VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

10 17. Protėvių pėdsakai

Birutė Liškauskienė

"Meno židinio" vadybininkė

Taip vadinasi šiaulietės grafikės Lolitos Braza Putramentienės parodos, skirtos etnografinių regionų metams Anykščių kultūros centre ir Šiaulių rajono Kultūros centro Kairių filiale.

Lolita pateikia parodai .... frotažus ( pranc. frottage, „ trynimas“, tai tokia įvairių daiktų faktūros atspaudo gavimo technika, kai pvz., ant neobliuotos lentos dedamas popierius, trinamas pieštuku, kreidele ir gaunami raštai, sukuriamos vaizdinės asociacijos). Grafikos mokslus Šiaulių universitete išstudijavusi Lolita Braza Putramentiene šią techniką naudoja nuo 2011 metų, bet šioje parodoje pateikiami naujausi frotažai, išreiškiantys mūsų krašto etnografinės praeities ir dabarties gyvenimo buities grožį, kuris pilnas žmogaus gyvenimo istorijų, idėjų, nuojautų ir įvairių įvykių prasmės. Tie frotažuose atsispindintys objektai atrasti iš buities, lankantis įvairių Lietuvos regionų kaimuose ir vienkiemiuose, o taip pat ir Kairiuose, nuo smulkmenų, mažų šaukštelių iki sudėtingų architektūrinių detalių. Visa tai sugula į darnų sumanymą perteikti idėją frotaže. Rodos, visai nesvarbi, atsitiktinai pamatyta buities detalė tampa svarbia būties dalimi, malda, svajone, netektimi, džiaugsmu, netgi gyvenimo poezija ir dar daugeliu kitais žmogui svarbiais dalykais. Reikia įsižiūrėti į kiekvieną kūrinį ir perskaityti, kas parašyta. Šitaip galima sužinoti, žmogaus gyvenimo istoriją, kokią estetiką savo buityje kūrė mūsų protėviai, kaip puošė namus, langus, palanges, duris, slenksčius, klėtis, kasdieną naudojamus būtiniausius reikmenis.

Lolita Braza Putramentienė. Nuotraukos autorius Matas Zaloga

Lolitos frotažuose atsispindi vienkiemio gyventojo liūdesys, svajonė, pačios autorės įspūdis iš susitikimo su vienkiemio žmogumi. Įspūdis tas, kad žmogus, neturintis jokių pagrindų apie meną, nesuprantąs, ką apskritai tie dailininkai veikia, bet nuoširdžiai džiaugėsi, kad jo sodyba teikia menininkui įkvėpimą ir visaip stengėsi padėti. Nešė lentas, kalades frotažui, pats pradėjo ieškoti įdomesnių paviršių. Kaladžių frotažai Lolitos kūriniuose, išreiškia žmogaus gyvenimo sunkenybę. Etnografinių kraštų senovinių daiktų detalių frotažai Lolitos dėka tampa krašto istorijos dalimi. Kiek daug namų su visu protėvių sukurtu grožiu jau nugriuvo, ar buvo nugriauti, bet atsitiktinai, Lolitai važiuojant pro šalį, kol dar namai stovėjo, buvo užfiksuoti frotažuose mūsų protėvių gyvenamosios aplinkos estetika. Kairiuose Janinos Švambarienės namas sugriuvo, o jo buvęs grožis išliko Lolitos kūriniuose. Švambarienės namo langeliai, durų rombai , klėties staktos, šulinio dangčio ornamentai buvo išpjaustyti labai gabaus seno meistro, drožėjo, kad patraukė dailininkės dėmesį. Dabar jau nieko nebėra, nors praeitą rudenį dar buvo. Kairiuose gyvena labai įdomus žmogus, vardu Kęstutis. Jo garažas iš pirmo žvilgsnio atrodo, toks kaip visų, kaip kiekvieno vyro, turinčio automobilį, garažas, bet tą dieną vykdant užduotį Kairiuose patraukė dėmesį Kęstučio garažo atviros durys nukabinėtos įvairiausių laikotarpių, formų, ir iš daugelio įvairių šalių surinkti seni automobilių valstybiniai numeriai. Tarp jų ir su Kęstučio vardu numeris be skaičių. Dabar atrodo, kad tai madinga ir reikšminga turėti vardinį numerį ant automobilio, bet ateityje, be abejo, visa tai jau taps istorija.

Lolitos frotažai, tai žmogaus gyvenimo sąsajos tarp praeities, dabarties ir ateities, tai platūs minčių ir rankų mostai, tai visai kitas linijų, atspaudų pasaulis pateiktas Anykščių ir Kairių apylinkių gyventojams ir jų svečiams iki šių metų lapkričio vidurio.

Atgal