VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2019-06-20
Trumpos nakties birželio mėnesiena Tokia šviesi, stebukliškai šviesi, Gali skaityti knygą tartum dieną Arba prisiminimais kliautis liūdesy. Plačiau
2019-06-20
Lyg turime triholdą - žemės sklypą, Bet mes ne anglai. Mes dar nelaisvi. Kas įsigeidžia ant galvos mums lipa, O tie reketininkai, po velnių - savi. Plačiau
2019-06-14
Tie keturi dešimtmečiai dar nepraėjo. Dar vis po dykumą mes klaidžiojam liūdnai. Tik karštis pragariškas. Be lietaus, be vėjo. Ir mes - lyg prie skerdyklos avinai. Plačiau
2019-06-05
 Iš katilų išleistas visas garas. Ir burnoms jau burnot nėra prieš ką. Tačiau vis viena vyksta tuščias karas, Rikiuoti tvarką bando netvarka. Plačiau
2019-05-28
Nežinau ko laukti, kuo tikėti, Niekas niekam nieko neprimins. Tik veidai arimais išakėti Dar ne vieną mįslę mums užmins.  Plačiau
2019-05-23
Su rytu vakaras nesusitinka, Nors jie abu visai ne svetimi. O man pradžia ir pabaiga patinka Saulėtekio - saulėlydžio ugny. Plačiau
2019-04-29
Išeiki basas į rugių palaukę, Įkvėpki vėjo, glostančio medžius, Sakyk, sveiki pavasario sulaukę, Ir tavo skausmo ašaros nudžius. Plačiau
2019-04-24
Į  širdį įsiskverbė Kaimo  peizažas-- Į kraują įsisunkė Liepų kvapai.-- Čia toks paprastumas-- Nepaprastumas-- Plačiau
2019-04-04
Rakandai, kaip ir žmonės, naktį miega. Kačergos, rėčkos, puodai, kubilai. Ant suolo knarkia numesta sermėga, Prie slenksčio vėpso pusbačių aulai. Plačiau
2019-03-30
dvišakiai slibinų liežuviai godžiai nuodingais kirviais perkirtę iš pasalų įkąs Plačiau
2019-03-25
Jau manėm - nekartosime klaidų, Tikėjome, kad protas nugalės. Bet vėl nusigręžėm nuo savo pažadų, Jie vėl tiktai vienutėje kalės. Plačiau
2019-03-18
  Meilės liepsna širdy, O tu ar mane girdi? Viskas kaip vakar, viskas kaip vakar, Nors viskas jau praeity. Plačiau
2019-02-05
Sėdžiu pas seną bičiulį. Akių jo šviesa užgesus. Molbertas, teptukai guli, Nutilęs ir jo Pegasas. Plačiau
2019-02-01
Nešu kaip deimantą Tėvynės vardą Karštuos delnuos ir gelmėje širdies, Nors svetimšaliai bandė jį nekartą Ištrinti amžinai iš atminties. Plačiau
2019-01-28
Kvepia grybais šilas, Uogienojai sirpsta, Bėga takas žilas Palei seną skirpstą. Plačiau
2019-01-24
Kaip ilgiuosi  kelių mylimų, jų nepasiekia jau mano kojos, pasiilgau skausmingai namų, kur jaunystei dienas paaukoja Plačiau
2019-01-20
O Nemunas, ledų grandis numetęs, Vis bėga, lekia, skuba į marias. Atėjo pats gražiausias metų metas, Žaliai aprengęs pievas ir girias. Plačiau
2019-01-18
Daug kas tik šaipos, juokias iš likimo. Jiems tuščias prietaras pati žmogaus dalia. Tačiau kiekvieną, vos tik jam užgimus, Valdyti ima jo lemties galia Plačiau
2019-01-18
Egle, eglele, kas pasodino                 vėjų pagairėj liūdną tave? Egle, eglele, kas užaugino                     ant plyno lauko  prie Nemunėlio                   po ryto žvaigžde?.. Plačiau