VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

09 05. Dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės portretų paroda - Dvasingumo skambėjimas

Menotyrininkas Vytautas Paliukaitis

Druskininkuose stovint prie dailininkės, mūsų dėstytojos  Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės (1920-2010 m.)  – nepaprasto darbštumo, taurios ir principingos asmenybės – tapybos darbų, užplūsta tiek minčių, kad tenka jas sugrupuoti.

Šiai portretų parodai atrinkti meistriškai teptuku sukurti, tik aliejine technika tapyti  kūriniai – pradedant ankstyvojo periodo spinduliuojančio šiluma sūnelio „Andriukas miega“ (1957 m.), valingu „Autoportretu“ (1959 m.).Vilniuje Lietuvos operos ir baleto teatro pasaulio gyvenimą dailininkė J.M. M.–Pleškūnienė atskleidžia įvairiapusiškai, įtaigiai, nes čia išsiskleidė jos sūnaus Andriaus Pleškūno talentas. Šviesaus kolorito, psichologiškai lyrinės nuotaikos „Baleto solistų L.Aškelovičiūtės ir V.Kudžmos portretas“ (1989 m.), „Dirigento prof. J.Aleksos portretas“(1982 m.), „Kompozitoriaus-dirigento J.Pakalnio portretas“ (2002 m.) – pažvelgęs į šias tris kompozicijas, kurių fone kerinti šviesa neleidžia žiūrovui atitraukti akių, suprasim, kaip pati kūrėja jaudinosi, siekė sustabdyti tas grožio akimirkas, kurios eilinį žmogų traukdavo į teatrą. Dramatizuoto peizažo fone, tvirto charakterio „Vilniaus arkivyskupo metropolito Julijono Steponavičiaus portretas“ (1995 m.), nepaprastai ekspresyvios psichologinės nuotaikos „Tremtinės dailininkės G.Kindurytės-Belžakienės portretas“ (1962 m.)  - čia dailininkė J.M.M.-Pleškūnienė prilygsta Vincento van Gogh‘o ekspresijai (tai patvirtina ir parodos lankytojų atsiliepimai). Nepaprastai šviesios nuotaikos „Baleto solistės G. Samaitytės portretas“ (2006 m.), o mistiškai lietuviško peizažo fone lyriškumu spinduliuoja „Baleto solisto V.Kudžmos portretas“ (1989 m.), „Lietuvos operos solistės Gr.Apanavičiūtės portretas“ (1987 m.) savo spalvine harmonija pakilios nuotaikos, pavasariškai lyrinis „R.Banaitytės portretas“ (1959 m.).  Du kontrastingo charakterio „Dirigento prof. V. Viržonio portretas“ (1989 m.) – Baltijos jūros fone su partitūra rankoje ir „Susimąstymas – aktorė E.Pleškytė“ (1967 m.) – išraiškingo spalvinio kolorito.

Parodoje altu groja A. Pleškūnas (LNOBT). Foto Šarūno Mankausko

Iš vėlyvųjų kūrinių: šviesios spalvinės harmonijos „Palangos Švenčiausios mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčios vargonininkas E.Jucevičius“ (2010 m.) ir vaikystės vietose sukurtas „Pavasaris Karaliaučiuje – Katedra“ (2002 m.).

Parodos pristatymo proga 2014 m. liepos 28 d. prieš prasidedant renginiams dailininkės sūnus Andrius Pleškūnas lyriškai pakiliai altu pagrojo  L.Delibes „La Paix“  iš baleto „Kopelija“, L.Lambillotte „Ateik Šventa Dvasia“, J.Siniaus – „Marija skaisčiausia“ ir kit., o J.S.Bach‘o kūrinius pavasariškai smuiku grojo R.Šilalytė ir I.E.Eriksonaitė (mokytoja – ekspertė G.Vitėnaitė). A.Pleškūnas ir pasisakė – „Pristatant dailininkės J.M.M.-Pleškūnienės portretų parodą „Dvasingumo skambėjimas“ čia Druskininkuose noriu priminti dailininkės dar vaikystėje patirtas dvasingumo sąsajas Kybartuose (vaikystės mieste) su įvairių meno sričių kūrėjų, atlikėjų raiška grįžus iš užsienių ir sustojus Kybartuose literatūros ir kultūros vakarams, koncertams – o jų būta daug ir įdomių. Studijuojant Vilniaus Dailės Akademijoje karo metais svarbi buvo ateitininkiška veikla (vadovavo kunigas, profesorius, kankinys A.Lipniūnas). O vėliau dėstant tapybą tarp mamos mokinių buvo ir M.K.Čiurlionio anūkė Dalia Zubovaitė-Palukaitienė. Man įsimintinas susitikimas, mamai išėjus  anapilin 2010 m., su jos bendrakursiu dailininku A.Savicku (Vilniaus Dailės Akademijos 1942-1949 m. laidos), kuomet jis man pasakė – „Dailininkė Janina Marija Mačiokaitė-Pleškūnienė buvo be pretenzijų, talentinga, bet labai kukli – galėjo daugiau pasirodyti.“ Šie žodžiai mane skatina rūpintis mamos kūrybos pristatymu kuo platesniam žiūrovų ratui.“

Muzikologas V.Juodpusis kalbėdamas pasidžiaugė – „Tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara“ su M.K.Čiurlioniu dailininkėsJ.M.Mačiokaitės-Pleškūnienės portretų paroda „Dvasingumo skambėjimas“ išraiškingai meniškai pristato iškilias Lietuvos muzikinės kultūros asmenybes.“

Paroda veiks iki 2014 m. rugsėjo 23 d. Druskininkų SPA Vilnius SANA (K.Dineikos g.1).

Atgal