VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

06 30. Nacionalinėje dailės galerijoje bus pristatyti dovanoti lietuvių dailės kūriniai iš JAV

Rytoj  Nacionalinėje dailės galerijoje bus pristatyti Lietuvai padovanoti ir Lietuvos dailės muziejui perduoti lietuvių dailės kūriniai iš JAV: Lietuvių katalikų spaudos draugijos taryba dovanoja dailininko Jono Šileikos 1924 m. iš natūros nutapytą Lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus portretą, saugotą "Draugo" redakcijoje, o Lietuvos ambasada JAV dovanoja du keramikos kūrinius, eksponuotus Lietuvos paviljone 1939 m. Pasaulinėje parodoje Niujorke.
Artėjant Lietuvos Respublikos atkūrimo 100 metų jubiliejui, laikraštį "Draugas" jau 105 metus leidžianti Lietuvių katalikų spaudos draugijos taryba šių metų pavasarį nusprendė padovanoti Lietuvai nuolatiniam eksponavimui Nacionalinėje dailės galerijoje dailininko J. Šileikos 1924 m. iš natūros nutapytą J. Basanavičiaus portretą, kuris laikraščio "Draugas" redakcijos patalpas Čikagoje puošė bene 90 metų.
Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybai dovanoti kūrinį Lietuvai pasiūlė šios draugijos narė, "Draugo" fondo pirmininkė, J. Basanavičiaus premijos laureatė, išeivijos kultūros puoselėtoja Marija Remienė.
"Draugo" leidėjų taryba įgaliojo M. Remienę perduoti Lietuvai šią brangią dovaną ir atstovauti Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybai paveikslo perdavimo renginyje Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje.
J. Šileika (1883-1960) - vienas žymiausių XX a. I pusės lietuvių tapytojų. Jis studijavo JAV ir Vokietijoje, nuo 1909 m. dalyvavo dailės parodose, tarpukariu dėstė Kauno meno mokykloje, o po Antrojo pasaulinio karo - Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
Lietuvos muziejuose saugomi du žinomi J. Šileikos tapyti J. Basanavičiaus portretai. Vienas jų, sukurtas pozuojant pačiam tautos patriarchui, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, kitas - simbolinės kompozicijos kūrinys ("Regėjimas", 1927) - Lietuvos dailės muziejuje. Dovanojamas trečiasis portretas papildo J. Basanavičių įamžinusių dailės kūrinių palikimą.
Lietuvos ambasada JAV perduoda Lietuvos dailės muziejui du keramikos kūrinius, eksponuotus Lietuvos paviljone 1939 m. Pasaulinėje parodoje Niujorke.
Šios vazos puošė parodos vitrinas, tarp jų vieną, kurioje buvo rodomos gražiausios iliustruotos lietuviškos knygos. Kaip ir didžiuma Lietuvos paviljono eksponatų, dovanojamos keraminės vazos yra tautinio, etnografinio stiliaus, padėjusio kurti vieningą ekspozicijos vaizdą.
Niujorko parodoje pristatyti eksponatai, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, taip ir liko už Atlanto. Amerikos lietuvių iniciatyva jie buvo perduoti Amerikos lietuvių kultūros archyvui, kuris šiuo metu yra Putname, Konektikuto valstijoje.
Nedidelė dalis kitur pasklidusių parodos kūrinių laipsniškai grįžta į Lietuvą.

Atgal