VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

04 18. Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės darbų paroda LR Seime (1 dalis)

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento galerijoje 2015 m. balandžio 1 d. atidaryta Utenos krašto tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės darbų paroda. Prieš atidarant parodą vyko edukacinė valanda. Tautodailininkė Odeta pristatė savo knygas, jos dukra Adelė – margučių skutinėjimo meną.

Parodą globojo ir rengė LR Seimo narė Milda Petrauskienė.

Parodos lankytojai gali susipažinti su ne tik su eksponuojamais beveik 60 didelių karpinių, įvairiaspalvių, įvairiaraščių margučių gausa, bet ir šiai progai parengtu lankstinuku, kuriame pati parodos autorė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė rašo apie save.

Odetą Tumėnaitę – Bražėnienę (dešinėje) Utenos rajono savivaldybės vardu sveikina Utenos rajono administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė (viduryje). Kairėje – parodos iniciatorė, rengėja ir vedančioji LR Seimo narė Milda Petrauskienė. Toliau – folklorinio ansamblio „Kupolytė“ dalyviai. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė apie save

„Esu aukštaitė, kilusi iš Rokiškio rajono, Lietuvos edukologijos universitete įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę atvykau dirbti į tuometinį Utenos politechnikumą. Pamilau gražų Rytų Aukštaitijos miestą Uteną. Čia su vyru inžinieriumi Jurgiu užauginome du sūnus ir dvi dukras.

Esu menininkė, visą savo gyvenimą paskyrusi tradicinio meno kūrybai, puoselėjimui ir skleidimui. Sukūriau tūkstančius karpinių ir raižinių, dalyvavau šimtuose pačių įvairiausių parodų Lietuvoje ir toli už jos ribų: Airijoje, JAV, Prancūzijoje, Olandijoje, Ukrainoje, Japonijoje, Rusijoje...

Karpinių meno ir margučių marginimo paslapčių mokiau ne tik Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas“, bet ir tarptautiniuose seminaruose. Išleidau ne vieną liaudies meną populiarinantį leidinį.

Už savo kūrybą ir jos skleidimą esu apdovanota Utenos rajono kultūros ir meno premija (2002 m. ir 2015 m.), LR Kultūros ministerijos premija (2009 m. ir 2014 m.), „Aukso vainiku“ (2007 m.). Labai didelis įvertinimas yra Lietuvos nacionalinio meno muziejaus išleistas mano kūrybos albumas „Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė. Karpiniai. Raižiniai. Margučiai“. Tai pirmoji būsimos leidinių serijos „Tradicijos ir dabartis“ knyga.

Pastaruoju metu, tarpininkaujant LR Švietimo ministerijai, LR konsulatui Sankt Peterburge ir Karelijos lietuvių bendruomenei, vedu intensyvius lietuvių kalbos kursus Petrozavodsko (Rusija) lietuviams“.

Keletas biografinių duomenų

Odeta Tumėnaitė gimė 1964 m. birželio 10 d. Keležerių kaime Rokiškio rajone. 1986 m. baigusi Lietuvos edukologijos universitetą, atvyko į Uteną. Čia sukūrė šeimą ir su Jurgiu Bražėnu augina keturis vaikus: du sūnus Antaną ir Martyną bei dvi dukras Pauliną ir Adelę. Dirba kūrybinį darbą.

Dar studijuodama, nuo 1983 metų, Odeta pradėjo kurti karpinius ir dalyvauti parodose. 1984 m. buvo priimta į Lietuvos tautodailės sąjungos Vilniaus skyrių. Iki dabar kuria karpinius, o pastaraisiais metais kuria lino raižinius ir skutinėja margučius. O. Tumėnaitė – Bražėnienė vienoje savo knygų rašė: „Kiek save prisimenu, mane domino patys įvairiausi menai: ir literatūra, ir dailė, ir muzika. Studijuoti pasirinkau literatūrą, tačiau didžiausią duoklę atidaviau dailei, tiksliau – tautodailei. Per trisdešimt aktyvių kūrybinių metų sukurta tūkstančiai kūrinių. Su savo karpiniais, lino raižiniais, margučiais, net lipdytine keramika dalyvavau šimtuose pačių įvairiausių parodų“.

T. Maksymas Pišta OSBM (antras iš kairės) pasakoja apie uteniškių ir vienuolių bazilijonų ryšius, dėkoja LR Seimo narei Mildai Petrauskienei (kairėje) už galimybę dalyvauti parodoje, tautodailininkei Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei (antroji iš dešinės) už sukurtus nuostabius darbus. Dešinėje t. Pavlo Jachimec OSBM. Svečius vienuolius bazilijonus pristatė ir sveikinimą į lietuvių kalbą vertė dr. Aldona Vasiliauskienė (viduryje). Toliau – folklorinio ansamblio „Kupolytė“ dalyviai

Be to, tautodailininkė surengė per 50 personalinių parodų, kurios apkeliavo įvairias galerijas Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir JAV. Dalyvavo per šimtą rajoninių, regioninių, grupinių, respublikinių ir tarptautinių parodų įvairiose šalyse. Odetos Tumėnaitės - Bražėnienės kūrinių yra įsigiję Rokiškio, Kupiškio, Utenos ir Nacionalinis muziejai Lietuvoje, Punsko muziejus Lenkijoje, Maskvos ir Murmansko muziejai Rusijoje bei Vienos muziejus Austrijoje. Savo karpiniais ir grafika iliustravo per dešimtį knygų.

Knygos – leidiniai

Odeta Tumėnaitė–Bražėnienė 2002 m. sudarė išleido leidinį „Utenos tautodailininkai." Po poros metų nauja knyga – albumas, tai 2004 m. išleistas Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpinių albumas „Karpiniai". Būtina akcentuoti, kad šis albumas 2006 m. eksponuotas Frankfurto knygų mugėje.

2006 m. išleista poezijos knyga „Angelo šešėlyje", kurią iliustravo pati autorė Odeta

Itin svarbi mokomoji knyga „Mokomės karpyti", kurią 2008 m. išleido O. Tumėnaitė – Bražėnienė. 2012 m. pasirodė nauja Odetos knyga „Margučių marginimas Aukštaitijoje“, o 2014 m. – „Popierinės užuolaidėlės“.

Į Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės kūrybą dėmesį atkreipė Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, 2010 m. priimdama ją savo nare.

Itin svarbus O. Tumėnaitės – Bražėnienės kūrybinės – meninės veiklos įvertinimas: Lietuvos nacionalinis muziejus numatė leisti naują seriją „Tautodailė ir dabartis“. Pirmąja šios serijos autore pasirinkta Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. 2014 m. Lietuvos nacionalinis muziejus išleido knygą „Liaudies meistrė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė. Karpiniai. Raižiniai. Margučiai“.

Sertifikuoti produktai

Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės sertifikuoti produktai 2009 m.:

1. Popieriaus karpiniai:
1.1. Langų užuolaidos;
1.2. Paveikslai.
2. Apeiginiai dekoratyviniai dirbiniai:
2.1. Skutinėti margučiai.
2.2 augaliniais dažais dažyti margučiai.
2011 m. sertifikuoti:
1.Vašku marginti margučiai.

Apdovanojimai- Kūrybiškiausia Lietuvos šeima

Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės kūryba sulaukė įvertinimų: ji apdovanota prizais ir laureato diplomais.

Tautodailininkei paskirta Aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija (1999–2000 metams), jai įteikta Utenos rajono kultūros ir meno premija (2002), suteiktas meno kūrėjo statusas (2005).

Už rajono tautodailininkų telkimą ir svarų indėlį į Utenos krašto tautos meno puoselėjimą ir propagavimą paskirtas 2006 - ųjų metų Utenos miestui nusipelniusio žmogaus apdovanojimas. 2007 m. nominuota geriausiu respublikos liaudies meistru vaizduojamosios dailės srityje ir apdovanota Aukso vainiku.

Lietuvos žemės ūkio ministerijoje sertifikuoti O. Tumėnaitės - Bražėnienės karpiniai paveikslai, karpytos langų užuolaidos ir skutinėti margučiai, o autorė pripažinta tradicinių amatų meistre (2008), be to, įteikta Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą (2009).

Labai svarbu, kad Bražėnų šeima 2009 m. nominuota kūrybiškiausia Lietuvos šeima. Dukra Adelė 2014 m. gavo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ aukščiausiąjį apdovanojimą už margučius.

Odetai Tumėnaitei – Bražėnienei paskirta LR Kultūros ministerijos premija už geriausiai paruoštus ir vykdytus vaikų ir jaunimo projektus (2014), po metų – įteikta Utenos rajono kultūros ir meno premija (2015).

Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento galerijos parodoje. Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. T. Pavlo Jachimecas OSBM (kairėje) ir Utenos rajono administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė

Edukacinė veikla

Be kūrybos, tautodailininkė dalyvauja edukacinėje veikloje, pasak jos – tai kitokios krypties kūryba: moko savo amato įvairiuose seminaruose ir kt. renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Airijoje.

Nuo 1996 m. Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė vadovauja Utenos tautodailininkams, organizuoja kasmetines tautodailės parodas, o 2000 m., susikūrus Utenos r. tautodailininkų klubui „Svirnas", per 10 metų buvo jo pirmininkė (iki 2010).

Atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. registruotas šalies rekordas – ilgiausias (22 metrai) Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpytas paveikslas „Mano Lietuva", skirtas Lietuvos 1000-mečiui.

Parodos atidarymas LR Seimo Parlamento galerijoje

Į parodos atidarymą atvyko uteniškiai, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis“ folkloro ansamblis „Kupolytė“, susirinko kraštiečiai, gyvenantys Vilniuje, kiti svečiai. Renginį dėmesingai, įtaigiai ir nuoširdžiai vedė LR Seimo narė Milda Petrauskienė, pristatydama tautodailininkės Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės asmenybę, apžvelgdama jos kūrybą.

Gražių žodžių išsakė uteniškė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, etnologė Gražina Kadžytė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vadovė dr. Elvyda Lazauskaitė, Utenos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, perduodama ir sveikinimus nuo Utenos rajono savivaldybės ir mero Alvydo Katino.

Atgal