VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

02.14. Vasario 16-oji

Rita Bijeikytė - Gatautė

 

 

Sustabdykim savy banguojančią jūrą,

Nuo jausmų blaškomą, draskomą piktai

Ir išleiskim į kelią plaukti laiveliui,

Leiskim jam plaukti noriai, laisvai...

 

Plaukia laivas lygiai, vienodai,

Virš jo plėvesuoja trispalvė vėliava.

Daug kainavo Vasario 16-oji,

Dabar išsaugoti turime ją!

 

Neša laivą laisvės vėjas,

Iš aukštybių akys Pirmtako stebi.

Nauja širdimi į laisvę ištrukę,

Laivą budriai mes saugome, lydime.

2021-02-11

 

Žmogui reikia meilės

 

Žmogui reikia meilės, kaip vaistų,

Ar gydytojas tokių išrašys?

Būna šiurpu nuo šaltų rankų,

Kai nemeiliai kasnorint palies.

 

Žmogui reikia meilės, kaip duonos,

Reikia jos iš mylinčių rankų.

Širdis alksta be meilės paguodos,

Kaip obelėlė stovi už vartų.

 

Žmogui reikia meilės, kaip saulės,

Tekančios iš gerumos versmės,

Apjuosiančios dangų ir žemę,

Te balandžių vėduoklės plazdės!

 

Išrašyki, prašau, Viešpatie laiko,

Leiski priminti sau ir kitiems.

Kas išbraukta, užmiršta – miršta,

Gerumu išliekam visiems.

2020-10-25

 

 

 

Atgal