VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

11 10. Druskininkuose - dar viena paroda M. K. Čiurlionio atminimui

Sekmadienį Druskininkuose, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje - M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, atidaryta paroda "Pustelnikas. Paskutinis pasaulio taškas", skirta M. K. Čiurlionio atminimui. 
Renginyje dalyvavo Kauno dailininkai ir druskininkiečių menininkų kelionės į Pustelniką dalyviai - Džiugas Palukaitis, Milda Kulikauskaitė, Judita Budriūnaitė, Aistė Juškevičiūtė, Leonas Satrioga, Eugenijus Nalevaika ir Evaldas Mikalauskis. Pasakojimais, mintimis bei eksponuojamais kūriniais buvo prisimintas didžiojo lietuvių menininko gyvenimo kelias. 
Pirmą kartą tėvų namus Druskininkuose M. K. Čiurlionis paliko gana anksti - keturiolikos metų išvyko mokytis į Plungę, kunigaikščio M. Oginskio įsteigtą orkestro mokyklą. Nuo tada jam daug kur teko lankytis, būti studentu, svečiu, nuomininku. Trisdešimt trejų metų būdamas Konstantinas vedė Sofiją Kymantaitę, tačiau savų, šeimos namų jiedu taip ir nespėjo sukurti - nedaug tebuvo likę laiko... 
Dailininko ir kompozitoriaus kelionių maršrutuose prie Vilniaus, Varšuvos, Leipcigo, Sankt Peterburgo ir kitų miestų bei miestelių prisidėjęs Pustelnikas - paskutinieji Čiurlionio namai. Pustelniko vardu tuomet vadinta sodyba netoli Marki miestelio, kur gydytojas K. Olechevičius buvo atidaręs privačią "Raudonojo dvaro" sanatoriją dvasios negandų ištiktiesiems. Čiurlionis čia praleido apie metus. Paskutiniai - iki Pustelniko - M. K. Čiurlionio gyvenimo faktai aprašyti ne vieno autoriaus, bet šiandien nedaug tikslių žinių, kaip praslinko paskutinieji jo metai, kokie taikyti gydymo metodai Pustelnike, kas ten tapo dailininko draugais. 
"Sveikatos krizė Čiurlionį ištiko Sankt Peterburge, sunkios buities ir įtempto kūrybinio darbo išsekintą. Žiniai pasiekus Lietuvą, vyro aplankyti atvyko Sofija. Netrukus jiedu parvyko į Druskininkus, kur praleido apie mėnesį. Paaiškėjus, kad būtinas gydymas ligoninėje, pasirinkta "Raudonojo dvaro" sanatorija. Nuoširdžiai susirūpinę Konstantino draugai padėjo surinkti reikalingų lėšų
1910 m. birželio 12 d. gimė Mikalojaus Konstantino dukrelė Danutė, kurios jis taip ir nepamatė... Atrodė, viskas galėjo baigtis gerai - metų gale ne kartą kalbėta apie sveikatos pasitaisymą, ketinta išrašyti Čiurlionį iš sanatorijos. Deja, ankstų 1911-ųjų pavasarį dailininkas peršalo ir toje pačioje ligoninėje mirė nuo plaučių uždegimo", - renginio išvakarėse apie jį pasakojo M. K. Čiurlionio proanūkis Džiugas Palukaitis.

Atgal