VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

07.25. Gyvenimo takas

Birutė Silevičienė

Gyvenimo takas išmatuotas žingsniais.

Gyvenimo take – akmenėliai nurinkti.

Gyvenimo take – akys prašneko.

Gyvenimo take – žvelgei ne kartą.

 

Bet lėmė gyvenimas mums susitikti,

Kartu nugyventi ilgus metus.

Gyvenimas leido viens kitą pamilti,

Gyvenimas skyrė nešti vargus.

 

Džiaugsmą ir vargą mes nešėme kartu,

Atžalėlės skleidėsi, augo

Į senatvę įbridom abu

Ir nueisim vėl tik kartu.

 

Užteko to mums artumo,

Mūsų meilės ir džiaugsmo dienų.

Ką be tavęs, mielasis, daryčiau?

Kaip nueičiau viena taku?

 

Nežinau, ką gyvenimas dar paskirtų,

Kokį kryžių uždėti pajėgtų?

Aš sutikčiau užmigti kartu –

Nepakelti vienai skausmingų dienų.

 

Nakties miražai

Tiesia patalą žemei tamsų naktelė

Ir ramybė užlieja laukus.

Tas dangaus karalaitis mėnulis

Žvaigždžių kilimu žemę užklos.

 

Mes gėrėsimės neaprėpiamu grožiu dangaus,

Kai įkvėpsime tyro oro gaivaus,

Iš gyvybės šaltinio atsigersim vandens,

Atgiję, pailsėję miegui ištiesim rankas.

 

Tas dangaus karalaitis mėnulis

Visą naktį prie mūsų lovelės budės.

Toks saldus kaip vaikystėj miegelis –

Išvargusiam kūnui stiprybės suteiks.

 

Ankstų rytmetį mėnulis kvatosis,

Kai saulutė – princesė dangaus –

Visus žadins iš miego, šypsosis,

Nes darbai laukia rankų žmogaus.

Atgal