VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2020-03-15
Koronavirusas ne tik sveikatos priešas. Ir ekonomika sumenksta dėl ligos. Bet žodis, garsiai tartas ir ne viešas, Nedrįsta pranašauti pabaigos. Plačiau
2020-02-21
UAB „Dobilo“ leidykla (direktorius Kostas Fedaravičius) išleido tris Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) narės, aktyvios „Lietuvos aido“ laikraščio bendradarbės Birutės Silevičienės knygas – poezijos vertimų iš rusų kalbos į lietuvių rinkinius. Plačiau
2020-02-11
Vėl šešiolikta vasario. Lietuva Lyg gėlė trispalvėmis pražydo. Net ir už abejingumo šydo Šviečia meilės ir tikėjimo spalva. Plačiau
2020-02-11
Kai rytais mus pasveikina saulė, Dovanojus gražiausias spalvas, Nuostabiausias kampelis pasauly Yra mūsų šalis - Lietuva. Plačiau
2020-02-10
Liekna drebulė marių pakrantėj Meiliai glaudžiasi klevo glėby. Klevas šakomis glosto lyg rankom Jaučia drebulę savo šerdy. Plačiau
2020-02-09
Rytą nubundu be miego. Kas gi čia dabar ? Tokio balto balto sniego Neregėjau dar. Plačiau
2020-01-10
Sausio tryliktą žvaigždės danguj ryškiai spindi, Barsto šerkšno sidabrą ant pirkių jaukių. Mums jos primena laiką, kada užgesinti Bandė svetimos žvaigždės mūs laisvės siekius. Plačiau
2020-01-03
Apsigaubk skara, kad nesušaltum Duok man ranką, savo vėsią ranką, Ir nespręski, kas iš mūsų kaltas, Kam dar šilumos į širdį reikia. Plačiau
2020-01-03
Neturiu aukso, miros, smilkalų, Bet savo Meilę Jums aukoju Ir mūsų džiaugsmui nėra ribų, Lyg pumpurai pavasarį, Skleidžias dėkingumo eilės.       Plačiau
2019-12-25
Kūdikėli Jėzau, Apšviesk mūsų širdis Meile ir Atjauta, Atverk mūsų akis Gėriui ir Amžinybei, Apsaugok Lietuvą ir jos gyventojus nuo visokio blogio, Apgink mus nuo besitęsiančio Plačiau
2019-12-24
Kur pasaulis kitas ? Tas, kur paralelinis ? Ar dangus ten žydras, ar taip pat šešėlinis ? Sako, ten kiekvienas turim antrininką. Plačiau
2019-12-21
Kai varpo dūžiai laimina mūs sielas, Kalėdų rytą gimus Atpirkėjui, Danguj ir žemėj skaidosi šešėliai, Iš žmonių lūpų giesmės, maldos liejas. Plačiau
2019-12-21
Stalas, staltiesė balta, girliandos, Advento vainikas... O jame iškilios žvakės dega, Jų liepsnelės tarsi drugeliai plevena, Sparneliai rožiniai, melsvi... Plačiau
2019-12-01
O, giria giruže, Ko tu nerami? Ar tavo dalužę Nulėmė kiti? Plačiau
2019-11-12
Ko vertos liūdesio laistomos ašaros, Ėdančios mus pamažu. Viskas žavinga - ir žiemos, ir vasaros, Viskas be galo gražu. Plačiau
2019-11-05
Paryžiuje, kur amžiais teka Sena, Eifelio bokštas nardo debesy, Į Luvrą sielos mirusių tursena, Tikriausiai tu tarp jų taip pat esi. Plačiau
2019-11-05
I. Laimės paukštę sugavus buvau- Švietė žaros, žydėjo laukai... Toj pavasario saulės šviesoj Sumirgėjo ir paukštės  sparnai. Plačiau
2019-10-31
Ji teka rytuose, kur žydi sakura, Kur vandenynas liečias su dangum, Bet leidžias visada - tiktai į vakarus Su darbo dieną baigiančiu žmogum. Plačiau
2019-10-27
Kai vėl bus šaltos Vėlinės, Kai žvakeles uždegs, Ateisi pasivėlinęs, Nes laiko neužteks. Plačiau
2019-10-19
Šventi mylėjusių mus protėvių vardai. Net tie, kurie gal niekad negirdėti. O tu kuo šiandien praturtėjai, ką radai, Kokias mintis pasėjai, kad žydėtų? Plačiau