VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

06 13. Fotografijų paroda kviečia į K. Donelaitį pažvelgti kitaip

Danės skvere Klaipėdoje, šalia paminklo "Arka" ketvirtadienį atidaryta Jurgio Mališausko fotografijos paroda, originaliai pristatanti Kristijono Donelaičio asmenybę.
Fotografijų paroda yra viena iš projekto "Kitoks Donelaitis", kurį įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybė, dalių. Minint 300-ąsias lietuvių literatūros pradininko gimimo metines, siekiama savitai pristatyti K. Donelaičio asmenybę, jį supusią aplinką ir kūrybą.
J. Mališauskas (1928-2013) - žymus Prūsų Lietuvos kultūros tyrinėtojas. 1955 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete, kurį laiką mokytojavo Ukmergės rajone, vėliau, nuo 1969 m., dėstė lituanistines disciplinas Šiaulių universitete. 1971 m. persikėlė į Klaipėdą ir ėmėsi organizuoti lituanistines studijas Klaipėdoje. Būtent šiuo laikotarpiu J. Mališauskas ypatingą dėmesį skyrė Prūsų Lietuvos krašto istorijos ir kultūros tyrinėjimams. Su Klaipėdos studentais, Lietuvos akademine bendruomene, kolegomis J. Mališauskas važinėjo po Karaliaučiaus krašto istorines vietas, fotografavo senuosius baltų piliakalnius, reikšmingus krašto istorijos, kultūros objektus, rinko šio krašto senųjų antkapių įrašus, aprašė kapinių būklę.
Drauge su kolegomis parašė knygą "Lietuvininkų žemė" (1994), 2004 m. išleido straipsnių rinkinį "Vėjas iš Aistmarių", bendradarbiavo rengiant Mažosios Lietuvos enciklopediją, mokslo leidiniuose ir periodikoje paskelbė per 70 straipsnių apie Mažosios Lietuvos istoriją, literatūrą, kultūrą.

Atgal