VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

01 05. Paįstrio bibliotekos erdvėse yra keletas parodėlių

Ona Jankevičiūtė, Paįstrys, Panevėžio r.

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filiale parodų stenduose eksponuojamos tautodailininko, kraštotyrininko, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidento pavaduotojo Bronislovo Mažylio surinktos nuotraukos, knygos, kita dokumentika. Čia pateikiama medžiaga apie žymius Lietuvos ir Paįstrio krašto žmones.

Stendas dailininkei Onai Šimaitytei-Račkauskienei. Jūratės Blaževičienė foto

Vienas stendas yra skirtas Vytautui Didžiajam, pažymint jo 585-ąsias mirties metines. Antrame stende pateikiama medžiaga skirta „Lituanikos II“ skrydžio 80 metų sukakčiai. Lietuvos šaulių sąjungos garbės narys Feliksas Vaitkus (1907-1956 m.) pilotuojamu lėktuvu „Lituanica II“ 1935 metais perskrido per Atlantą.

Medžiaga liudijanti apie "Lituanikos II" skrydį

Trečias stendas skirtas kraštietei, dailininkei, grafikei Onai Šimaitytei-Račkauskienei (1943-2014), kuri praėjusiais metais, gyvendama Klaipėdos rajone iškeliavo į Amžinybę. Ji kūrė  ekslibrisus, estampus, taikomąją grafiką. Onos Šimaitytės-Račkauskienės atminimas gruodžio 9 dieną buvo pagerbtas Paįstrio bibliotekoje. Renginio metu kalbėjo Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ tarybos narė, tautodailininkė Stasė Mikeliūnienė.

Ona Striškienė Paįstrio bibliotekoje prie pačios sukurtos prakartėlės

Neseniai bibliotekos erdvę papuošė paįstrietės, Paįstrio ūkininkių draugijos Paįstrio „Gabijos“ skyriaus vadovės Onos Striškienės sukurta kalėdinė prakartėlė. Iš molio sukurtų figūrų kompozicija eksponuojama bibliotekos skaitykloje. Prakartėlėje, kaip ir įprastose prakartėlėse, įkurdintos kūdikėlio Jėzaus, Šv. Marijos, Šv. Juozapo, trijų karalių, angelų, piemenukų figūros. Yra gyvulėliai: avys, asilas, jautis ir paukšteliai net palmės. Prakartėle domisi ne tik vaikai, bet ir suaugę.

Atgal