VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

07 18. Thomo Manno festivalyje – apmąstymai apie karo ir kūrėjo santykį

Nidoje tęsiasi 19-asis tarptautinis Thomo Manno festivalis. Didžiajam 1914–1918 m. konfliktui priminti skirtas festivalis „Sąžinės proveržis“ antradienį įtraukė lankytojus į karo metų atmosferą žymaus Europos istoriko paskaita, Neringos istorijos muziejuje atidaryta paroda ir vakariniu koncertu Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Antradienio renginiuose paliestas temas ketinta narplioti iki festivalio uždarymo šiandien, šeštadienį.

Thomo Manno memorialiniame muziejuje antradienio popietę paskaitą skaitė išskirtinis svečias – žymus Vokietijos ir Prancūzijos istorikas Etienne’as Francois. Specialiai Thomo Manno kultūros centro kvietimu pirmą kartą į Lietuvą atvykęs profesorius savajame pranešime, pasitelkdamas gausybę pavyzdžių, atskleidė karo laikotarpio dinamiškumą, papasakodamas, kaip kito Prancūzijos intelektualų požiūris į Pirmąjį pasaulinį karą. Prelegento teigimu, karui prasidėjus, šalies intelektualai tarytum ėmė lenktyniauti, kuris jų oficialiais pareiškimais, kalbomis, straipsniais ir knygomis labiau parems „teisingą“ kovą su Vokietija. Tuo metu nesveikino tokios intelektinės mobilizacijos retas, tarp jų garsiausias buvo rašytojas ir muzikos kritikas Romainas Rollandas. Tik karui persiritus į antrą pusę ir ėmus vis labiau suvokti jo beprasmiškumą, dauguma jaunų intelektualų stojo priešingon pusėn, tapdami pacifistais arba revoliucionieriais. Judėjime už taiką dalyvavo ir rašytojo Th. Manno vyresnysis brolis Heinrichas.

Trečiadienį, liepos 15-ąją, kūrėjo angažavimosi karui temą pratęsė ir Goethės instituto bei Vilniaus dailės akademijos stipendininkės Christianės Schutter socialinis komandinis žaidimas „The artist is reset“. Neringos miesto savivaldybės aikštėje pristatytame kūrybos projekte buvo siūloma ieškoti ryšių tarp meno ir politikos.

Atgal