VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2017-11-18
Siūbuok su bokštais minareto, Sūpuokis gluosnių šakomis. Kaip debesys linguok iš lėto, Su upėm plauk ir su mumis. Plačiau
2017-11-18
Nežinia, Ką jūs čiulbėtumėte, Ainiai mūs mielieji, Jei atsidurtumėte Mūsų vietoje?! Plačiau
2017-11-18
Tas Gruzijos vynas raudonas lyg kraujas. Pakėlėme taurę, išgėrėm lig dugno. O priešas nerimsta, ko siekiam, teiraujas Vėl ruošiasi siųsti į tremtį, į ugnį. Plačiau
2017-11-09
Smilga, Smilga, kur skubi, kur bėgi, Kvepianti žuvim ir ajerais, Gal į ten, iš kur seni, paliegę, Vėl namo paklydėliai pareis. Plačiau
2017-11-07
Siūbuok su bokštais minareto, Sūpuokis gluosnių šakomis. Kaip debesys linguok iš lėto, Su upėm plauk ir su mumis. Plačiau
2017-10-28
Turim didį krašto Seimą Tarsi šventą tautos šeimą. Bet pasakysiu atvirai – Ne viskas toj šeimoj gerai. Plačiau
2017-10-24
Vėl žydi alyvos. Jų kvapas svaigus. Gyvenimo skonis Saldus, kaip medus. Plačiau
2017-10-24
Tu tuščias, Kaip tuščia taurė. Tu  tuščias- O gal tai buvo Tavo gyvenimo esmė. Plačiau
2017-10-24
Liūdi lauko našlaitėlė Pagairėj viena. Kas išspaudė ašarėlę, Kokia neganda?.. Plačiau
2017-10-21
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio” draugija šiuo metu vienija apie pusšimtį narių. Glaudžiamės po Vilniaus mokytojų namų stogu. 2005m. išleidome almanachą ,,Lėkimas virš žemės”. 2013m. – ,,Užkūrė aukurą Čiurlionis”.  Plačiau
2017-10-20
Iš po juodų nakties sparnų Dangus žvaigždėtas suspindėjo, O aš į žemę ateinu, Kur mano balso negirdėjo. Plačiau
2017-10-10
Mama vis klausia Ir klausia manęs Pavenčiuos po smiltim Plačiau
2017-10-10
“Beržų laukimas“ – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Sofijos Šviesaitės  eilėraščių rinktinė, kurioje  atsiskleidžia lyrinio herojaus dvasinis pasaulis. Plačiau
2017-10-07
“Mokytojas kūrėjas – didelis mokyklos turtas, jos pasididžiavimas”, -  sakė rašytojas, žurnalistas Antanas Bieliauskas, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugijos pradininkas. Šiemet sukanka 30 metų, kai buvo išleista poezijos rinktinė „Pabūk džiaugsmu”. „Lietuvos aido“ redakcija siūlo skaitytojams „Spindulio“ draugijos narių kurtos poezijos Plačiau
2017-09-30
Nepranašaukit mums žūties. Tie, kas dantis galanda, Seniai seniai karste jau viena koja. Tai jie nerimsta, skleidžia bjaurų gandą Ir būrį pasmerktų karių rikiuoja. Nepranašaukit mums žūties. Tie, kas dantis galanda, Seniai seniai karste jau viena koja. Tai jie nerimsta, skleidžia bjaurų gandą Ir būrį pasmerktų karių rikiuoja. Nepranašaukit mums žūties. Tie, kas dantis galanda, Seniai seniai karste jau viena koja. Tai jie nerimsta, skleidžia bjaurų gandą Ir būrį pasmerktų karių rikiuoja. Plačiau
2017-09-30
Smėlio kopos akį vilioja… Jūra, rodos, arti ir graži. Ji sugrįžti mus kviečia, Atskubėjus bangų ūžesy. Plačiau
2017-09-26
Kartais svarstome tarytum užkerėti, Klystam, painiojamės tarp visų galų. Niekada ne per vėlu pradėti, Tiktai baigti kartais per vėlu. Plačiau
2017-09-26
Į erdvę galingai pakyla lėktuvai, Jų gausmas nustelbia miškus. O mintys ir svajos klajūnės – Skrajoja padangėj aukštai. Plačiau
2017-09-19
Nusimest metų naštąnorėčiau, Sužydėtvėl jaunystės žiedais, Apsivilkti jaunatvišką rūbą, Palakstyti vaikystės takais. Plačiau
2017-08-19
Senolė pušis – Gražiai nutašyta – tampa Nauju sienojum. Plačiau