VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

05 17. "Štrichas ir forma: in posterum" - paroda prisimenant E. Varną

Sostinės Šv. Jono gatvės galerijoje gegužės 21-ąją atidaroma menininko Eriko Varno darbų paroda "Štrichai ir forma: in posterum" (Vardan ateities).

Gegužės 19-ąją žymiam XX a. Lietuvos menininkui - skulptoriui, medalininkui, portretistui, visą gyvenimą skyrusiam taikos idėjai, pacifistinių pažiūrų perteikimui popieriaus lakštuose, drobėje, bronzoje, marmure, granite - būtų sukakę 90 metų.

E. Varnas gimė 1924 m. gegužės 19 d. Žitomire (Ukraina) matininko Rapolo ir Vandos Filomenos Varnų šeimoje, kuri 1926 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ukmergėje. 1954 m. E. Varnas baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Tais pačiais metais surengė pirmąją personalinę parodą. Po dešimties metų ryškus talentas buvo įvertintas - E. Varnas tapo Dailininkų sąjungos nariu.

1975 m. E. Varnas sukūrė Kristijono Donelaičio biustą, saugomą Tolminkiemyje, K. Donelaičio memorialinio muziejaus kriptoje. Taip pat K. Donelaičio pieštinis portretas, sukurtas E. Varno, menotyrininkų yra vertinamas kaip dvasingiausias iš keliolikos dailininkų sukurtų poeto portretų, šiandien reprezentuojantis "Metų" autorių viešose erdvėse.

E. Varnas gyveno ir kūrė Vilniuje. Žmona Aldona Laguckaitė-Varnienė (1932-2011) - tautodailininkė, rašytoja, vaikai - režisierius Titas Varnas, architektas Jonas Varnas.

Anapilin likimo nukreiptas vos Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, E. Varnas meno archyvuose išlieka kaip kūrėjas, kaltu, pieštuku ir savo pasisakymais įamžinęs sovietmečio gniaužtų slopintą žmonių troškimą gyventi taikos sąlygomis. Dailininko pacifistinės pažiūros atsiskleidžia per jo interviu su menotyrininkais, žurnalistais, per dienoraščius, eskizus ir žinoma kūrinius.

Skiepydamas taikos idėjas, menininkas laiškais bendravo ir buvo susitikęs su panašiai mąstančiu pasaulinę šlovę pelniusiu turkų poetu Nazimu Hikmetu (Nazim Hikmet), vėliau sukūrė jo portretą ir medalį, kuris dabar priklauso Lietuvos dailės muziejaus rinkiniams. Ten pat saugomi ir E. Varno kūriniai, skirti nesmurtinio pasipriešinimo politinės taktikos pradininkui Mahatmai Gandžiui, profesoriams Jonui Kuzminskiui ir Zigmui Žemaičiui, išeivijoje JAV kūrusiems publicistui ir mokslininkui Antanui Bimbai bei dailininkui Vytautui Kazimierui Jonynui, Antikos pasakėčių kūrėjui Ezopui, Lenkijos astronomui ir švietėjui Martynui Počobutui, poetui Pauliui Širviui ir kiti unikalūs darbai.

Parodoje "Štrichas ir forma: in posterum" bus eksponuojami dailininko piešiniai, medaliai, atskleidžiami kūrybos užkulisiai, leidžiantys stebėti meninio proceso virsmą į baigtinį meno kūrinį.

Atgal