VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

03 01. Lentvario pradinėje - unikali paroda

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Alfonsas Kairys

Lentvario pradinėje, o ne kur kitur, nuo vasario 16-osios veikia unikali paroda, skirta lietuviškam  žodžiui, prabilusi į lankytoją - pradinukus, tėvelius, senelius ir mokytojus - poeto Bernardo Brazdžionio žodžiais: „O, mūs šventas lietuviškas žodi,/ Kaip ramunė mūs žemėj pražydęs,/Iš gimtųjų viensėdžių ir sodžių/Tu skambėk stebuklingas ir didis.“

Ekspozicijoje - maldaknygės, pasas ir kt.

Stenduose - prieškario lietuviška spauda vaikams, jaunimui, visuomenei: 1924 m. Tilžėje išleista maldaknygė vaikams, vyrams, Prano Mašioto „Raštas“ (vadovėlis norintiems išmokti rašyti), dienos šviesą išvydęs  Rygoje 1907 m., Liūdo Giros „Lietuvių kalbos vadovėlis“ (1922m.), žurnalai „Jaunoji karta“„Sargyba“, „Aušrelė“, „Varpelis“, „Ateities spinduliai“,  patarimų knygelė „Kaip pačiam pasidirbdinti imtuvą“, 1927 m. išleista Šiauliuose, autentiškas 1924 m. išduotas pasas, kuriame vietoj parašo įrašyti žodžiai: „nemoka rašyti“, 1940 m. kaligrafiškai parašytas laiškas.

Skirta vaikams

Seniausias eksponuojamas lietuviškas leidinys - vysk. M.Valančiaus laikų  maldaknygė: jos priešlapyje išspausdinta data - 1859 metai. Pavartę maldaknygę (vaikams tai leidžiama!), pamatysime žodžius su w, cz, sz ir kt. dabar lietuvių kalboje nevartojamomis raidėmis.

Kita parodos dalis - lietuviškas žodis už Lietuvos ribų.  Žvilgsnį patraukia nematyti (o kai kam ir negirdėti) lietuviški spaudiniai: “Moscovia“, „Maskvos lietuvių naujienos“, „Židinys“ ,Židinėlis“, „Archyvinis židinėlis“ (visai dar neseniai Rusijos Federacijoje leisti žurnalai, laikraščiai), autentiški Karaliaučiaus krašto lietuvių laikraščiai „Naujoji  aušra“ (Tilžėje, dab. Sovietskas), „Gintaras“ (Karaliaučiuje, dab. Kaliningradas), „Lietuvių balsas“, „Latvijos lietuvis“ (Latvija), parodą aplankęs „Požiūris“ (Lvovas, Ukraina), Tiltas (Krymas).

Lietuvių leidiniai užsienyje

Pavartęs juos, įsitikini, koks brangus išeiviams lietuviškas žodis, kokia nostalgiškai brangi Žemė, kurioje gimė ir apie kurią pasakoja savo vaikams, anūkams, išvydusiems pasaulį jau ne Lietuvoje...

Lietuviškas žodis svetur

Akiai mieli ir Užatlantėje leisti laikraščių originalai: Argentinoje - „Argentinos lietuvių balsas“, „Laikas“,  JAV - „Akiračiai“, „Dirva“, „Lietuvių balsas“, ‚Tėvynė“, Kanadoje - „Nepriklausoma Lietuva“, “Tėviškės žiburiai“ . Įsižiūri į jų pavadinimus ir lyg girdi  balsus žmonių, besidalijančių savo rūpesčiais ir neužmirštančių, kad ten toli toli yra likę įspausti jų pėdsakai...

Parodą lydi šių eilučių autoriaus straipsnis „Ką skaito rytų kraštų lietuviai“

Parodą rengė mokyklos bibliotekos vedėjas Gintautas Valainis, Žydrė Sartanavičienė, šių eilučių autorius. Jiems talkino šios ugdymo įstaigos  pedagogai.

Lietuviško  žodžio aidai...

Atgal