą kartų keitimo sumos pernai viršijo šimtą tūkstančių litų, o sykį iškeitėme net pusę milijono litų", - sako Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Politikos, emisijos ir kontrolės skyriaus viršininkas Egidijus Paleckis.
Jis pažymi, kad visi į apyvartą išleisti litai tikrai niekada negrįš į Lietuvos banką, nes dalis jų sunaikinta, dalis paslėpta ir tos vietos pamirštos, kiti litai yra iškeliavę į užsienį arba žmonės juos pasiliko atminčiai.
2017 m. sausį-gruodį atlikta daugiau kaip 30 tūkst. litų keitimo operacijų (per visus 2016 m. - 47 tūkst.), iš viso pakeista 22 mln. litų. Vilniuje pakeista apie 12 mln. litų ir atlikta daugiau kaip 18 tūkst. litų keitimo operacijų, Kaune - 10 mln. litų, atlikta daugiau kaip 12 tūkst. keitimo operacijų. 
2017 m. vienos litų keitimo operacijos metu vidutiniškai buvo iškeičiama apie 726 litus, 2016 m. - apie 665 litus.
2017 m. gruodžio 28 d. duomenimis, gyventojai tebeturi daugiau kaip 336,3 mln. litų banknotų (6 proc. buvusių apyvartoje 2015 m. sausio 1 d.) ir apie 114,5 mln. apyvartinių litų monetų (58 proc.). Iš visos negrįžusių į Lietuvos banką daugiau kaip 469 mln. litų sumos, skaičiuojant pagal jų buvusią vertę, daugiau kaip 18,7 mln. sudaro numizmatinės litų monetos. Tokių monetų 0,2 mln. litų padaugėjo, palyginti su euro įvedimo 2015 m. sausio 1 d. momentu, nes jas iš turėtų atsargų Lietuvos bankas parduoda ir pradėjus naudoti bendrąją valiutą.
Kaip nacionalinė valiuta litas buvo naudojamas Lietuvos Respublikoje 1922-1940 m. Daugiau kaip po 50 metų pertraukos jis sugrįžo 1993 m. - birželio 25 d. į apyvartą vėl išleisti litų banknotai ir monetos su centais. Kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, ši valiuta nebegalioja nuo 2015 m. sausio 16 d., po dvi savaites trukusios apyvartos kartu su eurais. 
Lietuvos banke nemokamai neribotą laiką ir neribojant sumos keičiami visų laidų (1991 m. ir vėlesnių) litai. Gyventojai, vis dar turintys litų, juos gali pasikeisti Lietuvos banko kasose Vilniuje (Žirmūnų g. 151) ir Kaune (Maironio g. 25).

Nuo Naujųjų metų mažėja teismų skaičius

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje mažėja apylinkių ir apygardų administracinių teismų skaičius. 
Šiuo metu esantys 49 apylinkių teismai jungiami paliekant 12 apylinkių teismų. Po reformos liks Vilniaus miesto, Vilniaus regiono, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Plungės, Tauragės, Telšių ir Utenos apylinkių teismai. 
„Maži teismai bus prijungiami prie kitų teismų, vietoj veikusių atskirų teismų bus steigiami teismų padaliniai - teismų rūmai. Pavyzdžiui, po reorganizavimo Pakruojo rajono apylinkės teismas, kuriame dirba 3 teisėjai, vadinsis Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmais", - sako teisingumo ministrė Milda Vainiutė. 
Asmenys dėl tokio reorganizavimo nepatirs nepatogumų, nes skirstant bylas, nagrinėtinas žodinio proceso tvarka, bus atsižvelgiama į įstatymuose įtvirtintas teritorinio teismingumo taisykles. Rašytinio proceso tvarka nagrinėtinos bylos bus skirstomos bendrai visiems apylinkės teismą sudarantiems teismo rūmams.

Susisiekimo ministerija: susisiekimo sektoriaus valstybės valdomose įmonėse neliko politinio pasitikėjimo asmenų

Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomos įmonės depolitizuotos, jų valdybose nebeliko politinio pasitikėjimo asmenų, skelbia Susisiekimo ministerija. Šios permainos, pasak ministerijos, - vienas iš svarbių žingsnių, gerinant įmonių valdymą bei įgyvendinant Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) rekomendacijas.
„2017-aisiais iš esmės pasikeitė susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių valdybos - jas papildė naujai išrinkti nepriklausomi nariai, nebeliko politinio pasitikėjimo asmenų. Įmonių valdymo depolitizavimas - esminė sąlyga, leidžianti įmonėms vykdyti plėtrą pagal savo nustatytą ilgalaikę strategiją, vadovaujantis verslo logika ir nepriklausomai nuo politinių vėjų", - sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
2017 m. pradžioje Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausė 22 valstybės valdomos įmonės, iš jų 7 įmonių valdybose dirbo politinio pasitikėjimo asmenys, 6 įmonėse ėję valdybos pirmininko pareigas. Gegužės mėnesį viena iš šių įmonių - VĮ "Infostruktūra" Vyriausybės sprendimu buvo perduota Krašto apsaugos ministerijai.
Per metus susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių sąrašą papildė VĮ "Kelių priežiūra", sukurta reorganizavus 11 regioninių kelių priežiūros įmonių, ir Susisiekimo ministerijai perduotas VĮ Registrų centras. Šių įmonių valdybos buvo iškart formuojamos be politinio pasitikėjimo asmenų. 
Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai šiuo metu priklauso 12 valstybės valdomų įmonių.
Šiuo metu baigiamos formuoti susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių valdybos. 2018 m. sausio mėnesį bus suformuotos AB „Lietuvos geležinkeliai", VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ „Oro navigacija", VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos ir VĮ Registrų centro valdybos, į jas išrenkant nepriklausomus valdybų narius.

Lietuvos bankas: kredito unijų sektorius po reformos - saugesnis ir pajėgesnis konkuruoti su bankais

Metų sandūra žymi svarbų Lietuvos finansų rinkos įvykį - kredito unijų reformos pabaigą. Nuo šiol Lietuvoje veikia dvi centrinės kredito unijos, dar penkios kredito unijos šiemet pradės persitvarkymo į specializuotus bankus procedūras.
"Galima konstatuoti, kad kredito unijų veiklos pertvarka iš esmės baigta. Ji leido susiformuoti centrinių kredito unijų grupėms, kurios galės stiprinti kooperatinės bankininkystės veiklą, plėtoti finansinių paslaugų teikimą regionų, miestelių ir miestų gyventojams bei verslui. Atsiradusi galimybė steigtis specializuotiems bankams papildys kredito įstaigų žemėlapį, vartotojams prieinamų finansinių paslaugų spektrą ir didins konkurenciją", - sako Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Gediminas Šimkus.
Jis pažymi, kad reformuotoje sistemoje centrinių kredito unijų vaidmuo tapo kur kas svarbesnis nei anksčiau: joms sudarytos sąlygos užtikrinti savo narių mokumą ir suteiktos galios kontroliuoti jų prisiimamą rizikos lygį.
Kredito unijos iki 2018 m. sausio 1 d. privalėjo apsispręsti, ar toliau tęsti kredito unijos veiklą įstojant į centrinę kredito uniją, ar pradėti persitvarkymo į banką procedūrą. 
Numatoma, kad anksčiau buvusios vienintelės centrinės kredito unijos branduolį išsaugojusi Lietuvos centrinė kredito unija vienys 50, o įsteigta nauja Jungtinė centrinė kredito unija - 11 kredito unijų, jos abi turi per 140 tūkst. narių, sakoma Lietuvos banko (LB) pranešime.
Kredito unijos "Mano unija", LTL, "Saulėgrąža", Rato kredito unija bei kredito unija "Taupa" nusprendė sukti įprastos bankininkystės keliu ir gavo Lietuvos banko sutikimą persitvarkyti į specializuotą banką. Nors tai nereiškia, kad šios įstaigos automatiškai taps bankais, joms atvertas kelias per penkerius metus pertvarkyti savo veiklą taip, kad tenkintų visus bankams keliamus reikalavimus ir gautų specializuoto banko licenciją. Tai leistų joms verstis tradicine banko veikla - rinkti indėlius, skolinti gyventojams ir verslui.
"Kredito unijų sektoriaus reformos poreikį nulėmė pernelyg nuo kooperatinės veiklos modelio nutolusios kredito unijos ir su tuo susijusios problemos. Reforma kredito unijoms suteikė galimybę "pasižiūrėti į veidrodį" ir atsakyti į klausimą, ar jos tikrai veikė kaip tam tikrą bendruomenę vienijančios kooperatiniais principais grįstos finansų įstaigos. Kad jos nepaveldėtų ankstesnėje sistemoje sukauptų problemų, jų balansai buvo nuodugniai patikrinti turto kokybės vertinimo metu ir apvalyti nuo prastos kokybės turto", - sako G. Šimkus.
Kredito unijų reformą iš esmės paskatino tai, kad ilgiau nei 20 metų veikęs šis sektorius nesugebėjo dirbti pelningai, jų veiklos modelis neatitiko kooperatinio, trūko tvaraus kapitalo. Veikdamos panašiai kaip bankai ar investiciniai fondai, kredito unijos galėjo prisiimti nepasvertai daug rizikos ir neretai bankrutuodavo (nuo 2013 m. iki 2017 m. pabaigos veiklą priverstinai baigė 11, o dar 2 kredito unijų veikla sustabdyta ir paskirtas laikinasis administratorius). Pasitaikydavo ir piktavalių, kurie tyčia iššvaistydavo turtą ir privesdavo jas iki bankroto. Visa tai lėmė, kad nuo 2013 m. iš Indėlių draudimo fondo buvo išmokėta 173 mln. eurų išmokų.
Įgyvendinant reformą buvo atliktas visų kredito unijų turto kokybės vertinimas. Dėl turto kokybės vertinimo metu atskleistų problemų kredito unijų turto vertė buvo sumažinta 15,9 mln. eurų. 
Kredito unijų sektoriaus turtas 2017 m. trečią ketvirtį sudarė 666 mln. eurų, arba 2,5 proc. viso finansų sektoriaus turto.

"Baltajame" sąraše esančios įmonės užsieniečius galės įdarbinti paprasčiau

 Nuo sausio 2-osios įsigaliojo naujovė, supaprastinanti ir paspartinanti migracijos procedūras, taikomas į Lietuvą dirbti atvykstantiems užsieniečiams. Juos įdarbinančios įmonės nuo šiol gali pretenduoti patekti į "baltąjį", Patvirtintų įmonių sąrašą. Joms įdarbinimo procese bus taikoma mažiau formalumų 
"Palengvės dokumentų daugkartinėms nacionalinėms vizoms pateikimo procesas, sutrumpės prašymų išduoti šias vizas nagrinėjimo terminai. Tokiu būdu Lietuvos darbdaviai galės greičiau ir paprasčiau įdarbinti tuos užsieniečius, kurie reikalingi šalies darbo rinkai", - pažymi vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 
Įmonės, pageidaujančios patekti į "baltąjį" sąrašą, turės atitikti bent 4 iš 10 papildomų kriterijų. Pavyzdžiui, įmonės pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus, įmonė vykdo licencijuojamą veiklą, įmonėje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų, įmonės vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių Lietuvoje trūkstamą profesiją. Sprendimą dėl įtraukimo į sąrašą Migracijos departamentas priims per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, į šį sąrašą įmonė bus įtraukiama 3 metams. 
Į sąrašą nebus įtraukiamos įmonės, turinčios skolų valstybės ar savivaldybių biudžetui, nesumokėtų baudų, neteikiančios mokesčių deklaracijų, turinčios kitų nusižengimų. Sąrašas bus skelbiamas viešai, o nustačius, kad įmonė neatitinka kriterijų, ji iš sąrašo bus išbraukiama. 
Siekiant gerinti užsieniečių aptarnavimą, nuo šiol daugiau procedūrų persikels į elektroninę erdvę - visi prašymai išduoti daugkartines nacionalines vizas bus pildomi elektroniniu būdu.
Tam, kad užsieniečiai prašymus dėl vizų elektroniniu būdu galėtų užpildyti ir atvykę į Migracijos departamentą, šios įstaigos priimamajame bus įrengta klientų srautų valdymo sistema, bevielio interneto prieiga, pastatytas informacinis terminalas. 
Tie užsieniečiai, kuriems taikomas bevizis režimas, atvykstantys dirbti į Patvirtintų įmonių sąraše esančią įmonę, galės kreiptis dėl nacionalinės vizos paprastesne tvarka. Šiais atvejais įmonė turės pateikti tarpininkavimo raštą, kuriuo įsipareigos įdarbinti užsienietį, jį tinkamai apgyvendinti, prireikus, padengti pragyvenimo lėšas, užtikrinti, kad užsienietis buvimo Lietuvoje turint nacionalinę vizą laikotarpiu bus apdraustas sveikatos draudimu.

Lietuvos istorijos akcentai

Lietuva sausio 3-iąją:
1921 m. prasidėjo pirmasis Lietuvos katalikų kongresas.
1926 m. Joniškiuose, Šakių rajone, gimė lietuvių kalbininkas profesorius Juozas Pikčilingis. Mirė 1991 m.
1923 m. Klaipėdoje įsteigtas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas.
1989 m. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo Taryba įgaliojo Algį Klimaitį, Europos Parlamento Baltijos grupės generalinį sekretorių, atstovauti Sąjūdžiui Europos Parlamente.
2003 m. prasidėjo bendrovės "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo procesas.
2008 m. minint tragiškai žuvusio poeto, eseisto, leidėjo, filosofo Vaidoto Daunio (1958-1995) gimimo 50-metį, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta šiai sukakčiai skirta paroda "Aš lyg žiedas, kurį tu, pasauli, ne sau auginai. Vaidotui Dauniui - 50".
2012 m. eidama 76-uosius metus mirė dailėtyrininkė, buvusi Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros dėstytoja Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė.

Į Dakaro ralį išlydėtas vienintelis motociklininkas iš Lietuvos

Ankstų antradienio rytą iš Vilniaus oro uosto į Dakaro ralį išlydėtas Balys Bardauskas, vienintelis motociklininkas iš Lietuvos, kurio likimą šiose lenktynėse seks tūkstančiai tautiečių.
Palydėtuvės vyko 4 valandą ryto. Komandą "Team Perkūnas" sudaro iš viso penki nariai - motociklininkas B. Bardauskas, ekipos vadovas, argentinietis Carlosas Brebbia, Dakarą ne vieną kartą sėkmingai įveikęs automobilių pilotas Aurelijus Petraitis, sostinės verslininkas Kęstutis Banikonis ir žinoma kaunietė, keliautoja, labdaros ir paramos fondo "Saulės smiltys" vadovė Marija Dubickienė.
Komandą išlydėjo B. Bardausko ir komandos narių artimieji. Palinkėjimų komandai skyrė ir Kalėdų senelis. 
Dakaro ralis startuos sausio 6 d. Jame numatyta iš viso 14 etapų. Motociklininkų klasėje užsiregistravo iš viso 167 dalyviai. B. Bardauskas startuos 98-uoju numeriu.

Centralizuota VSAT tapo vienu juridiniu asmeniu ir per metus sutaupys 2 mln. eurų

Reorganizavus pasieniečių struktūrinius padalinius nuo šių metų sausio 1-osios Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT) centralizuotos visos bendrosios funkcijos ir įgyvendintas vieno juridinio asmens principas. Tikimasi, kad reformos leis kasmet sutaupyti maždaug po 2 mln. eurų. 
Ignalinos, Vilniaus, Varėnos, Pagėgių ir Pakrančių apsaugos rinktinėse nuo sausio 1 d. panaikintos vieno iš dviejų vado pavaduotojų pareigybės. Centralizuojant rinktinių vykdytas bendrąsias funkcijas jose nebeliko ir iki šiol veikusių Logistikos, Bendrųjų reikalų bei Finansų skyrių su šių padalinių viršininkais. Šios rinktinių bei Pasieniečių mokyklos funkcijos centralizuotos į VSAT centrinę įstaigą Vilniuje, taip mažinant ir išlaidas, ir jas vykdžiusių tarnautojų skaičių. 
Beje, pernai VSAT tokiu pačiu principu jau buvo įvykdytas teisės, viešųjų pirkimų, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo funkcijų centralizavimas, perkeliant dalį šias funkcijas vykdančių darbuotojų pareigybių į atitinkamus VSAT centrinės įstaigos padalinius. 
Dėl tokių pertvarkymų pareigybių VSAT nuo 2018 m. sausio 1 d., lyginant su 2017 m. sausio 1 d., sumažėjo 60.
Šiais funkciniais ir struktūriniais VSAT pertvarkymais siekiama stiprinti valstybės sienos apsaugą, užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymą, didinti pasieniečių darbo užmokestį bei suvienodinti procesų valdymo standartus ir praktiką.
Naujomis sąlygomis pasieniečių specializuotų ir teritorinių padalinių vadovai galės koncentruotis į tiesioginių valstybės sienos ir kitų specialiųjų funkcijų vykdymą, o ne vykdyti administracines ir ūkinio pobūdžio funkcijas. Be to, dėl šių reformų sumažės biudžeto išlaidos bendrosioms administracinėms funkcijoms vykdyti.
Skaičiuojama, kad šis antrasis pertvarkų etapas, t. y. bendrųjų funkcijų centralizavimas, leis per metus sutaupyti apie 800 tūkst. eurų. Iš viso dėl nuo 2016 m. gegužės 1 d. VSAT įvykdytų pertvarkų tarnyba, skaičiuojama, sutaupys po 2 mln. eurų per metus. Šios lėšos skiriamos pasieniečių motyvacijai kelti, atlyginimams didinti, kvalifikacijai tobulinti.

Britanijos premjerė pažadėjo sėkmingą išstojimą iš ES

Savo sekmadienio sveikinime Naujųjų metų proga Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Theresa May pažadėjo sėkmingą išstojimą iš Europos Sąjungos (ES), sustiprinti šalies ekonomiką ir sukurti "teisingesnę visuomenę" kiekvienam gyventojui. 
Pasak T. May, 2017-ieji valstybei buvo "progreso metai". Ir nesvarbu, ar žmonės balsavo už, ar prieš "Brexit" 2016 m. birželio referendume, "dauguma gyventojų tik nori, kad vyriausybė toliau judėtų į priekį ir užtikrintų gerą "Brexit" procesą, o mes būtent tai ir darome. Sėkmingas "Brexit" yra ypač svarbu, bet juo mūsų ambicijos neapsiribos", savo kalboje sakė šalies premjerė. 
"Tikiu, kad 2018-ieji gali būti sugrįžusio pasitikėjimo ir pasididžiavimo mūsų šalimi metai. Metai, kuriais mes ir toliau užtikrinsime gerą progresą dėl sėkmingo "Brexit" susitarimo, dėl ateities poreikius atitinkančios ekonomikos ir dėl stipresnės bei teisingesnės visuomenės visiems jos nariams", - kalbėjo T. May.

Prie Raudų sienos Jeruzalėje rastas 2 700 metų senumo molinis antspaudas

Izraelio mokslininkai per kasinėjimus prie Raudų sienos Jeruzalėje rado apie 2 700 metų senumo molinį antspaudą. Monetos dydžio antspaude senąja hebrajų kalba iškalta "Miesto gubernatoriui", pranešė Izraelio žinybos. Tai esą yra "ypatingas ir svarbus" radinys.
Rastas antspaudas yra iš pirmosios žydų šventyklos laikų. Saliamono šventykla buvo pastatyta prieš 3 000 metų ir 586 metais prieš Kristų sugriauta babiloniečių.
Archeologė Schlomit Weksler-Bdolach sakė: "Biblijoje minimi du Jeruzalės gubernatoriai, ir šis radinys rodo, kad šių pareigų mieste prieš 2 700 metų iš tikrųjų būta". Archeologė teigė mananti, kad molinis antspaudas buvo naudojamas kaip savotiškas logotipas arba mažytis suvenyras. Antspaude pavaizduotos ir dvi figūros, stovinčios viena prieš kitą.

Tyrimas: 2017-aisiais aviakatastrofų skaičius buvo rekordiškai mažas

2017-ieji buvo saugiausi metai komercinių avialinijų skrydžiams istorijoje, rašo BBC.
Nyderlandų konsultacijų įmonė "To70" ir interneto puslapis "Airline Safety Network" (ASN) savo tyrime paskelbė, kad 2017-aisiais pasaulyje neįvyko nė viena komercinio keleivinio lėktuvo katastrofa, nepaisant to, kad pernai komercinių skrydžių įvyko daugiau nei bet kada anksčiau.
ASN skelbia, kad mirtinų incidentų ore pernai iš viso fiksuota 10, o jų metu žuvo 79 žmonės. Palyginimui, 2016-aisiais tokių incidentų buvo 16, per juos žuvo 303 asmenys.
Rimčiausias incidentas įvyko sausio mėnesį, kai viename Kirgizijos kaimelyje nukrito Turkijos krovininis lėktuvas. Šios katastrofos metu žuvo visi 4 įgulos nariai bei 35 civiliai.
Tuo tarpu daugiausiai lėktuve skridusių keleivių gyvybių pareikalavęs incidentas įvyko Naujųjų metų išvakarėse - į avariją Kosta Rikoje patekus "Cessna 208 Caravan" lėktuvui, žuvo 12 žmonių, iš kurių 10 buvo JAV piliečiai.
"To70" perspėja, kad, nepaisant itin aukšto keleivinių lėktuvų saugumo, prie rekordiškai žemo katastrofų skaičius praėjusiais metais prisidėjo ir sėkmė.
Be to, į tyrimą nebuvo įskaičiuoti karinių lėktuvų bei sraigtasparnių incidentai, todėl nebuvo įskaičiuota pati mirtingiausia praėjusių metų aviakatastrofa, kai liepą sudužo Mianmaro karinis lėktuvas, pasiglemžęs visų 122 juo skridusių žmonių gyvybes.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi sausio 3-iosios įvykiai pasaulio istorijoje:
1322 m. mirė Prancūzijos karalius Pilypas V, kurį soste pakeitė brolis Karolis IV.
1874 m. Ispanijos diktatoriumi tapo maršalas Francisco Serrano.
1875 m. mirė prancūzų leksikografas Pierre'as Larousse'as, kuris, be kitų, parengė ir leido "Universalųjį XIX a. žodyną".
1924 m. britų egiptologas Howardas Carteris Karalių slėnyje, netoli Luksoro,rado faraono Tutanchamono sarkofagą.
1926 m. po perversmo, įvykdyto dar birželio mėnesį, Graikijos diktatoriumi pasiskelbė Theodorosas Pangalosas.
1926 m. mirė čekų rašytojas ir poetas Jaroslavas Hašekas, nemirtingą šlovę pelnęs savo meistriška satyra "Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai".
1946 m. Londone už išdavystę pakartas Williamas Joyce'as, Antrojo pasaulinio karo metais transliavęs nacių propagandą prieš Didžiąją Britaniją.
1956 m. gimė JAV kino aktorius ir režisierius Melas Gibsonas. Aktorius išgarsėjo 1993 m. po filmų "Žmogus be veido" (The Man Without a Face) ir "Narsioji širdis" (Braveheart).
1959 m. Aliaska tapo 49-ąja JAV valstija.
1961 m. JAV prezidentas Dwightas Eisenhoweris nutraukė diplomatinius santykius su Kuba.
1967 m., taip ir nesulaukęs teismo, ligoninėje mirė Jackas Ruby, kuris nušovė Lee Harvey Oswaldą, nužudžiusį JAV prezidentą Johną F. Kennedy.
1969 m. gimė vokiečių "Formulės 1" lenktynininkas, septyniskart "Formulės 1" pasaulio čempionas Michaelis Schumacheris.
1980 m. Kenijoje rasta nužudyta britų gamtininkė ir rašytoja Joy Adamson, išgarsėjusi knyga apie liūtus "Gimę laisvi".
1990 m. 10 dienų praleidęs Vatikano ambasadoje JAV kariškiams pasidavė nušalintasis Panamos vadovas generolas Manuelis Antonio Noriega.
1993 m. Rusijos ir JAV prezidentai Borisas Jelcinas ir George'as Bushas pasirašė START-II sutartį, kuria numatyta sunaikinti maždaug du trečdalius abiejų šalių branduolinio strateginio puolamojo ginklo atsargų.
1994 m. Sibire sudužus Rusijos kompanijos "Baikal Air" lėktuvui "Tupolev-154" žuvo visi 124 juo skridę žmonės.
1999 m. JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo agentūra (NASA) paleido antrąjį Marso zondą, turėjusį Raudonojoje planetoje ieškoti vandens pėdsakų. Misijai žlugus ryšys su juo nutrūko metų pabaigoje.
2002 m. mirė visame pasaulyje žinomos Olandijos alaus daryklos įkūrėjo anūkas Freddy Heinekenas. Jis vadovavo didžiausią Europos alaus daryklą kontroliavusiai bendrovei "Heineken Holding".
2004 m. į Paryžių skridęs Egipto bendrovei "Flash Airlines" priklausęs lėktuvas "Boeing 737" sudužo Raudonojoje jūroje. Žuvo visi 148 keleiviai ir lėktuvu skridę įgulos nariai.
2009 m. Izraelis pradėjo Gazos Ruožo invaziją.

Popiežius perspėja dėl "griaunančių vartojimo banalumų"

Popiežius Pranciškus per Naujųjų metų pamaldas įspėjo žmones dėl "griaunančių vartojimo banalumų". Pontifikas pirmadienį drąsino šv. Petro bazilikoje susirinkusius tikinčiuosius naujaisiais metais susitelkti į esmę ir saugotis nuo "reklamos kvaitinančio poveikio, tuščių žodžių skleidimo ir nerimą keliančių paskalų ir triukšmo bangų".
"Jei mes kiekvieną dieną rasime laiko patylėti su Dievu, apsaugosime savo sielą, išsaugosime savo laisvę", - kalbėjo Katalikų bažnyčios vadovas. Kartu jis ragino neleisti gyvenimo užgožti baimei ar liūdesiui.

Italija perima iš Austrijos pirmininkavimą ESBO

Italija nuo sausio 1-osios perima iš Austrijos pirmininkavimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO). Per metus truksiantį pirmininkavimo laikotarpį Italija nori didesnį dėmesį skirti Viduržemio jūros regionui ir su tuo susijusiems iššūkiams ir šansams - be kita ko, pabėgėlių klausimui.
Be to, Italijos užsienio reikalų ministras Angelino Alfano, kaip jau prieš tai organizacijai pirmininkavusios Austrija ir Vokietija, sieks taikaus Ukrainos krizės sureguliavimo. Kiti tikslai, be kita ko, yra pasitikėjimo tarp valstybių atkūrimas bei dialogo tarp Rytų ir Vakarų atgaivinimas, teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime. Tikslią programą A. Alfano ketina pristatyti sausio 11-ąją Vienoje. ESBO, kuriai priklauso 57 šalys Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje, yra didžiausia pasaulyje regioninė saugumo organizacija.

Naftos rinka 2018 m. pradeda stipriai, kainas palaiko neramumai Irane

Naftos kaina šiuos metus pradėjo stipriausiai nuo 2014 m., pasiekdama pustrečių metų maksimumą, o rinką, be Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) gavybos apribojimo programos, taip pat palaiko neramumai Irane, rašo "Reuters".
"Brent" rūšies naftos ateities sandorių kaina pakilo 0,4 proc., iki 67,12 dolerio už barelį. JAV "West Texas Intermediate" (WTI) nafta pašoko 0,3 proc., iki 60,61 dolerio už barelį.
Tai yra pirmas kartas nuo 2014-ųjų, kai tiek "Brent", tiek WTI nafta metus pradeda virš 60 dolerių už barelį ribos.
Analitikai teigia, kad papildomo pagreičio rinkai suteikė vis intensyvėjantys neramumai Irane.
Praėjusią savaitę minios iraniečių išėjo į gatves, protestuodami prieš aukštas kainas ir silpną ekonomiką, tačiau vėliau šios demonstracijos pavirto į bendrą pasipriešinimą šalies režimui. Šie antivyriausybiniai protestai yra didžiausi nuo tada, kai 2009-aisiais jėga buvo numalšintas judėjimas prieš tuometinio ultrakonservatyvaus prezidento Mahmoudo Ahmadinejado perrinkimą.
Tačiau ir be neramumų Irane naftos rinka į 2018-uosius būtų žengusi tvirtai.
Rinką toliau sėkmingai palaiko OPEC programa, be to, pastaruoju metu pasirodę duomenys leidžia manyti, kad naftos paklausa auga, o atsargos - mažėja.

Nepaisant susitarimo su OPEC, Rusija pernai naftą pumpavo rekordiškai sparčiai

Rusijos naftos gavyba 2017 m. pasiekė rekordinę spartą, nepaisant to, kad pernai šalis sujungė jėgas su Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) mažinant rinkos perteklių, rašo "Bloomberg".
Lyginant su 2016 m., Rusijos naftos gavyba išaugo 0,1 proc., iki vidutiniškai 10,98 mln. barelių per parą, antradienį paskelbė šalies energetikos ministerijos statistikos biuras. Tai buvo aukščiausias metinis naftos pumpavimo lygis nuo SSRS žlugimo.
Kremliaus susitarimas su OPEC savanoriškai apriboti naftos gavybą buvo pratęstas iki šių metų pabaigos. Šiuo metu OPEC paktas yra svarbiausias veiksnys, palaikantis kylančias naftos kainas. Metus "Brent" ir "West Texas Intermediate" naftos rūšys pradėjo kainuodama per 60 dolerių už barelį.
Tačiau Rusija metinio vidurkio rekordą pasiekė todėl, kad 2016 m. spalį, prieš pat įsigaliojant OPEC susitarimui, savo gavybos apimtis padidino iki 11,23 mln. barelių per parą, todėl apribojimas buvo skaičiuojamas būtent nuo šio rodiklio.
Tuo tarpu gruodį Rusijos naftos gavyba siekė 10,95 mln. barelių per parą, 0,1 proc. daugiau nei lapkritį. 
Nepaisant Rusijos taktikos iš esmės apeiti gavybos apribojimus, šalies energetikos ministras Aleksandras Novakas ne kartą tvirtino Maskvos įsipareigojimą OPEC programai, o pats kartelis dėl tokio manevro priekaištų kol kas nereiškė.

Dirbančių žmonių skaičius Vokietijoje - rekordinis nuo šalies suvienijimo laikų

Dirbančių žmonių skaičius Vokietijoje 2017-aisiais išaugo 1,5 proc., iki 44,3 mln., antradienį paskelbė šalies Federalinis statistikos biuras.
Prieaugis praėjusiais metais reiškia, kad dirbančių žmonių skaičius pernai šalyje išaugo iki aukščiausio lygio nuo 1990 m. Vokietijos suvienijimo. Be to, augimo sparta buvo didžiausia nuo 2007 m. Bendras dirbančiųjų skaičius Vokietijoje nepertraukiamai auga jau 12 metų.
Pažymima, kad praėjusiais metais sumenko savarankiškai bei nevisu etatu dirbančių žmonių skaičius - nemaža dalis šių asmenų ėmė dirbti visu etatu.
Tuo tarpu nedarbas, pirminiais skaičiavimais, pernai Vokietijoje krito iki 3,7 proc. Tai taip pat yra žemiausias rodiklis nuo šalies suvienijimo.

Irano pareigūnas: Teherane per tris dienas sulaikyta 450 žmonių

Per su protestais susijusius neramumus Irano sostinėje Teherane per pastarąsias tris dienas suimta apie 450 asmenų, antradienį vietos žiniasklaidai sakė vienas valdžios pareigūnas.
"200 žmonių buvo sulaikyti šeštadienį, 150 - sekmadienį, o dar 100 - pirmadienį", - reformas šalyje palaikančiai naujienų agentūrai ILNA sakė Teherano gubernatoriaus pavaduotojas Ali-Asgharas Naserbakhtas.
Masinių protestų banga per šalį ėmė ristis praėjusį ketvirtadienį. Tačiau, palyginti su kitomis šalies dalimis, protestų Teherane mastas - ne itin didelis.
"Jaučiame, kad dabar padėtis Teherane ramesnė nei pastarosiomis dienomis. Jau vakar mieste buvo ramiau nei prieš tai", - sakė A. A. Naserbakhtas.
Pareigūnas pridūrė, kad pagalbos malšinant neramumus sostinėje į Irano revoliucinę gvardiją kol kas nesikreipta.

BP dėl JAV mokesčių reformos patirs vienkartinį 1,5 mlrd. dolerių praradimą

Britų energetikos milžinas BP antradienį teigė dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo mokesčių reformos patirsiantis 1,5 mlrd. dolerių vienkartinį praradimą.
"Iki 21 proc. Jungtinėse Valstijose sumažintas pelno mokestis reikalauja pakartotinio BP atidėtojo mokesčio turto mokesčio ir įsipareigojimų vertinimo", - pranešime teigė kompanija.
"Pagal dabartinius skaičiavimus, reforma lems vienkartinį 1,5 mlrd. dolerių nepiniginio turto praradimą, kuris bus įtrauktas į ketvirto ketvirčio finansinę ataskaitą", - rašo BP.
Tačiau tuo pat metu BP pažymi, kad JAV mokesčių reforma bendrovės pajamoms ilgesniu laikotarpiu padarys teigiamą įtaką. 
Savo ketvirto praėjusių metų ketvirčio finansinę ataskaitą BP skelbti planuoja vasario 6 dieną.
Vienas iš pagrindinių didžiausios per pastaruosius 30 metų reformos, kurią D. Trumpas pasirašė praėjusių metų pabaigoje, punktų - mokesčių sumažinimas verslui, korporacijoms ir įmonėms. Įstatymas individualų mokesčių tarifą sumažina nuo 39,6 iki 37 proc., o pelno mokestį kerpa dar drastiškiau - nuo 35 iki 21 proc., be to, numatoma daugiau mokesčių lengvatų korporacijoms.
Tuo tarpu repatriacijos mokesčio tarifas nuo 35 proc. sumažintas iki 15,5 proc. Tokiu būdu siekiama skatinti didžiąsias kompanijas į Jungtines Valstijas grąžinti užsienyje laikomus pinigus.

Atgal