VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

05 09. Parodoje - XVI a. Lietuva iš žymiausio to meto žinyno

Trakų salos pilyje atidaryta paroda "S. Miunsterio kosmografijoje 1550-1628 m.", kurioje pristatomi eksponatai iš Trakų istorijos muziejaus bei Algimanto Muzikevičiaus, Rolando Valiūno ir Stasio Žukausko rinkinių.
Sebastianas Miunsteris (1488-1552) buvo universalaus išsilavinimo vokiečių mokslininkas, geografas, kartografas, kosmografas, matematikas ir hebrajų kalbos profesorius. 1544-aisiais jis parašė ir išleido originalią knygą "Cosmographia universalis". Ši knyga yra unikalus reiškinys Europos kultūros istorijoje ir žinomiausias XVI a. pasaulio pažinimo vadovėlis, istorinis-enciklopedinis žinynas, žemynų bei šalių žemėlapių, miestų planų bei vaizdų atlasas. Svarbiausiu pasaulio pažinimo šaltiniu ši knyga išsilaikė daugiau kaip 100 metų.
Parodoje Trakuose eksponuojami pavieniai tekstiniai bei iliustruoti S. Miunsterio "Kosmografijos" lapai, kurių tekstiniame ar vaizdiniame turinyje yra kokios nors informacijos apie XVI a. Lietuvą ar su ja tiesiogiai susijusius kaimynus.
"Spaudiniai eksponuojami lygiagrečiai su vienalaikiais, vėlesniais ar šiuolaikiniais numizmatikos eksponatais, atspindinčiais tą patį laikotarpį ir tematiką", - pasakoja muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas.
Paroda susideda iš 4 dalių. Pirmoje dalyje pristatoma "Kosmografijos" knyga, jos autorius, dailininkai, leidėjai, leidimai bei struktūra. Antra dalis skirta Lietuvos istorijos faktams, kurie atspindėti knygoje. Trečioje dalyje pateikiami lituanistinės kartografijos eksponatai - žemėlapiai iš įvairių "Kosmografijos" leidimų, ketvirtoje - pateikti Lietuvos miestų, LDK teritorijos regionų, upių, paplitusių kalbų, lietuvių bei žemaičių ir jų kaimynų gyvenimo būdo, senųjų tikėjimų, amatų ir mitybos bei gyvūnijos aprašai bei vaizdai.
"Kosmografijoje" Lietuvai ir Žemaitijai skiriama 4-7 teksto puslapiai su iliustracijomis. Be to, lituanistinės informacijos yra kaimyninių šalių (Prūsijos, Lenkijos, Vengrijos, Rusijos, Livonijos) aprašymuose bei iliustracijose.
"Lietuvoje yra žinomi tik 5 originalūs šios knygos egzemplioriai, ir tik vienas iš jų (smarkiai defektuotas) buvo įsigytas per paskutinius šimtą metų", - pasakoja kolekcininkas A. Muzikevičius.
Anot jo, Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma keliolika lapų iš įvairių "Kosmografijos" leidimų, kurie į biblioteką pateko kartu su jai padovanotais kunigo Vinco Mincevičiaus iš Italijos ir Vaclovo Dargužo iš Šveicarijos kartografijos rinkiniais. Keletas kartografinės tematikos spaudinių saugoma Trakų istorijos muziejuje.
1544-1628 m. S. Miunsterio "Kosmografija" buvo perleista visa arba dalimis daugiau kaip 40 kartų ją vis atnaujinant ir papildant nauja istorine, geografine bei gamtamoksline informacija.
Iliustracijas (žemėlapius, miestų bei mūšių vaizdus, portretus, kostiumus, gyvūnų bei augalų atvaizdus ir t. t.) "Kosmografijai" sukūrė arba pritaikė žinomi to meto dailininkai ir graveriai.

Atgal