VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-11-27
Gal per ilgai mes laukėm ir tikėjom, Kad neišduosim Laisvės ir Tiesos, Kodėl tiek šunkelių, tiek klystkelių nuėjom, Kad šiandien turim garsiai šaukti SOS. Plačiau
2018-11-25
Šeimos židinys – ta ugnis, Kur sušyla vaiko širdis, Kur jis pirmąkart mokos mylėt, Ja dalintis ir pasitikėt. Plačiau
2018-11-19
Kodėl pamiršome lietuvišką sudie? Tą "viso gero" svetimi įpiršo. Nubusk, atgimk, apsivalyk, širdie, Ir kopk į dangų, kilk aukštyn į viršų. Plačiau
2018-11-19
Nors pasaulis dar lig šiol nežino Paslapties lietuviško pušyno, Jo gegučių, uogų, grybų tiltų, Pilkapių, dar protėvių supiltų, Plačiau
2018-11-01
  Kampelis tarp      Novos ir Nemuno      Per amžius      Tėvynės sargyboj      Stovėjo tvirtai. Plačiau
2018-10-29
Juk daug ką sugalvojame protinga, Bet iki galo nebaigiam darbų. Kodėl užbaigti ką pradėję tingim? O gal mums rezultatas nesvarbu? Plačiau
2018-10-25
Išėjau į nykią dykumą, nugairintą vėjų, Perbridau šiugždantį  viksvyną, Surinkau pagiry išmėtytus rąstus, Surenčiau trobą protėvių vėlėms sueiti: Plačiau
2018-10-21
Sutiko Adomas Ievą Ir tapo abu pora. Ir gėlės nubarstė pievą, O žemė gera gera. Plačiau
2018-10-17
Net ir arklys iš baimės nusižvengia. Kuri kryptis - kairės ar dešinės? Nė vienas kryžkelės, nė vienas neišvengia, Suklydęs keiks, blogu žodžiu minės. Plačiau
2018-10-16
 Nueičiau į margą klėtį, Bet ją ištampė po rąstą, O kaip man tave mylėti  Ir kaip man tave surasti. Plačiau
2018-10-15
Pasveikinta būk šimtmečio sulaukus, Tėvyne Lietuva ir Lietuvos tauta. Pasidabravo amžius Tavo plaukus, Bet Tu - jaunystė, ateičiai skirta. Plačiau
2018-09-24
Tu tuščias, Kaip tuščia taurė. Tu  tuščias- O gal tai buvo Tavo gyvenimo esmė. Plačiau
2018-07-12
O Vilniau, tu gražus kaip gulbė, Bet gero žodžio negirdžiu. Kodėl mes sąžinę paguldėm Po surūdijusiu vamzdžiu? Plačiau
2018-07-12
Satyra eina pas stomatologą - Kažkas jai , vargšei, išmušė dantis. Satyrai skauda, liūdna, baisiai bloga- Nebesikandžios jau, nesikramtys. Plačiau
2018-07-02
Pušys lyg šventų bažnyčių arkos, Šiandien čia dainuoja Lietuva, Uždainavo senas Vingio parkas Lietuvai, nes ji gyva, gyva. Plačiau
2018-06-29
Vėl pražyda obelėla Mūsų sodžiuj prė namų. Žemėn linkst šakelės žalios, Kėp tik ain pro šalį jų. Plačiau
2018-06-29
O saulės laikrodžiai nebylūs be šešėlio, Ką jie parodys, kai tamsa užklups? Kažkas gal laiką skubins, gal pavėlins, O gal tik niūrios nuotaikos užklups Plačiau
2018-06-28
Mindaugo  šlovei, Šimtmečio garbei, Lietuvos Himnas Didingai skamba Plačiau
2018-06-20
Ką  sapnuodamas  regėsi, Atsibudęs  gal  turėsi, Stebuklingos  nakties  burtai Plačiau
2018-05-30
1. rodosi jau į padus įsigėrė tas aštrus ir krauju apšlakstytas balto vieškelio dulkių kvapas Plačiau