VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

05.19. Jauno partizano žūtis

Vitas Petras Pilvelis

 

Naktis tau – motina gera,

Kiek daug jinai padėjo,

Kai eidavai ir tyliai dainavai,

Budeliai nakčia tave stebėjo.

Pradėjo kraujas stingti:

Kiek dar turėdamas jėgų

Žodžius šiuos sušukai:

Sudie! Sudie, brangi Tėvyne,

Palieka daug drąsių draugų,

Kurie tikrai tave apgynę

Išlaisvins iš kančių!

Tėvynė motina – motina narsi,

Pražydus alyvų žiedams

Nuneš aukštai į dangaus skliautą,

Pamils merginos karžygį

Tėvynės gimtos.

Balandžiai tau burkuos,

Ir mylimos merginos

Aistės dainas dainuos.

Lietuva brangi, gitaros

Stygose tavo melodija skambės!

 

 

Atgal