VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

04.20. Mes - optimistai. Senjorams

Ipolitas Skridla

Negalvokim, kad esam

Pasenę

Susitikti gal jau

Negalėsim.

Nors tas vi-ru-sas

Sumaištį kelia,-

Susitelkę ir jį

Nugalėsim.

DesiComments.com nuotr.

Vėl bus pokalbiai

Brandūs,

Draugų ratas bursis

Iš naujo,

O į laimę kelius

Tie suranda,-

Kurie kurt ir svajot

Nepaliauja

Atgal