VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Pasaulis

09 23. Vyriausybė sudarė komisiją pabėgėlių perkėlimo klausimams spręsti

Vyriausybė pirmadienį sudarė komisiją, kuri spręs klausimus, kylančius organizuojant ir įgyvendinant pabėgėlių perkėlimą bei integraciją. Toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti sklandų užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo ir integracijos Lietuvoje procesą, koordinuoti atsakingų institucijų veiksmus, sprendžiant konkrečias iškylančias problemas.
Komisijai pirmininkaus Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus. Jos darbe, pasak Vyriausybė spaudos tarnybos pranešimo, dalyvaus vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, finansų, užsienio reikalų, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros, ūkio ir žemės ūkio viceministrai, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos, organizacijų "Gelbėkit vaikus", Lietuvos Raudonojo kryžiaus ir "Carito" deleguoti atstovai.
Ši Vyriausybės lygiu sudaryta komisija spręs klausimus, susijusius su užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimu ir užsieniečių integracijos į valstybės gyvenimą įgyvendinimu, teiks Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms atitinkamus pasiūlymus, taip pat ne rečiau kaip kas ketvirtį informuos Vyriausybę apie pavestų uždavinių įgyvendinimą ir rezultatus.

Atgal