VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

07.10. MEDITACIJA. JO EKSCELENCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO GITANO NAUSĖDOS INAUGURACIJOS PROGA 2019 m. liepos 12 d.

 Kęstutis Trečiakauskas

 

Šiandieną švenčiame naujos epochos pradžią.

Jūs - MŪSŲ EKSCELENCIJA,  Tautos pasiuntinys.

Nereikia Jums botago. Tiktai vadžių.

Ganytojas bus tas, kuris gerai ganys.

 

Per daug susikaupė amoralaus purvyno,

Korupcijos, grobuonių, netiesos.

Ties praraja Tauta ir Jos Tėvynė.

Išgirskime Jos sopulingą SOS.

 

Nedaugžodžiaukime. Jūs - mūsų Prezidentas.

Tegu Tiesa ir Darbas karūnuos.

Kad Atgimimo kelias būtų šventas,

Atgal - nė žingsnio. Delsai - nė dienos.

 

 

ŠEŠI POSMAI SU KATRENU

Mazgota ašarom,vaikų krauju palaistyta,

Tėvyne Lietuva, Tu motina gera.

Erškėčių kryžkelėm eini per savo laisvę,

Tu amžinam pasauliniam kare.

 

Šagrenės oda, žemės lopinėlis,

Vis tykojamas tų žvėries nasrų,

Kuris, ne vieną pragarą sukėlęs,

Tepasikliauja žudančiu karu.

 

Kodėl besotis trokšta Tavo kraujo?

Ar maža vietos jam? Apžiota nykuma.

Kodėl aukos jis nuolat reikalauja?

Įprato šnerkšti svetimam kieme?

 

Pasauli, kurgi tavo akys, ausys ?

Nėra tautų mažų nei didelių.

Teorijų niekingų prisiklausęs,

Nueisi tiktai pragaro keliu.

 

Kai stengiamės išsaugot drugį, gėlę,

Planetą ginam nuo tikros mirties.

O tautos žudomos širdies dar nesugėlė?

Ar neįžvelgiam savo ateities?

 

Jeigu išnyks pasauly žodis "labas",

Tai toks pasaulis neilgai gyvens.

Visom kitom kalbom liks vienas žodis - grabas.

Tačiau ir tas - vos dieną išgyvens.

 

KATRENAS

Katrenas šis - ne pranašystės aidas.

Jei Protas beprotybei paklusnus,

Tai jis be skrupulų pasaulį šį palaidos.

 Skelbiu pasauliui. Aš. Žmogaus sūnus.

 

Atgal