VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08.01. Vasara po jūrą braido

Alfredas Naktinis

Saulė audžia šviesų raštą

Tartum bitės korio vašką.

Baltą burę vėjai gano,

Jūrą mylime nuo seno.

 

Šoka bangos jūros mėly,

Plauna baltą kranto smėlį.

Paukščiai krykščia, nardo, sklando,

Apkabinti jūrą bando.

 

Žemė baigia sukti ratą,

Saulė dažo rausvą vatą.

Guvios bangos kalba, šneka,

Amžių pasaką mums seka.

 

Slenka vakaro šešėliai,

Brėžia ratą kopų smėly.

Rimsta bangos, tyliai rieda,

Saulė jūroje nusėda.

 

Saugo pušys smėlio kalnus,

Šiurkščios žolės glosto delnus.

Baltas rūkas išsisklaido,

Vasara po jūrą braido.

Atgal