VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-03-10
Svarbi net ir smulkutė moneta, Bet kartais ji ne ta, visai ne ta. Jinai iš kapšo sidabrinių Judo. Plačiau
2018-03-04
Nepamiršk tu savo vardo, Kurio bočiai neapleido Negandų sunkiam kely. Plačiau
2018-02-25
Stebis tas,- daug kur pabuvęs,- Dygsta, auga parduotuvės: Norfos, Maximos, Iki. Trauki eurą- ir perki. Plačiau
2018-02-24
Signato. Ar pasirašei Už Lietuvą, už Laisvę? Ar tavo meilė-tik lašai Ir šiaip jinai bevaisė? Plačiau
2018-02-20
Suplėšiau kalendorius Ir laikrodžius išmėčiau, Kad dar ilgai padoriai Ilgai gyvent galėčiau.   Plačiau
2018-02-19
Į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį kiekvienas kūrėjas ateina su savo vertybėmis: ateina su meile ir pagarba prisiminti tuos, kurie ant Tėvynės laisvės aukuro paaukojo savo gyvenimą, -gyvybės kaina ją gynė. Plačiau
2018-02-19
Amžiną atilsį kuždės Vėjuotą naktį pušys... Prie mano kapo pastovėk Saulėtoje gegužėj... Plačiau
2018-02-19
Kur gi dingo tos rūsčiosios žiemos, Neišbrendamos  sniego to šūsnys,                        Pripustytas ir užneštas kiemas,                   Lig juosmens sniego siekiančios pusnys? Plačiau
2018-02-14
Gedimino prospekte ir vėl laužai liepsnoja,    Kaip ir tada, kai gynėm Laisvę... Atmintį dovanoja Plačiau
2018-02-13
Aikštėj, kurioj stovėjo Vladimiras Ir rodė ištiesta ranka į kagėbė, Žudikiška vėkapėbė dvasia nemirus- Dar daug jai rėkiančių: ura, ura, garbė. Plačiau
2018-02-13
Kur gi dingo tos rūsčiosios žiemos, Neišbrendamos  sniego to šūsnys,                        Pripustytas ir užneštas kiemas,                   Lig juosmens sniego siekiančios pusnys? Plačiau
2018-02-13
Glaudžiuos prie šimtametės Lietuvos krūtinės Nuo kūdikystės lopšio lyg ramybės uosto. Girdžiu širdies plakimą, kada apkabinus Ji mylinčiomis rankom mano galvą glosto. Plačiau
2018-02-13
Glaudžiuos prie šimtametės Lietuvos krūtinės Nuo kūdikystės lopšio lyg ramybės uosto. Girdžiu širdies plakimą, kada apkabinus Ji mylinčiomis rankom mano galvą glosto. Plačiau
2018-02-13
Širdimi prisiglaudus prie žemės, prie istorijos vėtrų, žaibų, vis ieškosiu prasmės dieviško prado kaip klajūnas pasaulių keistų. Plačiau
2018-02-13
Manoji siela Lietuvon atėjus girdėjo beržų ir Baltijos ošimą, vėją staugiantį senose kapinaitėse Plačiau
2018-02-13
Šiandien viziją keistą regėjau tekant saulei pro rūką anksti... Plačiau
2018-02-11
Liūdnomis akimis, Paslaptingai rami, Susimąsčius Plačiau
2018-01-13
Sakmė O Dieve, Kaip gera Vilniuj! Kaip lengva Jo gatvėmis vaikščiot... Plačiau
2018-01-08
Mūsų istorija - lyg praraja bedugnė: Ją dengia tirštas, storas gražus rūkas - Tai užmaršties  tankusis griežtas tinklas. Plačiau
2017-12-23
Veršvų draustinyje geniai jau skelbia rytą, Sutartinai jų ksilofonai groja, Lyg sako, kelkimės, dar daug nepadaryta, Pažvelkite į žalią Kauno rojų. Plačiau