VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

10 24. Girdėtame, bet nematytame...

LŽS narys, Lentvario pradinės mokyklos Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovas Alfonsas Kairys

Jaunieji Lentvario pradinės mokyklos žurnalistai kelionės į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, įsikūrusį vienuose iš buvusių didikų Radvilų rūmų, laukė jau nuo šių mokslo metų pirmosios dienos.

Ieškome klaidų afišoje

Ir štai muziejaus direktorės Reginos Lopienės dėka 19 būsimųjų laikraščių, žurnalų, kino, televizijos korespondentų nemokamai apsilankė daugiau nei 440 000 eksponatų sukaupusioje saugykloje. Atvirukai, nuotraukos, plakatai, afišos, programos, rankraščiai, sceniniai kostiumai, memorialiniai daiktai, scenografijos ir kostiumų eskizai, plokštelės, teatro lėlės, muzikos instrumentai, garso ir vaizdo įrašai, kino aparatai ir dar daug kas, ko nepajėgu išskaičiuoti, laukė apžiūrimi ir aprašomi.

Įdomu - įdomūs eksponatai (aktorių daiktai

Ekskursijos vadovas Stasys Dimbelis, pasitikęs plunksnos brolius, iškart rado kelią į vaikų širdis. Sustota prie Vinco Kudirkos portreto ir pasiūlyta prisiminti Lietuvos valstybės himno žodžius. Ir salėje nuskambėjo vaikų giedamas himnas.

Susikaupimo minutė - ir pajudėta toliau. Sustojus prie plakato, kviečiančio į pirmąjį lietuvišką spektaklį Keturakio „Amerika pirtyje“, ir ieškota klaidų: jos visos surastos, sužinota, ką reiškia žodis „nedėlioje“ ir kiti tuo metu vartoti žodžiai.„Be ko negyvas vaidinimas?“- paklausė vadovas. Negreit, vienas kitą papildę, vaikai atsakė, kad be scenos, aktorių, sceninių kostiumų,ir, svarbiausia, režisieriaus, spektaklio nebūtų.Visa tai galima buvo matyti Teatro skyriuje.

Aktorių daiktai

Sunkiau sekėsi Muzikos skyriuje. Greta matytų - gitaros, smuiko, akordeono, armonikos - instrumentų, eksponuojamos bandžos (styginis muz. instrumentas, turintis 4—9 stygas; rezonatorius - nedidelis būgnelis, prie kurio pritvirtintas ilgas kaklelis su postygiu; skambinama plektru), mandolinos (styginis muzikos instrumentas, turintis pailginto pusrutulio korpusą su kakleliu, 4 poras stygų; skambinama virpinant stygas plektru (plona kaulinė, metalinė ar plastikinė plokštelė skambinti styginiais gnaibomaisiais instrumentais), citros (daugiastygiai instrumentai, panašūs į trikampę dėžę). Mechaniniai muzikos instrumentai (polifonai, simfonionai), muzikos aparatai (gramofonai, patefonai) prašėsi paglostomi ne tik akimi, bet ir ranka, deja, eksponatus ranka liesti nevalia.

Sudomino filmas apie senąjį Vilnių. Verta pasižymėti detales

Kino skyriuje stebėtos pirmos filmavimo kameros, kino projektoriai. Vadovui leidus, net fotografuotasi prie jų.

Dar norėta pabūti, paskaityti, kas rašoma gausiai sukauptuose kino plakatuose, afišose, tačiau mokyklinis autobusiukas ragino paskubėti. Kad ir kaip skubėjome, bet mus lydėjusiam ekskursijų vadovui Stasiui Dimbeliui spėjome padėkoti ir įteikti mūsų, jaunųjų Lentvario pradinės mokyklos žurnalistų būrelio, leidžiamą laikraštį „SMALSUTIS“, vieną šio leidinio numerį padovanojome, neužmiršdami pasakyti AČIŪ ir muziejaus direktorei Reginai Lopienei.

Lentvario pradinės mokyklos Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai muziejausKino skyriuje

Atgal