VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-02-19
Kur gi dingo tos rūsčiosios žiemos, Neišbrendamos  sniego to šūsnys,                        Pripustytas ir užneštas kiemas,                   Lig juosmens sniego siekiančios pusnys? Plačiau
2018-02-14
Gedimino prospekte ir vėl laužai liepsnoja,    Kaip ir tada, kai gynėm Laisvę... Atmintį dovanoja Plačiau
2018-02-13
Aikštėj, kurioj stovėjo Vladimiras Ir rodė ištiesta ranka į kagėbė, Žudikiška vėkapėbė dvasia nemirus- Dar daug jai rėkiančių: ura, ura, garbė. Plačiau
2018-02-13
Kur gi dingo tos rūsčiosios žiemos, Neišbrendamos  sniego to šūsnys,                        Pripustytas ir užneštas kiemas,                   Lig juosmens sniego siekiančios pusnys? Plačiau
2018-02-13
Glaudžiuos prie šimtametės Lietuvos krūtinės Nuo kūdikystės lopšio lyg ramybės uosto. Girdžiu širdies plakimą, kada apkabinus Ji mylinčiomis rankom mano galvą glosto. Plačiau
2018-02-13
Glaudžiuos prie šimtametės Lietuvos krūtinės Nuo kūdikystės lopšio lyg ramybės uosto. Girdžiu širdies plakimą, kada apkabinus Ji mylinčiomis rankom mano galvą glosto. Plačiau
2018-02-13
Širdimi prisiglaudus prie žemės, prie istorijos vėtrų, žaibų, vis ieškosiu prasmės dieviško prado kaip klajūnas pasaulių keistų. Plačiau
2018-02-13
Manoji siela Lietuvon atėjus girdėjo beržų ir Baltijos ošimą, vėją staugiantį senose kapinaitėse Plačiau
2018-02-13
Šiandien viziją keistą regėjau tekant saulei pro rūką anksti... Plačiau
2018-02-11
Liūdnomis akimis, Paslaptingai rami, Susimąsčius Plačiau
2018-01-13
Sakmė O Dieve, Kaip gera Vilniuj! Kaip lengva Jo gatvėmis vaikščiot... Plačiau
2018-01-08
Mūsų istorija - lyg praraja bedugnė: Ją dengia tirštas, storas gražus rūkas - Tai užmaršties  tankusis griežtas tinklas. Plačiau
2017-12-23
Veršvų draustinyje geniai jau skelbia rytą, Sutartinai jų ksilofonai groja, Lyg sako, kelkimės, dar daug nepadaryta, Pažvelkite į žalią Kauno rojų. Plačiau
2017-11-25
“Lietuvos aido“ skaitytojus kviečiu susipažinti su Lietuvos pašto literatų klubo „Laiškas“ darbuotojų kūryba. Joje – ir saulė lig dangaus, ir švelniausia ilgesio gaida. Plačiau
2017-11-18
Genų knygoj parašyta, Paveikslėliais išpaišyta - Neišlyginsi kuproto,  Neįkrėsi kvailiui proto. Plačiau
2017-11-18
Siūbuok su bokštais minareto, Sūpuokis gluosnių šakomis. Kaip debesys linguok iš lėto, Su upėm plauk ir su mumis. Plačiau
2017-11-18
Nežinia, Ką jūs čiulbėtumėte, Ainiai mūs mielieji, Jei atsidurtumėte Mūsų vietoje?! Plačiau
2017-11-18
Tas Gruzijos vynas raudonas lyg kraujas. Pakėlėme taurę, išgėrėm lig dugno. O priešas nerimsta, ko siekiam, teiraujas Vėl ruošiasi siųsti į tremtį, į ugnį. Plačiau
2017-11-09
Smilga, Smilga, kur skubi, kur bėgi, Kvepianti žuvim ir ajerais, Gal į ten, iš kur seni, paliegę, Vėl namo paklydėliai pareis. Plačiau
2017-11-07
Siūbuok su bokštais minareto, Sūpuokis gluosnių šakomis. Kaip debesys linguok iš lėto, Su upėm plauk ir su mumis. Plačiau