VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2014-08-23
Džiugu, kad Upytės kaimo bendruomenės „Upytės žemė“ aktyvas šiemet surengė Panevėžio rajono poezijos konkursą, o birželio 21 dieną – šventę. Plačiau
2014-08-23
Tėvynė, tai ne tik žalių rugių laukai, Ir pievos, kur lakstydavom vaikai, Ne tik ta mokykla, kurią kadais baigiau. Tėvynė - neapsakomai daugiau. Plačiau
2014-08-19
Massimo Acciai gimė Florencijoje 1975 m. balandžio 9 d. 2001 m. baigė Florencijos universiteto Menų fakultetą, apgynė disertaciją „Bendrystė mokslinėje fantastikoje“. Labai seniai domėjosi moksline fantastika: kūrė ir skelbė pasakojimus žurnaluose italų ir esperanto kalbomis, dalyvavo įvairiuose literatūros konkursuose. Plačiau
2014-08-08
Lyg vaiduoklis Per rūką Plaukia Mūsų Sodas... Plačiau
2014-08-08
Kalbėjo: šalis didžių darbų, gražių ketinimų. Ką girdime, tėvų išmokyti, tikėti buvome. Girdėjome kalbas ir apie laimę, apie tiesą, kelius, kitų nurodomais į ateitį, į šviesą. Plačiau
2014-07-29
Tarp kalvų, kotedžų, sniego, Laive „Pušynas“  už stiklo Griežtų pušų rikiuotėje šviečiasi dangus, Ir saulė dosniai spindi gintarais. Plačiau
2014-07-25
Tau aš skiriu eilėraščius savo, Ir norėčiau, kad tu išgirstum, Kaip meilės muzika juos užpildau, Ir mano sielos dalis kiekvienoj eilutėj. Plačiau
2014-07-21
Daug pasauly būvio legendų, Kai kur tai teisybė, kai kur - ir melas. Per prizmę paslaptingų metų Tiesos aiškios jau nerasi. Plačiau
2014-06-30
Štai aš sustojau ant vieškelėlio... Ieškodama kelelio į gimtinę, Bet jis, seniai suartas, nesurast... Plačiau
2014-06-30
Kiek prisimenu, nuo mažens paparčio žiedo ieškodavom miške ar parko papėdėj, kur augdavo tikrieji paparčiai, o kur to nebūdavo - iškelto aukštai ant karties, degančio, dervuoto seno rato apšviestoje aplinkoje. Plačiau
2014-06-28
Vilnele! Vilnele, lietuviška upe, tyrųjų šaltinių šventa dainele ramini  tu širdį kiekvieno lietuvio, jau septyni tūkstantmečiai gyvenančio čia. Plačiau
2014-06-02
Dvivietėje palatoje esu viena Ir tyluma dar mėgautis galiu. Bet gydytojas lanko vis mane, Tai kalbina, tai tikrina spaudimą. Plačiau
2014-05-31
Man smagu, kad Aušra Žigutytė  rašo  ne tik eilėraščius, bet ir prozos vaizdelius, kurie plaukia lyg upėje ramus vandenėlis.  Ji viską pasakoja nuoširdžiai ir atvirai, be jokių pagražinimų, išsigalvojimų. Piešia minčių vaizdinius tokius, kokius mato savo aplinkoje.  Plačiau
2014-05-31
Ten kur gimė mūs pirmos svajonės, Pirmi žodžiai, pirmi pažadai... Ten dabar pavergtųjų dejonės, Išbarstyti didvyrių kapai. Plačiau
2014-05-26
Dar buvo duona daugeliui rupi, O drapana naminė, paskutinė, Ir taip lengvai pažeidžiama, trapi. Numetus pančius, Lietuva Tėvynė. Plačiau
2014-05-25
Kiek buvo dėl ežios vaidų, Šauksmų iš ratų, nuo statinės, Kiek pykčio, iškreiptų veidų Vardan vis tos pačios Tėvynės... Plačiau
2014-05-25
Čia aukštaičiai ir žemaičiai Buvo nuo senų laikų Plačiau