VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

06 13. Romų moterims

Alfonsas Kairys

Birželio 4 d. vyko seminaras - diskusija „Romų moterų įgalinimas ir lyties aspektas romų integracijos politikoje“. Šį kartą seminarą organizavo  Kultūros ministerija, pasikvietusi Europos Tarybos CAHROM komiteto atstovus Michael Guet ir Isabela Michalache bei keturis ekspertus - Sarita Friman-Korpela, Suomijos Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos vyresniąją patarėją; Margarita Beatriz Dominguez López, Ispanijos Moterų instituto ekspertę; Maja Bova, Italijos Nacionalinės antidiskriminacinės tarnybos teisininkę; Kristina Raducan, Moldovos romų moterų nevyriausybinės organizacijos pirmininkę.

Daug ir išsamiai kalbėta apie romų moterų padėtį įvairiose pasaulio šalyse, teigiant, kad visur, arba daugelyje valstybių, jos (kaip ir romų visuma) patiria diskriminaciją.

Iš Audronės Vaupšienės foto parodos " Iš vidaus" (nuotr. – iš autoriaus asmeninio archyvo)

Seminare dalyvavo romų atstovai iš „Lietuvos čigonų laužo“ , VšĮ Romų visuomenės centras, VšĮ Sare roma, Romų integracijos namų, Romų integracijos centro (Šiauliai), ministerijų (Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo), Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Lietuvos vaikų fondo, Vilniaus moterų draugijos.

Iš Audronės Vaupšienės foto parodos " Iš vidaus" (nuotr. – iš autoriaus asmeninio archyvo)

Deja, nesulaukta kviestųjų iš Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų ministerijų atstovų. Gal ir nerūpi jiems tokie renginiai, kuriuose kalbama apie romus, o turėtų...nors ir dėlto, kad 2011 metais Europos Tarybos Generalinis Sekretorius paskyrė Specialųjį atstovą Romų klausimais ir įkūrė CAHROM komitetą (romų klausimų ekspertų ad hoc komitetas), kurio narė yra Lietuva.

Atgal