VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.03. Dovanos

Rita Bijeikytė - Gatautė

Neturiu aukso, miros, smilkalų,

Bet savo Meilę Jums aukoju

Ir mūsų džiaugsmui nėra ribų,

Lyg pumpurai pavasarį,

Skleidžias dėkingumo eilės.                    

 

Tas žodis – pumpuras ar žvaigždė,

Aukštai, šalia, bet švyti.

Gyvenimas lyg celėj, bet jauti,

Kas neapčiuopiama, įgauna rimtį.

 

Įgauna pagreitį diena ir

Kiekviena akimirka pradžiugina.

Nors aukso neturiu,  miros, smilkalų,

Bet savo širdį Jums dovanoju.

 

 Kai žodis gimsta

 Kartais žodis prasikala

Kaip gyvybė iš lukšto,

Kaip rugio daigas iš žemės.

Širdis atjaunėja,

Kai žodis toks gyvas ją paliečia.

O žmogui Dangus –

Atpirkėjas,

Teisėjas.

Į sielą pavasariai veržias

Ir glūdi gerumo

Lobynai...

Žmogus tarp žmonių

Gyvendamas dar  sako –

Aš ilsiuosi, ilsiuosi, ilsiuosi

 TAVY.

O po kojomis

Upės skardena:

Nesirūpink rytojum, širdie...

 

 

 

 

 

 

Atgal