VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

04 28. Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės darbų paroda LR Seime (Pabaiga)

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujalienė Odetai dėkojo už puikią parodą ir aktyvią edukacinę veiklą, o Seimo narei Mildai Petrauskienei už surengtą parodą.

 Parodos kaltininkė kalbėjo apie savo kūrybą, dėkojo visiems, ypač Seimo narei Mildai Petrauskienei už galimybę savo kūrybą pristatyti Seime.

Odetos Tumėnaitės – Bražėnienė parodos atidaryme. Pirmoje eilėje iš kairės: Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė, Laimutė Fedosejeva, Roma Kraujalienė. Antroje eilėje: Leonora Zapereckienė, t. Pavlo Jachimecas OSBM, t. Maksymas Pišta OSBM, dr. Elvyda Lazauskaitė

Ukrainiečių vienuolių bazilijonų mintys

Parodos atidaryme dalyvavo ir ukrainiečiai – vienuoliai bazilijonai: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir t. Maksymas (Mykola Pišta) OSBM. Juos pristatė dr. Aldona Vasiliauskienė ir į lietuvių kalbą vertė pasisakymą. T. Pavlo OSBM patikėjo sveikinimo žodį jau keturis mėnesius Lietuvoje besidarbuojančiam t. Maksymui OSBM. Ukrainiečių bazilijonų dalyvavimas neatsitiktinis – tai Utenos tautodailininkų bendrystės su vienuoliais bazilijonais tąsa.

Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės parodos atidaryme. Iš dešinės sėdi Gražina Kadžytė, Rita Aleksandravičiūtė, LR Seimo narė Milda Petrauskienė

Reikia prisiminti 2011 metus, kai grupė uteniškių, mecenuojant UAB „Vilava“ generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui, vežė savo tautodailės darbus į Lvovo Religijų istorijos muziejų (Ukraina), kur jie buvo eksponuojami. Be to, lankydamiesi Lucke (tuo metu ten vyko jau X-ji tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui) uteniškiai buvo globojami t. Augustyno (Andrijaus Zapotočno) OSBM bei kitų Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno Lucke vienuolių. Grįždami į Lietuvą, uteniškiai iš Lucko parsivežė retų paveikslų – ikonų ant stiklo – parodą, kuri veikė A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, kitose Utenos rajono vietose. Į parodos atidarymą pirmą kartą į Uteną atvyko Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenko.

Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės parodos eksponatai

Be to, uteniškiai lankosi įvairiose M. Reinio įamžinimo vietose, ypač Skapiškyje, kuris gerai žinomas ir ukrainiečiams, vienuoliams bazilijonams. Skapiškyje lankėsi ir parodos autorė su dukra. Vienuoliai bazilijonai nuoširdžiai dėkojo Zitai Mackevičienei, kuri, nepaisant užimtumo, atvyko pasveikinti XI tarptautinės mokslinės „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ konferencijos dalyvių Vilniuje, o paskutiniam posėdžiui atvyko į Bazilionų miestelį (prie Šiaulių), dalyvauti knygos pristatyme.

Prie Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės parodos stendų. Iš dešinės: Zita Mackevičienė, Gražina Kadžytė, tautodailininkės dukra Adelė Bražėnaitė ir sūnus Martynas, Odeta Tumėnaitė–Bražėnienė, LR Seimo narė Milda Petrauskienė, tautodailininkės vyras Jurgis Bražėnas, dukra Paulina Bražėnaitė, t. Pavlo Jachimecas OSBM, t. Maksymas Pišta OSBM, Janina Mateikienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Dėkodami už galimybę dalyvauti parodoje, už renginio pravedimą, tautodailininkės Odetos darbų žavesį, linkėjo jai tolesnių kūrybinių įkvėpimų, o visiems gražių dvasingų ir prasmingų artėjančių Velykų.

Meninius intarpus tarp kalbančiųjų keitė folklorinio ansamblio „Kupolytė“ (vadovė, mokytoja ekspertė Elena Kiškienė) atliekami kūriniai.

Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė pasakoja apie savo darbus. Iš dešinės: t. Maksymas Pišta OSBM, Leonora Zapereckienė, Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė, LR Seimo narė Milda Petrauskienė, tautodailininkės dukros: Paulina ir Adelė

Renginio pabaigoje LR Seimo narė Milda Petrauskienė parodos autorei Odetai Tumėnaitei – Bražėnienei įteikė padėką. M. Petrauskienės padėka buvo įteikta ir folkloriniam ansambliui „Kupolytė“.

Po oficialios dalies, dar ilgai bendrauta prie arbatos, kavos puodelio. Dar pasidžiaugta parodoje esančiais darbais.

Esu skaičiusi tokią gražią mintį, kad „uteniškė tautodailininkė, karpinių meistrė ir grafikė Odeta Tumėnaitė- Bražėnienė savo darbais pažadino praeities atmintį ir subtiliai, lyg angelo sparno prisilietimu, įprasmino savo kūrybą ateities kartoms“.

 

Atgal