VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2020-06-23
Kiek daug, kiek daug ji mums žadėjo, Šventoji Joninių naktis. Paparčio žiedas nežydėjo, Tai kur ta laimė ? Tik viltis. Plačiau
2020-06-23
Kokios dvi dovanos Pačios svarbiausios Tavo gyvenime, tautoje? Gyvybė ir krikštas – Dvi datos brangiausios, Plačiau
2020-06-22
Tavo grožio sužavėta Vėl einu į kelią. Šypseną veiduos nešu - Rūtų rankoje šakelę. Plačiau
2020-06-20
Ne paplaukiui mus glosto, o prieš plauką. Išlieka tik protingas ir darbštus. Nevykėlis vien iš kitų malonių laukia Ir lenkia tiktai į save pirštus. Plačiau
2020-06-19
Neverk jeigu suklysti teko. Ir neskaičiuok, ką praradai. Visiems vienodai saulė teka, Dar šiugžda saujoje grūdai. Plačiau
2020-06-17
Žinau, dangau, kodėl verki - Apraudi Lietuvos aukas. Bet mes ar esam jų verti, Jei nusiplauname rankas. Plačiau
2020-06-07
Juk manėm, kad gyvenimas Vien auksą mums parūpins, Bet taip staiga pasenome Ir renkam duonos trupinius. Plačiau
2020-06-01
Kelkis, mielas tėve, iš nakties ilgos, Nusipurtyk smėlį nuo akių ir rankų! Vėl abu išeisim tėviškės laukuos Pasodinti medį, sėti grūdą brandų. Plačiau
2020-06-01
Kad Don Kichoto ietis lūžta, Nesišaipykim. Per skaudu, Kai pridergia į tavo gūžtą Arba įlašina nuodų. Plačiau
2020-05-24
Visi išeina savo laimės Ieškoti. Išėjau ir aš. Beveik pamiršęs gimtą kaimą, Galvojau, kur keliai nuves. Plačiau
2020-05-21
Nebus pasaulio pabaigos. Tos pranašystės nieko vertos. Tik neišklyskim iš vagos,  Gandų klausyt - ne pirmas kartas. Plačiau
2020-04-25
 Pirmas eilėraštis buvo skirtas Mamai, publikuotas Joniškio miesto laikraštyje, kai buvau dar paaugliukė. Be galo buvau dėkinga Dievui ir likimui, kad turiu tokią draugę, patarėją. Dar ir šiandien menu vakarus: mama groja akordeonu, mes dainuojame. Motinos meilė nėra išsemiama, kaip versmės. Ji kaupės ir manyje, o bręstant, įgyjant patirtį, išsiliejo kūryboje. Plačiau
2020-04-25
Džiaugiuosi aš, Turėdamas dvi motinas - Dvi rūpestingas fėjas kelyje. Mane jos glosto, Laimina, pasotina Ir pasiklyst neleidžia naktyje. Plačiau
2020-04-20
Negalvokim, kad esam Pasenę Susitikti gal jau Negalėsim. Nors tas vi-ru-sas Sumaištį kelia,- Plačiau
2020-04-10
Bažnyčia tuščia. Per nuotolį maldos. Tik vienas klebonas. Mielieji, kaip tik Gal pildos dabar pranašystės Mikaldos, Kad žmonės viens kitą bijos susitikt? Plačiau
2020-04-10
Negaudyk, katinėli, tos pelės. Dabar, kaip ir visiems, jai karantinas. Bet ir po jo jinai dar negalės Pagraužti sūrio nuo anos lentynos. Plačiau
2020-04-10
Maestro Lionginui Abariui                              Laukai, takeliai, tamsūs pušynėliai,                              Suskirdusiom kojytėm kur bėgiota.                              Garsai vargonų čia mane iškėlė                              Į išsvajotą muzikos Galgotą. Plačiau
2020-04-10
  Ne pirmos jau tokios Velykos. Už durų. Nelaisvėje meldėme Viešpatį Kristų. Mes, laisvą valstybę atkūrę, Tikėjom ir laukėm, kad vėlei sugrįžtų. Plačiau
2020-03-19
Ačiū tau, Tėvyne, Kad tave turiu. Tu kaip senas vynas, Nors retai geriu. Plačiau
2020-03-15
Koronavirusas ne tik sveikatos priešas. Ir ekonomika sumenksta dėl ligos. Bet žodis, garsiai tartas ir ne viešas, Nedrįsta pranašauti pabaigos. Plačiau