VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

03 10. Studentai grožio apraiškų ieško kasdienybėje

Regina Jakučiūnaitė - Kubertavičienė

Gedimino technikos universitete, kūrybinių industrijų fakultete kovo ketvirtą dieną atverta nauja parodų erdvė: puikiai atnaujintame fojė eksponuojama antrojo kurso pramogų industrijų specialybės studentų fotografijos paroda. Parodoje – virš penkiasdešimt darbų, kuriuose užfiksuotos mūsų gražiausios kasdienybės akimirkos. Dabarties sumaištyje mes nebepastebime tiek mažų puikių smulkmenų: atspindžiais tviskančio plytų rašto, įvairiaspalvių rudens lapų, laužytos stogų ritmikos, ar žvaigždėto dangaus. Studentai fotografavo praktinių užsiėmimų metu, dirbo savarankiškai ir pateikė apie tris šimtus fotografijų, tačiau teko atrinkti geriausius, tinkančius ekspozicijai, darbus. Fotografuoja studentai įvairiais fotoaparatais, išmaniaisiais telefonais, kuriais galima gauti pakankamai geros kokybės fotografijas. Studijų procese svarbu išmokti stebėti aplinką, kurioje tu esi ir fiksuoti, tai, kas tau įdomu, tuomet bus įdomu ir kitiems, būti aktyviu gyvenimo dalyviu.

Studentų darbai

Savo darbuose studentai fiksavo kūrybinių industrijų fakulteto kasdienybės akimirkas, džiaugėsi Šnipiškių unikalumu: juk tai kaimas mieste! Nė viena Europos sostinė tokio unikumo neturi, kur stūksotų dangoraižiai ir čia pat – bakūžės su išmargintomis raštais langinėmis. Nuostabi ir nepakartojama Vilniaus senamiesčio architektūra nušvito netikėtais rakursais... ji tarsi atgijo. Fotografijos studijų metu temos buvo pasiūlytos, tačiau sprendimą kiekviena kūrybinė grupė pasirinko savarankiškai. Originaliai ir įdomiai vizualizavo projektus apie jauno žmogaus problemas – nedarbą, alkoholizmą, narkotikus, skurdą.

Parodos atidaryme dalyvavęs Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys ir žurnalo „Vyzdys“ redaktorius, savininkas Valentinas Juraitis džiaugėsi, kad kūrybinių industrijų fakultete tiek daug gražaus ir kūrybingo jaunimo, atkreipė dėmesį į puikią fotografijų estetinę kultūrą, netikėtus architektūros rakursus, linijų ir spalvų sąskambius.

Studentų darbai

-Aš visus darbus norėčiau turėti namuose ir jais gėrėčiausi – atidarydama fotografijos parodą kalbėjo Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė doc. dr. Živilė Sederavičiūtė – Pačiauskienė, o menotyrininkė, dr. Eglė Jaškūnienė pabrėžė sprendžiamų temų originalumą.

Fotografijos paroda pademonstravo, kad kūrybinių industrijų fakultete tikrai mokosi kūrybingi ir darbštūs studentai, tai: I. Aidukaitė, B. Bimbiraitė, A. Gaputytė, E. Kaktytė, J. Petkevič, A. Valčiukas, R. Milius, I. Gapševičiūtė, A. Jučiūtė, A. Kviklienė, G. Radžiūtė, P. Tolušis, K. Zadranovič ir daugelis kitų, kurie pateikė įdomias temas jiems patiems, sudomindami ir kitus.

Malonu, kad universiteto ir fakulteto administracija padėjo išsiskleisti kūrybiniams jaunimo polėkiams – parėmė finansiškai, todėl akį glosto modernus parodos apipavidalinimas.

Iš parodos atidarymo: - pirmas iš kairės laboratorijos vedėjas Vytenis Mockus, "Vyzdžio" redaktorius, fotožurnalistas Valentinas Juraitis, Fotografijos studijų dalyko dėstytoja Regina Kubertavičienė, fotografė Lina Vanko. Aistės Viršulytės nuotrauka

Paroda atspausdinta Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro fotolaboratorijoje, kuri, šiuolaikiškai atnaujinta Europos Sąjungos lėšomis, rugsėjyje atvėrė duris Parodą padėjo organizuoti laboratorijos vedėjas Vytenis Mockus.

Atgal