VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Pasaulis

09 15. Lietuvos kariai prie Somalio krantų saugo JT humanitarinės pagalbos laivą

Nuo rugpjūčio grupė Lietuvos karių tarnauja Europos Sąjungos (ES) vadovaujamoje kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta" prie Somalio krantų. Lietuvos kariai saugo Jungtinių Tautų (JT) pasaulio maisto programos laivą, kuris Indijos vandenynu gabena humanitarinės pagalbos siuntas Somalio gyventojams.
Dalyvaudama šioje operacijoje Lietuva prisideda prie ES kovos su piratavimu, taip siekiant mažinti piratų daromus nuostolius ES valstybių ir kitų valstybių laivams.
Iš 16 Lietuvos kariuomenės karių sudaryta autonominė laivų apsaugos grupė (ALAG) Džibutyje pradėjo tarnybą, kai iš Serbijos karių perėmė Pasaulinės maisto programos laivo „MSM Douro” apsaugą.
Autonominės laivų apsaugos grupės pagrindą sudaro Lietuvos karinių jūrų pajėgų kariai, specialiai parengti šiai misijai. Taip pat grupėje tarnauja du karo medikai.
Lietuvos kariai į laivą atsigabeno savo ginklus ir įrangą -tiek karinę, tiek kitą, reikalingą buičiai ir kasdieniam gyvenimui. Kariai gyvena dviejuose jūriniuose konteineriuose, kuriuose gyvenimo sąlygos yra ypač asketiškos. 
Kariai turėjo priprasti ir prie ekstremalių klimato sąlygų. Įrangos paruošimas darbui, jos priežiūra, kovinių postų įrengimas, budėjimai ir kovinio rengimo veiksmai, užsidėjus asmeninę ir kolektyvinę ekipuotę, ginklus ir amuniciją, kai virš galvos plieskia kaitri Afrikos saulė, o temperatūra pašoka iki +45 C ir vos žengus žingsnį išpila prakaitas - iššūkis ne iš lengvųjų.
Lietuvos karių saugomas laivas gabena humanitarinę pagalbą: ne tik maisto produktų siuntas, bet ir kitą reikalingą pagalbą. Neretai kartu su maisto produktais būna gabenamos ir sėklos, nes tarpusavio karų nukamuota šalis, patyrė ir kelias didelio masto sausras. Kartais gabenama ir įranga: valtys, jų varikliai, dyzelio generatoriai, gėlo vandens kaupimo ir saugojimo talpos, pasaulio maisto programos automobiliai, darbo vagonėliai.
Per misijos laikotarpį, užtikrindami pasaulinės maisto programos laivo apsaugą, ALAG kariai apsilankė trijų valstybių jūrų uostuose: Džibučio (Džibutis), Berberos, Boosaaso, Mogadishu, Kismaaya (Somalis) ir Mombasos (Kenija). Plukdydami siuntas nuplaukė 2 608 jūrmyles, tranzito jūroje išbuvo 14 parų, uoste vykdant krovos darbus - 22 paras. Nuo misijos pradžios Lietuvos karių saugomas laivas jau pergabeno apie 270 tūkst. metrinių tonų humanitarinio krovinio. Lietuvos kariai dalyvavo ir keliose su piratavimu susijusiose situacijose.
Anot ALAG vado, Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininko kapitono leitenanto Mindaugo Žuko, jo vadovaujama ALAG šioje ES misijoje dalyvaus iki šių metų gruodžio. Planuojama, kad vėliau juos pakeis tokio paties dydžio Lietuvos karių pamaina, taip pat suformuota iš Karinių jūrų pajėgų karių.
ES vadovaujamai operacijai „ Atalanta" autonominę laivų apsaugos grupę Lietuva skyrė jau antrą kartą. Pirmą kartą, 2013 metais, šioje operacijoje dalyvavo iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo bataliono pėstininkų suformuota autonominė laivų apsaugos grupė.
Lietuva ES operacijoje „Atalanta" dalyvauja nuo 2011 metų, kai operacijos vadavietėje Nortvude (Jungtinė Karalystė) tarnybą pradėjo Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo karininkas. Nuo 2013 metų dar vienas Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas skiriamas tarnybai operacijos taktiniame štabe, įsikūrusiame laive. Lietuvos karių logistika misijos metu rūpinasi du Džibučio Respublikos sostinėje Džibutyje, Prancūzijos vadovaujamoje bazėje, tarnaujantys Lietuvos kariuomenės logistikos specialistai.
Viena didžiausių ES istorijoje operacijų „Atalanta" pradėta 2008 metais, reaguojant į ypač išaugusį piratavimų skaičių prie Somalio krantų. Operacijoje dalyvaujantys karo laivai Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoja Pasaulio maisto programos laivus, gabenančius paramą Somalio gyventojams, atgraso ir sulaiko piratus, ginkluotus plėšikus operacijos rajone. Operacijoje dalyvauja apie 1 200 karių iš ES valstybių ir ES nepriklausančių šalių partnerių.
Be dalyvavimo operacijoje „Atalanta" Lietuva skiria savo karius dar kelioms ES vadovaujamoms operacijoms.
Nuo 2013 metų pavasario Lietuva skiria po kelis Lietuvos karinius instruktorius, kurie rotuodamiesi kas pusmetį tarnauja ES mokymo misijoje Malyje. ES šių metų birželį aktyvavus operaciją „Eunavfor med", kuria siekiama suardyti nelegalų verslo tinklą, vykdantį neteisėtą žmonių gabenimą, Lietuva parėmė operaciją, deleguodama štabo karininką į operacijos vadavietę Romoje.

Atgal