VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

05 31. Apdovanotas talentais

Autobiografija

Gimiau 1939 m. sausio 9 d. Senojoje Varėnoje vargonininko ir valsčiaus viršaičio šeimoje. 1944 m. tėvas buvo suimtas, Alytuje žiauriai kankintas ir nuteistas 20-čiai metų katorgos. Įkalintas Komijoje, Vorkutos lageriuose, 1947 m. jis žuvo anglies kasyklose. 1945 m. į Ust-Onolvą (Permės sr.) buvo ištremta visa šeima: žmona Marija su penkiais vaikais ir 80-metė uošvė Marija Zalieckienė. Nuolatiniai vietinės komendantūros persekiojimai, badavimas, ligos po pusmečio pasiglemžė močiutės gyvybę. Motina, vyresnioji dukra ir sūnus dirbo miškų pramonėje, o mane ir jaunesnę seserį priglaudė vaikų namai. Septynmetėje mokykloje išryškėja mano gabumai muzikai, vaidybai, dailei. Baigęs mokyklą dirbau miške markiruotoju, o 1958 m. po reabilitacijos su broliu išvykome į Vorkutą užsidirbti lėšų grįžimui į Lietuvą. Po dviejų darbo metų anglies kasyklose praradau sveikatą, buvo paskirta antra neįgalumo grupė.

Sugrįžęs į Lietuvą, 1960 m. įstojau į J.Tallat-Kelpšos muzikos technikumą ir įgijau choro dirigento specialybę. Studijavau Valstybiniame dailės institute dailės pedagogiką, Maskvos B. Ščiukino teatro institute režisūrą.

Reiškiausi įvairiose meno srityse: dailėje, meninėje fotografijoje, teatro režisūroje, pedagogikoje ir eseistikoje. Surengiau kelias dešimtis personalinių ir kolektyvinių tapybos ir fotografijos parodų. Esu apdovanotas diplomais ir garbės raštais už vaidmenis spektakliuose, režisūrą bei parodinę veiklą. Išleidau savo biografinį kūrybos albumą „Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai“.

2011 m. Varėnos r. savivaldybė mano kūrybinę ir visuomeninę veiklą įvertino „Sidabrinės bitutės“ ženklu.

Priklausau Lietuvos fotomenininkų sąjungai. 2005 m. suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. Dalyvauju M. K. Čiurlionio draugijos veikloje.

Kontaktinis tel. 8604 20944, el. paštas: vakaliunas@gmail.com

Atgal