VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-12-17
Dėkojam, Viešpatie, už dosnų Kūčių stalą Ir už gerus praėjusius metus, Dėkojame už globą, Visagalį,  Kad mus mylėjai ir buvai kartu! Plačiau
2018-12-16
Pakviesk ir tu mane prie savo stalo, Susėskime ne duonos alkani. Nenešk taurės ir krištolo bokalo. Pabūkim dviese. Tiktai mes. Vieni. Plačiau
2018-12-15
Per baltą tylą atbridę eglės, Snieguotos, rymančios prie kelio, Lydėjot mus, išeinančius toli. Sugrįžtat sapnuose per lauką žalią Tarsi Kalėdų šildanti ugnis... Plačiau
2018-12-03
Sic transit gloria mundi - Šitaip praeina pasaulio garbė. Paspaudė mygtuką - mažiau nei sekundė. Ir visas pasaulis grabe. Plačiau
2018-12-01
Skubu į seną mano tėvo pilį, Žinau, sugriovė ją, bet aš skubu, Kur protėvių dvasia mus saugo, myli, Kur šventė tarp kasdieniškų darbų. Plačiau
2018-12-01
Tu - mano angelas , Man siūstas iš dangaus . Kaip gera jausti meilę -tyrą ,švarią ... Tu-mano angelas , Šalia eini ir mano  Miegą saugai . Plačiau
2018-11-27
Gal per ilgai mes laukėm ir tikėjom, Kad neišduosim Laisvės ir Tiesos, Kodėl tiek šunkelių, tiek klystkelių nuėjom, Kad šiandien turim garsiai šaukti SOS. Plačiau
2018-11-25
Šeimos židinys – ta ugnis, Kur sušyla vaiko širdis, Kur jis pirmąkart mokos mylėt, Ja dalintis ir pasitikėt. Plačiau
2018-11-19
Kodėl pamiršome lietuvišką sudie? Tą "viso gero" svetimi įpiršo. Nubusk, atgimk, apsivalyk, širdie, Ir kopk į dangų, kilk aukštyn į viršų. Plačiau
2018-11-19
Nors pasaulis dar lig šiol nežino Paslapties lietuviško pušyno, Jo gegučių, uogų, grybų tiltų, Pilkapių, dar protėvių supiltų, Plačiau
2018-11-01
  Kampelis tarp      Novos ir Nemuno      Per amžius      Tėvynės sargyboj      Stovėjo tvirtai. Plačiau
2018-10-29
Juk daug ką sugalvojame protinga, Bet iki galo nebaigiam darbų. Kodėl užbaigti ką pradėję tingim? O gal mums rezultatas nesvarbu? Plačiau
2018-10-25
Išėjau į nykią dykumą, nugairintą vėjų, Perbridau šiugždantį  viksvyną, Surinkau pagiry išmėtytus rąstus, Surenčiau trobą protėvių vėlėms sueiti: Plačiau
2018-10-21
Sutiko Adomas Ievą Ir tapo abu pora. Ir gėlės nubarstė pievą, O žemė gera gera. Plačiau
2018-10-17
Net ir arklys iš baimės nusižvengia. Kuri kryptis - kairės ar dešinės? Nė vienas kryžkelės, nė vienas neišvengia, Suklydęs keiks, blogu žodžiu minės. Plačiau
2018-10-16
 Nueičiau į margą klėtį, Bet ją ištampė po rąstą, O kaip man tave mylėti  Ir kaip man tave surasti. Plačiau
2018-10-15
Pasveikinta būk šimtmečio sulaukus, Tėvyne Lietuva ir Lietuvos tauta. Pasidabravo amžius Tavo plaukus, Bet Tu - jaunystė, ateičiai skirta. Plačiau
2018-09-24
Tu tuščias, Kaip tuščia taurė. Tu  tuščias- O gal tai buvo Tavo gyvenimo esmė. Plačiau
2018-07-12
O Vilniau, tu gražus kaip gulbė, Bet gero žodžio negirdžiu. Kodėl mes sąžinę paguldėm Po surūdijusiu vamzdžiu? Plačiau
2018-07-12
Satyra eina pas stomatologą - Kažkas jai , vargšei, išmušė dantis. Satyrai skauda, liūdna, baisiai bloga- Nebesikandžios jau, nesikramtys. Plačiau