VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2019-04-24
Į  širdį įsiskverbė Kaimo  peizažas-- Į kraują įsisunkė Liepų kvapai.-- Čia toks paprastumas-- Nepaprastumas-- Plačiau
2019-04-04
Rakandai, kaip ir žmonės, naktį miega. Kačergos, rėčkos, puodai, kubilai. Ant suolo knarkia numesta sermėga, Prie slenksčio vėpso pusbačių aulai. Plačiau
2019-03-30
dvišakiai slibinų liežuviai godžiai nuodingais kirviais perkirtę iš pasalų įkąs Plačiau
2019-03-25
Jau manėm - nekartosime klaidų, Tikėjome, kad protas nugalės. Bet vėl nusigręžėm nuo savo pažadų, Jie vėl tiktai vienutėje kalės. Plačiau
2019-03-18
  Meilės liepsna širdy, O tu ar mane girdi? Viskas kaip vakar, viskas kaip vakar, Nors viskas jau praeity. Plačiau
2019-02-05
Sėdžiu pas seną bičiulį. Akių jo šviesa užgesus. Molbertas, teptukai guli, Nutilęs ir jo Pegasas. Plačiau
2019-02-01
Nešu kaip deimantą Tėvynės vardą Karštuos delnuos ir gelmėje širdies, Nors svetimšaliai bandė jį nekartą Ištrinti amžinai iš atminties. Plačiau
2019-01-28
Kvepia grybais šilas, Uogienojai sirpsta, Bėga takas žilas Palei seną skirpstą. Plačiau
2019-01-24
Kaip ilgiuosi  kelių mylimų, jų nepasiekia jau mano kojos, pasiilgau skausmingai namų, kur jaunystei dienas paaukoja Plačiau
2019-01-20
O Nemunas, ledų grandis numetęs, Vis bėga, lekia, skuba į marias. Atėjo pats gražiausias metų metas, Žaliai aprengęs pievas ir girias. Plačiau
2019-01-18
Daug kas tik šaipos, juokias iš likimo. Jiems tuščias prietaras pati žmogaus dalia. Tačiau kiekvieną, vos tik jam užgimus, Valdyti ima jo lemties galia Plačiau
2019-01-18
Egle, eglele, kas pasodino                 vėjų pagairėj liūdną tave? Egle, eglele, kas užaugino                     ant plyno lauko  prie Nemunėlio                   po ryto žvaigžde?.. Plačiau
2019-01-14
Jeigu ne ten atėjome, Per brangiai sumokėta, Tai gal ne to tikėjomės, Ne tais pasitikėta. Plačiau
2019-01-12
Sugriaukim skaldančią ribą. Nesantaika - tai liga. Vienybėj mūsų stiprybė, Vienybė - mūsų jėga. Plačiau
2019-01-11
Baisu, kada į šauksmą tavo Atsako vien kurti tyla. O gal kas nors tik koketavo, Gal pasislėpęs kur šalia? Plačiau
2019-01-10
Žmogaus esmė - jo begalinis noras. Troškimas gaut daugiau nei jam reikės. Tai taip svarbu - lyg kasdieninis oras. Ir aš juk toks. O tu ne to tikies? Plačiau
2019-01-04
Pabursiu, pabursiu iš tirščių kavos, Ar mūšyje ryt neprarasiu galvos. Bet argi man tirščiai atsakymą duos, Juk jie tiktai tirščiai, neturi naudos. Kava išgerta. Jie darže sudūlės. Plačiau
2018-12-22
Čia pat jau Kūčios ir Kalėdos. Naujieji Metai jau arti. Ar kartais pamąstai prisėdęs, O buvę metai, ko verti? Plačiau
2018-12-17
Jau saulelė kasdien Žemiau ir žemiau kildama Vėl atėjusią žiemą rodo. Šaltis su šiluma laukuos Vis besikaudamas Atvėsino orą.   Jau saulelė kasdien Žemiau ir žemiau kildama Vėl atėjusią žiemą rodo. Šaltis su šiluma laukuos Vis besikaudamas Atvėsino orą. Plačiau
2018-12-17
Dėkojam, Viešpatie, už dosnų Kūčių stalą Ir už gerus praėjusius metus, Dėkojame už globą, Visagalį,  Kad mus mylėjai ir buvai kartu! Plačiau